EN

abode {főnév}

volume_up
Here, then, O God, is the abode Thou hast chosen for me.
- Íme, Istenem, a lakóhely, amelyet kiszemeltél nekem.
Here, he sighed, is the abode I have chosen; the tabernacle of my repentance and penitence.
- Íme - sóhajtotta -, ez a számomra kiszemelt lakóhely, magambaszállásom szentélye és bűnbánatomé.
The resulting fixed abode contributes to denser human populations by permitting a shortened birth interval.
Az állandó lakóhely pedig hozzájárul a népesség növekedéséhez azáltal, hogy lehetőséget ad a többszöri szülésre.

Példamondatok a(z) "abode" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWalking the quiet streets back to his abode, Tehol considered his earlier words.
A csendes utcákon hazafelé baktatva átgondolta mindazt, amit korábban mondott.
EnglishThere they had not along abode before Antioco fell ill of a mortal disease.
S mikor már haldoklott, magához szólította mindkettőt, s akképpen szólott hozzájok:
EnglishAnd it cane to pass that he abode many days in Joppe, with one Simon a tanner.
Péter pedig még jó ideig Joppéban maradt egy bizonyos Simon nevű tímárnál.
EnglishThe ''Will the Lovers Be Meeting at the Sitar Player's Humble Abode'' scene.
A "Fognak-e találkozni a szerelmesek a gitáros fiú kunyhójában" jelenetet...
EnglishWhatever abode we choose for ourselves, we must be safe from them, always.
Akármilyen rejtekhelyet válasszunk, biztonságban kell lennünk Santinóéktól.
EnglishKyp followed as the cloned alien fairly ran up three flights of stairs to his personal abode.
Kyp követte, amint a barátja beszaladt a házba, és megkereste a saját szobáját.
EnglishEven in the gloom of his abode, the light hurt, made him squint.
Még a kunyhója félhomálya is elviselhetetlenül világosnak tűnt, szúrta a szemét.
EnglishWe know how little there is to tempt anyone to our humble abode.
Tudatában vagyunk, hogy szerény hajlékunk vajmi kevés vonzóerőt gyakorolhat bárkire.
EnglishThey had no idea that her permanent abode was less than a mile away.
Fogalmuk sem volt róla, hogy alig mérföldnyire állnak Tessa menedékétől.
EnglishUnseasonal, unwelcome, making the single room of Tehols abode close and steamy.
Nem várták, nem örültek neki, s miatta Tehol házának egyetlen kis szobája zsúfolttá és párássá vált.
EnglishAlthough Trout was in the storm window business, he had no storm windows on his own abode.
Noha Trout alumínium ablaktáblák felszerelésével foglalkozott, a saját ablaka nem ilyen volt.
EnglishThey came and saw where he abode: and they stayed with him that day.
Azon nyomban visszanyerte szeme világát és Istent dicsőítve követte.
EnglishNever speak of it, save in the innermost rooms of this abode, when no servants are about.
Sohasem beszélni róla, kivéve eme lak legbelsőbb szobáit, ahová még a szolgák sem léphetnek be.
EnglishThat was the name, style, and abode of my morning visitor.
Tehát ez volt a neve, foglalkozása és lakhelye az én reggeli látogatómnak.
EnglishHere, he sighed, is the abode I have chosen; the tabernacle of my repentance and penitence.
- Íme - sóhajtotta -, ez a számomra kiszemelt lakóhely, magambaszállásom szentélye és bűnbánatomé.
EnglishGiving his name as Andrew Ball of no fixed abode, he pleaded guilty.
Vallomása szerint a neve Andrew Bull, állandó lakóhelye nincs.
EnglishNothing has changed, since my departure, in this abode I have chosen.
Eltávozásom óta semmi sem változott választott hajlékomban.
EnglishThe Starym who flees this abode is no longer one of us.
A Starym, aki addig kilép ebből az épületből, többé nem tartozik közénk.
EnglishI happen to like my abode, and I dont intend to leave.
Történetesen szeretem az otthonomat, és nem áll szándékomban elköltözni.
EnglishEven unto this hour we both hunger and thirst and are naked and are buffeted and have no fixed abode.
Mindmáig éhezünk és szomjazunk, nincs ruhánk és verést szenvedünk.

Szinonimák (angolul) a(z) abode szóra:

abode