EN

abject {melléknév}

volume_up
1. általános
A look from Mustapha Mond reduced him to an abject silence.
Mustapha Mond azonban egyetlen pillantására gyászos csendbe burkolózott.
Gyászos csend támadt.
2. "contemptible, pitiful"
It is an utterly disgraceful act to prey on people's fears and their sense of responsibility towards their families and loved ones, solely on the basis of abject greed for profits.
Súlyosan elítélendő dolog az emberek félelmével, családtagjaik és szeretteik iránti felelősségérzetével aljas profitérdekekből visszaélni.
abject
volume_up
csúszómászó {mn} [átv.] (alak, ember)
They were part of the world of the Persians whose men were abject slaves to their king, while the Greeks who had fought them had been free men.
Ezek a perzsáknál érezhették magukat otthon, ahol az emberek csúszó-mászó rabszolgái királyuknak, nem úgy, mint a szabad görögök, kik le is győzték őket.
3. "outcast"
4. "pitiful"
Of course; I shall regard it as a challenge to produce a definitively abject interview for popular consumption.
Persze úgy veszem ezt, mint egy kihívást, hogy határozottan szánalmas interjút készítsünk a közönség számára.
6. "miserable"
abject
This is a popular revolt because the people are subjected to abject poverty.
Ez népfelkelés, mert az emberek nyomorúságos szegénységnek vannak kitéve.
I myself have never witnessed such abject poverty.
Én még soha nem láttam ennyire nyomorúságos szegénységet.
I realized that I had been so immersed in the media coverage of Mexicans that they had become one thing in my mind, the abject immigrant.
Rájöttem, hogy annyira elmélyedtem a média hírközléseiben a mexikóiakról, hogy csak egyetlen képem volt róluk, a nyomorúságos bevándorló.

Példamondatok a(z) "abject" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThis is a popular revolt because the people are subjected to abject poverty.
Ez népfelkelés, mert az emberek nyomorúságos szegénységnek vannak kitéve.
EnglishThe abject failure to deal with the crisis is driving the European project into political deadlock.
A válságkezelés csúfos kudarca az egész európai projektet holtpontra juttatja.
EnglishCurrently, people do not have enough food, and 80% of Haiti's population live in abject poverty.
Jelenleg az embereknek nincs elegendő élelmük, a haiti lakosság 80%-a pedig nyomorban él.
EnglishThe young woman stood, smiling at him–an uncertain, imploring, almost abject smile.
Ott állt a fiatal nő, rámosolygott bizonytalan, könyörgő, csaknem csúszómászóan alázatos mosollyal.
EnglishI had never seen her like this, never seen her cry such tears, never seen her in such abject sadness.
Sose láttam még ilyennek, sose láttam még így sírni, sose láttam még ilyen nyomorultnak.
EnglishA look from Mustapha Mond reduced him to an abject silence.
Mustapha Mond azonban egyetlen pillantására gyászos csendbe burkolózott.
EnglishAnd the outbursts of an abject self-pity with which it alternated.
És a lesújtott önsajnálat kitöréseit, amelyekkel váltakozott.
EnglishI had believed myself so powerful, so very clever, so very beyond this abject grief.
Olyan hatalmasnak, olyan nagyon okosnak hittem magamat, aki fölötte áll a lealacsonyító szerencsétlenségeknek.
EnglishIt took a great sense of power in him, I thought, to look so readily abject, to show me such affliction.
képpen hatalmas erő kellett hozzá, hogy ennyire ki merje mutatni megvertségét, boldogtalanságát.
EnglishWhat could alter the suffering of these abject people?
Mit nyomhat a mérlegen ezeknek a boldogtalanoknak a szenvedése?
EnglishThis irony cannot be lost on the long-suffering people of Madagascar, many of whom live in abject poverty.
Nem lehetséges, hogy a sokat szenvedő, nyomorban élő madagaszkári nép nem látja ebben az ellentmondást.
EnglishFELIX (loudly abject): It's true, it's true, it's true.
FÉLIX (szívbe markoló őszinteséggel) Igaz, igaz, igaz.
EnglishI myself have never witnessed such abject poverty.
Én még soha nem láttam ennyire nyomorúságos szegénységet.
EnglishOn his left another retched in abject sickness, adding a new stench to the thick atmosphere of their confine- ment.
A bal oldali szomszédját heveny rosszullét gyötörte, ami új aromát adott az amúgy is tömény levegőnek.
EnglishOf course; I shall regard it as a challenge to produce a definitively abject interview for popular consumption.
Persze úgy veszem ezt, mint egy kihívást, hogy határozottan szánalmas interjút készítsünk a közönség számára.
EnglishFor a while, he stood in front of the mirror, crying, his broad shoulders bent under the terrible weight of abject despair.
Egy darabig csak állt a tükör előtt, sírt, széles válla legörbült a rettenetes kétségbeesés súlya alatt.
EnglishHe was abject in the face of Mary's mockery.
Megszégyenülten hallgatta Mary gúnyolódását.
EnglishAppledore was abject in apologies.
EnglishWarhog Goa was abject.
Englishto live in abject poverty

Szinonimák (angolul) a(z) abject szóra:

abject
abjection
abjectly
English