EN

aback {határozószó}

volume_up
aback (és: back)
Albert looked slightly taken aback and reverted to a more natural form of speech.
Albert kissé meghökkent, és nyomban vissza is tért a természetes beszédmódra.
kérdezett vissza Georges, kissé hökkenten.

Példamondatok a(z) "aback" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAlbert looked slightly taken aback and reverted to a more natural form of speech.
Albert kissé meghökkent, és nyomban vissza is tért a természetes beszédmódra.
EnglishKing Aillas will be on hand shortly, unless he is set aback by an offshore wind.
Aillas király hamarosan megérkezik, hacsak a parti szelek nem hátráltatják.
EnglishCaligula was taken aback and perhaps really thought that he had said hair.
Caligula meghökkent, és talán csakugyan azt hitte, hogy hajat mondott.
EnglishNever have I seen my friend more completely taken aback than by the cabman's reply.
Sose láttam még ennyire megütődni Holmest egy fiákeres feleletétől.
EnglishPoirot was slightly taken aback and she was quick enough to see it.
Poirot-nak egyszerűen elállt a szava, és ez nem kerülte el Mrs. Masterton figyelmét.
EnglishI was even more taken aback by the fact that this data was only to be collected from women.
Még inkább megdöbbentett az a tény, hogy ezeket az adatokat csak nőktől kívánták gyűjteni.
EnglishHe looked slightly taken aback, then looked inquiringly at Miss Gorringe.
Kicsit meghökkentnek látszott, és kérdően nézett Miss Gorringe-ra.
EnglishThe thing was so startling, and I was foolish enough to be taken aback.
A dolog olyan elképesztő volt, hogy - én hülye - zavarba estem.
EnglishMelancthe seemed taken aback by the fervor of Shimrod's remarks.
Melancthe láthatóan megdöbbent Shimrod megjegyzéseinek hevességétől.
EnglishSparhawk was slightly taken aback by the lad's matter-of-fact manner.
Sparhawkot meglepte a fiú nyugodt, határozott viselkedése.
EnglishHis voice was strangely strong and confident, and Vernon was taken aback.
Hangja furcsamód erőteljesen, magabiztosan csengett.
EnglishThe effect was so magical that she was quite taken aback.
A hatás olyan megdöbbentő volt, hogy Tuppence -nek leesett az álla.
EnglishAs you can imagine, I was utterly taken aback by such an address.
Gondolhatja, hogy ettől a szónoklattól mennyire megijedtem.
EnglishShe spun round to find Gregory Dyson, slightly taken aback, looking apologetic.
Villámgyorsan hátrafordult, és Gregory Dysont látta maga előtt, amint egy kissé meghökkenve, bocsánat kérően néz rá.
EnglishShe seemed momentarily taken aback at his interest, then returned his gaze with steady calm.
Először mintha megijedt volna tőle a nő, a következő pillanatban azonban nyugodtan viszonozta a pillantását.
EnglishFor a moment Inspector Raglan was taken aback by the question.
Raglan felügyelőt egy pillanatra meghökkentette a kérdés.
EnglishI admit I am often taken aback by some of the views expressed, but then that is what we are here for.
El kell ismernem, hogy gyakran megdöbbentenek egyes előadott nézetek, de végül is ezért vagyunk itt.
EnglishInitially, I was a bit taken aback by the opening remarks of the Commissioner, but then he clarified the situation.
Először kicsit megdöbbentett biztos úr első megjegyzése, de aztán elmagyarázta a dolgot.
EnglishIt was such a contrast to his restraint of a few minutes ago that Armstrong was quite taken aback.
Ez annyira ellentétben volt a néhány perccel előbb tanúsított önuralmával, hogy Armstrong egészen elhűlt.
EnglishTaken aback by Riven's onslaught, the woman tried to abort her charge.
A nőt meglepte Riven ádáz rohama, és elhátrált.