angol-magyar fordítás erre a szóra: a number of people

EN

"a number of people" magyar fordítás

EN

a number of people

volume_up
a number of people
A number of people were running to it as well.
néhányan szaladtak arrafelé is.
So there are a number of people who have a lot more "uh-oh" moments than others, and among the worst are recent graduates of business school.
Vannak néhányan, akiknek sokkal több “óh-óh” pillanatuk van, mint másoknak, a legrosszabbak közt az üzleti iskolák végzősei szerepelnek.

Példamondatok a(z) "a number of people" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThey employ a huge number of people.
Hisz gondoljunk a hentesekre, pékekre, zöldségesekre vagy netán a patikusra.
EnglishOne of them is the rapid increase in the number of people at risk of hunger.
Az egyik ilyen azon emberek számának gyors növekedése, akiket az éhezés fenyeget.
EnglishThey can infect others, and they could return with a large number of people.
Õk bármikor megfertőzhetnek másokat is, és rengeteg emberrel térhetnek vissza.
EnglishThe EU has invested billions of euros and the number of people infected is increasing.
Az EU már eurómilliárdokat fektetett be, a fertőzöttek száma mégis egyre nő.
EnglishWhen you raise your cry of fire, it will be taken up by quite a number of people.
Amikor maga kiabálni kezd, hogy tűz van, az emberek az utcán mind lármázni kezdenek majd.
EnglishHowever, the number of people who maintain these healthy dietary habits has been falling.
A fenti egészséges étkezési szokásokat betartó emberek száma azonban egyre csökken.
EnglishMary Beth also seems to have enjoyed living with a large number of people under one roof.
Úgy tűnik, Mary Beth azt is szerette, ha sok ember lakik egy fedél alatt.
EnglishThe number of people with disabilities will skyrocket overnight.
Máról holnapra ugrásszerűen növekedni fog a fogyatékossággal élő emberek száma.
EnglishDiseases of this type are affecting an ever-increasing number of people in the EU.
Az ilyen típusú betegségek egyre több embert érintenek az EU-ban.
EnglishMadam President, the number of people seeking refugee and asylum status is growing alarmingly.
Elnök asszony, a menekültstátuszt és menedéket kérők száma riasztó mértékben emelkedik.
EnglishA number of people were put in the dock and no new facts emerged.
Számos embert ültettek a vádlottak padjára, de semmilyen új tény nem került napvilágra.
EnglishThe number of people having to endure extreme poverty has fallen from 1.8 billion to 1.4 billion.
A súlyos szegénységben szenvedő emberek száma 1,8 milliárdról 1,4 milliárdra csökkent.
EnglishThat problem grows astronomically as the number of people making up the society increases.
Ez a probléma csillagászati méreteket ölt, ahogy a társadalmat alkotó egyének száma növekszik.
EnglishEliminating the cipher clerk just halved the number of people that would see this particular message.
Ez meglehetősen szokatlan volt, ezért rögtön felkeltette Zajcev érdeklődését.
EnglishIt is satisfying to see that the number of people travelling to the European Union has increased.
Örömteli, hogy megnövekedett az Európai Unió területére beutazók száma.
EnglishThe number of people working in proportion to the number of pensioners is falling in all Member States.
Valamennyi tagállamra igaz, hogy egyre kevesebb dolgozó jut egy nyugdíjasra.
EnglishThe number of people unemployed in the European Union is currently 23 million.
Jelenleg 23 millió munkanélküli van az Európai Unióban.
EnglishAs Europe ages and the number of people with disabilities increases, we cannot take them for granted.
Mivel Európa öregszik és a fogyatékkal élők száma nő, nem vehetjük természetesnek őket.
EnglishA number of people were also seriously injured by the perpetrator, who then turned his gun on himself.
Az elkövető számos embert súlyosan megsebesített, majd maga ellen fordította fegyverét.
EnglishThe number of people in the productive age group will start to fall within no more than three or four years.
A munkaképes korcsoportba tartozók száma alig három vagy négy éven belül visszaesik.