angol-magyar fordítás erre a szóra: able-bodied

EN

"able-bodied" magyar fordítás

EN

able-bodied {melléknév}

volume_up
1. általános
able-bodied (és: hale)
2. "for military service", katonai

Példamondatok a(z) "able-bodied" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThey cannot earn their living here as an able-bodied man or woman can do.
A szerencsétlenek nem képesek munkával eltartani magukat, mert nem tudnak dolgozni.
EnglishI'm the only able-bodied male in an establishment of, roughly, some hundred and fifty females.
Én vagyok az egyetlen épkézláb férfi körülbelül százötven nőszemély között.
EnglishSoros here and I are gathering up every able-bodied man we can lay our hands on.
Sorossal együtt összegyűjtöttünk minden hadra fogható embert.
EnglishEvery able-bodied male was in the reserve, and periods spent in the Army became longer and longer.
Minden egészséges férfi tartalékosnak számított, és a seregben töltött idő egyre hosszabb lett.
EnglishWhere are the boundaries between the able-bodied and the disabled?
Hol van a határ fogyatékos és nem fogyatékos között?
EnglishAnd for the Eastern Territories, leave us able- bodied workers.
És hagyjunk munkaképes rabokat a Keleti Területekre.
EnglishFor the time being I'll mark you down as assistant orderly, subject to drafts of all able-bodied men in the building program.
Most kisegítő beteghordónak írom be, aki mellesleg munkára fogható az építkezéseken is.
EnglishThey'd stripped the western kingdoms of every able-bodied man to fight the war and had left the crops untended.
A háború miatt a nyugat minden hadra fogható emberét besorozták, így nem maradt, aki betakarítsa a termést.
EnglishAble-bodied men are apt to leave the place early in life, but we are rich in unmarried ladies and retired military officers.
Nem tudom, Mrs. Cecil Ackroydnak mi volt a véleménye a Ferrars-ügyről, amikor szőnyegre került.
EnglishMoray ordered all able-bodied men to the clearing, and requisitioned all available handlamps not in use on the bridge.
Moray minden épkézláb embert a tisztásra rendelt, és a hídon nélkülözhető összes kézilámpást elrekvirálta.
EnglishThat's because all able-bodied hunter-gatherers are obliged to devote much of their time to acquiring food.
Ennek az az oka, hogy minden épkézláb vadászó-gyűjtögető kénytelen idejének nagy részét a táplálék megszerzésére fordítani.
EnglishOn April 19, 1943, the 90,000 surviving ghetto inhabitants, led by the few able-bodied men left among them, rose in revolt.
1943. április 19-én a gettó 90.000 még élő lakója kisszámú, ereje teljében levő társuk vezetésével föllázadt.
EnglishAble-bodied men are apt to leave the place early in life, but we are rich in unmarried ladies and retired military officers.
Az épkézláb férfiak általában fiatalon itthagyják a falut, de férjezetlen hölgyekben és nyugalomba vonult katonatisztekben bővelkedünk.
EnglishIn age they were from their late teens to their early thirties, and, in spite of some rough handling in the Duke's dungeons, they were all able-bodied.
Tizenévestől egészen a harmincasig mindenféle előfordult köztük, és a rossz bánásmód ellenére mind épek voltak.
EnglishThe Kingdom of Arcium has been invaded by the Rendors, and I call upon every able-bodied man with faith in God to join with us in our efforts to stamp out the Eshandist heresy.
A rendoriak megtámadták Arcia királyságát, ezért felszólítok minden hadra fogható, istenfélő férfit, hogy csatlakozzon hozzánk az eshandita eretnekség leverésében!
EnglishThe next day he had been drafted, with all the other able-bodied men not on the medical staff or the engineering crews in the ship, to dig mass graves for the dead.
Másnap, a többi egészségessel együtt, akik nem az egészségügyisek mellett vagy a hajó műszaki alakulatában kaptak munkát, őt is elküldték, hogy ásson tömegsírokat a halottaknak.
EnglishI was just six then, and while Blyth knew that I had had some sort of little accident when I was much younger I certainly seemed to him to be a lot more able-bodied that he was.
Én akkor még csak hatéves voltam, és bár Blyth tudta, hogy sokkal fiatalabb koromban volt valami kis balesetem, az szemében úgy tnhetett, kettnk közül a kevésbé épkézláb.
EnglishWe are four able-bodied men in this household, so that we could take good care of ourselves, but I confess that I have had uneasy moments when I have thought of the Stapletons.
A kastélyban négyen vagyunk épkézláb férfiak, a mi biztonságunkat illetően tehát nincs mitől rettegnünk, de bevallom, hogy mindig elfog az aggodalom, ha Stapletonék jutnak eszembe.

Szinonimák (angolul) a(z) able-bodied szóra:

able-bodied
English

Hasonló fordítások a(z) "able-bodied" szóra magyarul

able melléknév