angol-magyar fordítás erre a szóra: a source of inspiration

EN

"a source of inspiration" magyar fordítás

EN

a source of inspiration [példa]

volume_up
a source of inspiration
volume_up
ihletet adó [pl.]

Példamondatok a(z) "a source of inspiration" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe place held by European women in our societies is a source of inspiration for women worldwide.
Az európai nők társadalmainkban elfoglalt helye a világ minden részén inspiráló hatást gyakorol a nőkre.
EnglishEach of us needs a source of inspiration in his life, a cause for hope, and Karla is Wyatt's.
Mindenkinek szüksége van életében valamilyen ösztönző erőre, amelyből reményt meríthet, s Wyatt ezt Kariában találta meg.
EnglishIt is always important to add to the thoughts of Mr Tannock, who is always constructive and a source of inspiration for Parliament.
Mindig fontos Tannock úr gondolatainak kiegészítése, aki mindig konstruktív, és a Parlament számára inspirációs forrást jelent.
EnglishFinally, Mr Lebech mentioned the Nordic model as a source of inspiration for the Western Balkans in terms of regional cooperation.
Végezetül Lebech úr említette az északi modellt, mint követendő példát a Nyugat-Balkán számára a regionális együttműködés tekintetében.
EnglishIt contains many sound recommendations that can be a source of inspiration to the next Parliament, the national parliaments and local authorities.
Szerepel benne sok megalapozott ajánlás, amely az inspiráció forrása lehet a következő Parlament, a nemzeti parlamentek és a helyi hatóságok számára.
English(FR) Madam President, were it not for the ego of Mr Gbagbo, Côte d'Ivoire would be a source of inspiration for all developing countries longing for democracy.
(FR) Elnök asszony, ha Gbagbo úr nem lenne ilyen makacs, akkor Elefántcsontpart jó példát mutathatna minden demokráciára törekvő, fejlődő országnak.
EnglishI can assure you that they served as a very important source of inspiration and new creative ideas which, in the end, helped us improve the initial Commission proposal.
Biztosíthatom önöket, hogy fontos ösztönzést és új, kreatív ötleteket adtak, amelyek segítettek a Bizottság első javaslatának továbbfejlesztésében.
EnglishWe have funded a highway code, for example, and it goes without saying that what we are doing in Europe can be a source of inspiration for some of the countries we are discussing.
Finanszíroztunk például egy KRESZ-t, és mondanom sem kell, hogy európai tevékenységünk inspiráló lehet néhány olyan országban, amiről szó van.
EnglishI share the hope expressed by the representatives of the Council and the Commission that this report will prove a good source of inspiration in the run-up to the Lisbon EU-Africa Summit.
Osztom a Tanács és a Bizottság képviselőinek reményét, hogy e jelentés jó ihletforrás lesz a lisszaboni EU-Afrika csúcstalálkozóra való előkészületben.
EnglishThe institutions of the European Union must protect the freedom of expression through their actions, as well as provide, in this regard, a source of inspiration for the whole world.
Az Európai Unió intézményeinek fellépéseiken keresztül kell megvédeniük a véleménynyilvánítási szabadságot, valamint erre vonatkozóan ösztönzőleg kell hatniuk az egész világra.