EN

abnormal {melléknév}

volume_up
Pathological states can induce abnormal strength and accelerated motor performance.
A patologikus állapotok abnormális erőt és felgyorsult motorikus mozgást kelthetnek.
This inhibits abnormal angiogenesis by 60 percent.
Ez 60 százalékkal gátolja az abnormális angiogenezist.
You used to think I had an abnormal appetite for the fantastic.
Te mindig úgy vélted, hogy én abnormális mértékben csüggök a fantasztikus dolgokon.
- free of abnormal external moisture, i.e., adequately dried if they have been washed,
- rendellenes felületi nedvességtől mentes, tehát ha megmosták megfelelően "szárított",
- rendellenes felületi nedvességtől mentes,
The decrease could be explained by the abnormal increases in import volumes prior to enlargement.
Ezt a visszaesést az importmennyiségek bővítés előtti rendellenes növekedése magyarázhatja.

Példamondatok a(z) "abnormal" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishPathological states can induce abnormal strength and accelerated motor performance.
A patologikus állapotok abnormális erőt és felgyorsult motorikus mozgást kelthetnek.
English- free of abnormal external moisture, i.e., adequately dried if they have been washed,
- rendellenes felületi nedvességtől mentes, tehát ha megmosták megfelelően "szárított",
EnglishIf you've got abnormal brain function of any kind, it's almost sure to show up on an EEG.
Ha abnormális az agyi funkció, az majdnem biztosan kimutatható az EEG-vel.
English'There are other tests, blood tests on those of us who have abnormal genes.
Vannak más tesztek is, vérképelemzések, azoké a családtagoké, akiknek abnormálisak a génjei.
EnglishYou could only talk like that if you had an abnormal larynx or screwed-up vocal cords.
Csak olyan ember tud így beszélni, akinek abnormális a gégefője, tönkrementek a hangszálai.
EnglishYou used to think I had an abnormal appetite for the fantastic.
Te mindig úgy vélted, hogy én abnormális mértékben csüggök a fantasztikus dolgokon.
EnglishThat which is abnormal to nature is a monster, even if it might be beautiful in its way.
Ha valami nem természetes, hiába gyönyörű, akkor is csak szörnyeteg.
EnglishHe argues that an abnormal situation requires abnormal actions.
Azzal érvel, hogy a rendkívüli helyzet rendkívüli intézkedéseket követel meg.
EnglishI think we should see if we can find anything abnormal on the street, he said.
Meg kellene néznünk, nincs-e az utcán valami abnormális?
EnglishThere couldn't be any motive, I mean, except some abnormal one.
Semmi indíték nem lett volna rá, hacsak valami abnormális indíték nem.
EnglishThe decrease could be explained by the abnormal increases in import volumes prior to enlargement.
Ezt a visszaesést az importmennyiségek bővítés előtti rendellenes növekedése magyarázhatja.
EnglishThere was nothing markedly abnormal in any of these conditions, which harmonized with my former experiences.
Semmi különöset nem tapasztaltam, minden megegyezett korábbi elképzeléseimmel.
EnglishCould it really have been so freakish, so abnormal? he asked.
Csakugyan lehetett ennyire torz, ennyire abnormális? kérdezte.
EnglishI searched for abnormal patterns in Starfleet's directives.
Furcsaságok után kellett kutatnom a Csillagflotta utasításokban.
EnglishFinding something abnormal on a New York street shouldn't be too hard.
New York utcáin nem nehéz abnormális dolgot találni.
EnglishHe must have a passable pattern and yet be abnormal enough to murder.
Vagyis: nem volt semmi, ami gyanút kelthetett volna.
EnglishHave you noticed anything abnormal in the area of late?
Észrevett bármilyen különös dolgot a környéken az utóbbi időben?
EnglishAnd the syndrome might also include epileptoid-like convulsions; hallucinations; abnormal motor excitement.
És a tünetek között szerepelhetnek epileptoid jellegű görcsök, hallucinációk és motoros izgalom.
EnglishLady ^bbs, as you say, is definitely subnormal, and Mr L^SS^ wou^ appear to be rather abnormal.
Lady Stubbs például, ahogy ön mondta, határozottan szubnormális, Mr. Legge pedig enyhén abnormálisnak tűnik.
EnglishThat's usually a pretty good indication of abnormal functioning.
Általában jól jelzi az abnormális működést.

Szinonimák (angolul) a(z) abnormal szóra:

abnormal
English
abnormality
congenital abnormality