EN

aberration {főnév}

volume_up
1. általános
As for Voldarr An aberration, a temporary delusion under the influence of the neutrinos.
Aberráció, a neutrínók hatására bekövetkezett időszakos hallucináció.
- Én nem vagyok sem aberráció, sem szörnyeteg!
A megválasztása ritka aberráció volt.
2. "from norms"
aberration
volume_up
eltérés {fn} (a normáktól)
3. "moral"
aberration
volume_up
tévelygés {fn} (erkölcsi)
4. "abnormal development", gyógyászat

Példamondatok a(z) "aberration" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThey are quite intolerant of that aberration over there, you know.
Mindenesetre nincs okunk azt feltételezni, hogy homoszexuális vagy ilyesmi.
EnglishAs for Voldarr An aberration, a temporary delusion under the influence of the neutrinos.
Aberráció, a neutrínók hatására bekövetkezett időszakos hallucináció.
EnglishAnd what's interesting about this experiment is that it's not an aberration.
És ami az érdekes ebben a kísérletben, hogy ez nem tévedés.
EnglishI am voting against this democratic aberration, which I condemn.
Ellene szavazok ennek a demokratikus elhajlásnak, és elítélem.
EnglishI just rise to say that I really do think this is an aberration of our Rules of Procedure.
Csak azért emelkedem szólásra, mert tényleg úgy gondolom, hogy ez tényleg téves útra viszi eljárási szabályzatunkat.
EnglishGiving in to blackmail by the multinationals and reimbursing customs duties retroactively is an aberration.
Tévútra vezet, ha engedünk a multinacionális vállalatok zsarolásának, és visszamenőleg visszatérítjük a vámtarifákat.
EnglishA male is only an aberration and a matter of function.
EnglishOne such day could be seen as an aberration.
Egyetlen ilyen nap aberrációnak tekinthető.
EnglishThis is an aberration in the European Union.
EnglishI am not an aberration or a monster!
- Én nem vagyok sem aberráció, sem szörnyeteg!
EnglishHis selection was a major aberration.
EnglishThe idea that less social security in Europe should be the source of economic progress is an absolute aberration.
Az az elképzelés, miszerint Európában a gazdasági fejlődés forrásának a szociális biztonságnak kell lennie, teljes mértékben téveszme.
EnglishA temporary mental aberration.
Englishaberration of starlight
EnglishThat is an aberration.
English01:10:19.94,01:10:24.20 I think it's more like Banky's having a real problem with all things not hetero, 01:10:24.27,01:10:27.14 and I'm just another paradigm of said aberration.
Nem meglepő ez egy olyan embertől, mint Banky aki minden nemszintiszta hetero dolgot rühell, neki még én is aberrált vagyok.
EnglishObject positions in KStars include the effects of precession, nutation, aberration, atmospheric refraction, and light travel time (for planets).
A KStars-ban az objektumok helyzeteihez hozzátartozik a precesszió, a nutáció, az aberráció, a légköri refrakció és a fénynek a Földhöz érési ideje is (bolygóknál).
EnglishThis may be a statistical aberration or it may be a situation where, for one reason or another, a greater number of the applications are for male workers.
Ez vagy statisztikai torzítás eredménye, vagy az a helyzet, hogy valamilyen okból kifolyólag a kérelmek nagyobb számban készülnek a férfi munkavállalók számára.
EnglishFrom that perspective, it is evident that the penal codes of Texas or China, which can allow something as extraordinarily rare as life to be ended, are a real aberration.
Ebből a nézőpontból evidens, hogy Texas és Kína büntető törvénykönyve, amely megengedi valami olyan ritka dolognak, mint az életnek a kioltását, igazi aberrációnak tekinthető.

Szinonimák (angolul) a(z) aberration szóra:

aberration
aberrancy
aberrant