angol-magyar fordítás erre a szóra: abiding

EN

"abiding" magyar fordítás

EN

abiding {melléknév}

volume_up
Thirty years in the Marine Corps left me with an abiding respect for routine, order, and neatness, Hampstead explained.
- A harminc év, amit a haditengerészetnél töltöttem, maradandó tiszteletet ébresztett bennem a rutin, a rend és a tisztaság iránt - magyarázta Hampstead.
Mr President, I continue to see much to welcome in this package, but I do have an abiding concern, and that relates to the all-important issue of delivery.
Elnök úr, továbbra is sok üdvözlendő dolgot látok ebben a csomagban, de van egy maradandó aggályom, és ez a végrehajtás oly fontos kérdéséhez kapcsolódik.

Példamondatok a(z) "abiding" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWe are abiding by the ambitious aim to take a decision in the current period.
Ragaszkodunk ahhoz a nagyratörő célhoz, hogy a jelen időszakban döntésre jutunk.
EnglishAs a law-abiding citizen he would certainly allow the police to use his front room.
Mint törvénytisztelő állampolgár, természetesen átengedi a szobát a rendőrségnek.
EnglishWe are therefore going to continue abiding by Community law on this subject.
Ezért továbbra is az ezzel kapcsolatos közösségi jogszabályokhoz tartjuk magunkat.
EnglishI was enslaved and compelled to serve you at Castle Sank, to my abiding fury.
Rabszolgaként kényszeríttettek, hogy a Sank kastélyban szolgáljak, legnagyobb dühömre.
EnglishIt was the faint trilling of pipes, a joyful sound filled with abiding love.
Halk, sípoló trillázás volt, határtalan szeretettel teli, vidám dallam.
EnglishHere were no dangers, no kne, no discord, and all was abiding peace and love.
Itt nem létezett veszély gyűlölet vagy ellentét, mert mindenki békében és szeretetben élt.
EnglishOrdinary life became almost impossible for a law-abiding Chechen.
A törvénytisztelő csecsenek számára szinte lehetetlenné vált a normális életvitel.
EnglishIf you are a member of the scouts, you have to be a law-abiding member of the scouts.
Ha valaki például cserkész, akkor jogkövető cserkésznek kell lennie.
EnglishThey were the royal family of some realm way east of Waterdeepa good, trustworthy, law-abiding place.
Õk egy nyugati birodalom uralkodói - egy kellemes, nyugodt, rendezett birodalomé.
EnglishI have an abiding memory of the conditions in which they were living and working.
Mély nyomot hagytak bennem az élet- és munkafeltételeik.
EnglishSuch mobility afforded him a deep and abiding consolation, of course.
Mindez persze mély, és örökkön tartó vigaszt jelentett a számára.
EnglishSince then they had lived as peaceful and law-abiding citizens.
Azóta békés és törvény tisztelő polgárokhoz illő életmódot folytattak.
EnglishI don't plan to be kind and law-abiding with these people who killed Aaron.
- Nem szándékozom kíméletesen vagy törvénytisztelően bánni azokkal az emberekkel, akik megölték Aaront.
EnglishIllegal fishing must be stopped - it is very detrimental to law-abiding fishermen.
Az illegális halászatnak véget kell vetni - az ugyanis rendkívül káros a törvénytisztelő halászok számára.
EnglishIf you don't--it's a fine, law-abiding country is England, and there's always a policeman within hail.'
Ha pedig nem... nos, Anglia finom, törvénytisztelő ország, és rendőr mindig akad kéznél."
EnglishWe question whether you are abiding by your own instructions.
Mert kétségbe vonjuk, hogy ön képes tartani magát az ígéreteihez.
EnglishIn this way, we will not make it more difficult for law-abiding citizens to participate in European events!
Így nem nehezítjük meg a jogkövető állampolgárok részvételét sem az európai eseményeken!
EnglishAbiding by the law, with no tolerance for a specific minority, will bring success.
A törvények betartása anélkül, hogy valamely konkrét kisebbséggel szemben toleranciát tanúsítanának, az, ami sikerre vezet.
EnglishNeither Johnny nor I were ever very law-abiding.
Sem Johnnie, sem én nem voltunk túlságosan törvénytisztelőek.
EnglishThe scribblings meant nothing to Cale, but he needed an answer, and that meant abiding by Sephris's rules.
Cale persze mit sem értett az egészből, de válaszokra volt szüksége, így kénytelen volt megbízni a tudósban.

Szinonimák (angolul) a(z) abiding szóra:

abiding