angol-magyar fordítás erre a szóra: a number of

EN

"a number of" magyar fordítás

EN

a number of

volume_up
Finally, we are taking care to get rid of a number of bad, protectionist tendencies.
Végezetül: próbálunk megszabadulni számos rossz, protekcionista tendenciától.
However, it is an acceptable part of the energy mix of a number of countries.
Az atomenergia mindenesetre számos országban az energiaszerkezet elfogadott része.
The Commission agreed that there remain a number of unanswered questions.
A Bizottság tagjai egyetértettek abban, hogy számos megválaszolatlan kérdés maradt.
a number of (és: a lot of, a great many)
There are a number of factors to be taken into account in this area.
Nagyon sok szempontot figyelembe kell vennünk ezen a területen.
My last point concerns the exchange rate, which a number of Members mentioned.
Utolsó megjegyzésem a sok képviselő által említett árfolyammal kapcsolatos.
But there are so many of them that there'll be an enormous number of false positives.
De olyan sok van belőlük, hogy nagyon sok hamis pozitív lesz.

Példamondatok a(z) "a number of" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishType the minimum number of characters that must come before or after the hyphen.
Adja meg az elválasztójel előtt vagy után kötelezően következő karakterek számát.
EnglishHis heart, which had begun to slow down, began to do its Morse-code number again.
A szíve, amely eddig már ismét lassabban vert, most megint elkezdte a morzézást.
EnglishThere is a number hidden in every act of life, in every aspect of the universe.
Van egy szám elrejtve az élet minden pillanatában, a világ minden kifejezésében.
EnglishThe number of new patients diagnosed each year has doubled over the same period.
Az évente diagnosztizált új betegek száma megduplázódott ugyanezen időszak alatt.
EnglishIt must not slip to number two as a result of the current economic difficulties.
Nem szabad a jelenlegi gazdasági nehézségek miatt lecsúsznunk a második helyre.
EnglishThe largest number of orders or bans can actually be found in the common market.
A végzések és tilalmak legnagyobb számban egyébként a közös piacon találhatóak.
EnglishType the number of the page number that you want to jump to, and then press Enter.
Írja be az oldal számát ahová ugrani kíván, majd nyomja meg az Enter billentyűt.
EnglishHe nipped through his black book and found the Alexandria number for K.
Aztán belelapozott a fekete noteszébe, és megkereste K. O. Lewis telefonszámát.
EnglishI hung up, finished my coffee and dialed the number of Derace Kingsleys office.
Letettem a kagylót, megittam a kávémat, és Derace Kingsley irodáját tárcsáztam.
EnglishHari did not want to be one of the number Chen had to pressure, especially now...
Hari nem akart azok közé tartozni, akiket Chen megfélemlített vagy megvásárolt.
EnglishA number of opinions were heard that opposed any 'punishment' against Mr Fazakas.
Számos véleményt hallottunk, amely ellenezte Fazakas úr bármiféle "büntetését”.
EnglishOne of our main targets is to increase the number of women in key research posts.
Egyik fő célunk a nők számának növelése a kulcsfontosságú kutatási pozíciókban.
EnglishReturns TRUE (1) if the number does not return a whole number when divided by 2.
IGAZ értéket ad vissza, ha a szám 2-vel elosztva nem egész számot eredményez.
EnglishHe crossed to the telephone near the window, dialled a local number and waited.
Az ablak mellett álló telefonhoz ment, feltárcsázott egy helyi számot, aztán várt.
EnglishHappily they had all been computerized by 1987 and the file number came up quickly.
Szerencsére már minden adat komputerben volt és a keresett rész hamar előkerült.
EnglishIf Tess Drake calls for me, make sure you get a number where I can reach her.'
Ha Tess Drake keresne, feltétlenül tudd meg tőle a számot, ahol visszahívhatom.
EnglishThe rapporteur proposes a number of valid measures, which I shall not reiterate.
Az előadó számos jogos intézkedést javasol, amelyeket nem fogok megismételni.
EnglishTogether, we found solutions for a number of areas in the Framework Agreement.
Közösen megoldásokat találtunk a keretmegállapodás számos területére vonatkozóan.
EnglishThis is due to the rules on grants being too many in number and too complicated.
Ennek oka, hogy túl sok a támogatásokra vonatkozó szabály, és azok túl bonyolultak.
EnglishToday's resolution includes a large number of action proposals for the Committee.
A mai állásfoglalás számos, a bizottságnak címzett fellépési javaslatot tartalmaz.