angol-magyar fordítás erre a szóra: to a maximum

EN

"to a maximum" magyar fordítás

EN

to a maximum {határozószó}

volume_up
It is valid for a maximum stay of three months within a six month period.
A mentesség hathónapos időszakon belül legfeljebb három hónapos tartózkodásra vonatkozik.
The previous agreement stipulated a maximum period of 90 years.
Az előző megállapodás szerinti időtartam legfeljebb 90 év volt.
In this case, the Member States should contribute a maximum of 1% of their GNI.
Ebben az esetben a tagállamoknak legfeljebb GNI-jük 1%-át kellene befizetniük.

Példamondatok a(z) "to a maximum" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThus there must be a maximum 120 grams of CO2 emissions per kilometre by 2012.
Ilyen módon 2012-re legfeljebb 120 g/km CO2-kibocsátás kell, hogy megvalósuljon.
EnglishIn this case, the Member States should contribute a maximum of 1% of their GNI.
Ebben az esetben a tagállamoknak legfeljebb GNI-jük 1%-át kellene befizetniük.
EnglishThe minimum protection provided by the directive is gradually becoming a maximum.
Az irányelv által biztosított minimális védelem fokozatosan maximálissá válik.
EnglishMaximum permissible errors, positive or negative, during simulation tests 7.3.1.1.
Legnagyobb megengedett pozitív vagy negatív hibák a szimulációs vizsgálatok alatt
EnglishSpecifies the maximum number of pages on which the entire document is to be printed.
Megadja a maximális oldalszámot, amennyire az egész dokumentumot nyomtatni kell.
EnglishIn this way, I believe, we will get the maximum impact from our investments.
Úgy vélem, hogy ezáltal a lehető legtöbbet tudjuk majd kihozni beruházásainkból.
EnglishEstablishing a maximum detention period is an essential element of the directive.
Az őrizet maximális időtartamának meghatározása lényegi része az irányelvnek.
EnglishThe Commission proposal suggests a maximum emission of 120 g/km of CO2 in 2012.
A Bizottság előterjesztése a maximum 120 g/km-os CO2 kibocsátást veti fel, 2012-re.
EnglishSimultaneously, Martin raised the airbrakes to maximum up and dropped the gear.
Ugyanakkor Martin a szárnyféket teljesen kiengedte, ezzel csökkentette a sebességet.
EnglishIt is important that we try to get the maximum support for this report at the end.
Fontos, hogy végül a legteljesebb támogatást próbáljuk megadni ennek a jelentésnek.
EnglishI would describe such a recommendation as the maximum tolerable level of bureaucracy.
Egy ilyen ajánlást a bürokrácia maximálisan tolerálható szintjeként jellemeznék.
English- or to indicate that the maximum load or maximum flowrate have been exceeded,
- a legnagyobb terhelés vagy a legnagyobb fajlagos terhelés túllépésének kijelzése,
English0 707 % of the load totalized at maximum flowrate for the duration of the test;
a vizsgálat időtartama alatt a legnagyobb tömegáram mellett összegezett teher 0,07%-a;
EnglishEnter the maximum number of words that you want to store in the Word Completion list.
Adja meg a Szókiegészítés listában tárolható szavak legnagyobb megengedett számát.
EnglishThere should be no minimum services; there should be maximum services for all.
Ne legyenek minimális szolgáltatások; legyen mindenki számára maximális szolgáltatás!
English- the maximum length must not be more than 1,5 times the length of the tested cylinder.
- maximális hosszuk nem nagyobb, mint a vizsgált palack hosszának másfélszerese.
Englishof the load totalized at the maximum flowrate for the duration of the test.
a vizsgálat során legnagyobb tömegáram mellett az összegezett teherhez viszonyítva.
EnglishThis specifies the maximum number of retries to read a sector of audio data from the cd.
Itt meghatározhatja az újraolvasási próbálkozások maximális számát hang-CD-khez.
EnglishSet course and speed to keep maximum distance from any inhabited planets.
Programozzon be egy útirányt, ami messze viszi a hajót minden lakott bolygótól.
EnglishIn contrast, the proposal for a maximum of 18 weeks was still socially fair.
Ezzel szemben, a legfeljebb 18 hetes javaslat még mindig szociálisan méltányos volt.

Hasonló fordítások a(z) "to a maximum" szóra magyarul

a névelő
maximum főnév
maximum melléknév
Hungarian
a good deal
Hungarian
a number of
Hungarian
a great many
Hungarian
a ball of twine
a good while
Hungarian
a lot of
Hungarian
a little more
a chill came over me
Hungarian
a fat lot!
a head
a mere cipher
a peg to hang on