angol-magyar fordítás erre a szóra: a large number of people

EN

"a large number of people" magyar fordítás

EN

a large number of people

volume_up
a large number of people
Mary Beth also seems to have enjoyed living with a large number of people under one roof.
Úgy tűnik, Mary Beth azt is szerette, ha sok ember lakik egy fedél alatt.
We are all concerned about the very widespread, devastating effects of dementia on such a large number of people.
Mindannyiunkat aggodalommal tölt el, hogy ilyen sok ember szenved a pusztító hatásokkal járó demenciában.
(HU) An unreasonably large number of people die or suffer because there is no organ available in time for transplantation.
(HU) Indokolatlanul sok ember hal meg, vagy szenved azért, mert nem jut beültethető szervhez időben.

Példamondatok a(z) "a large number of people" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThey can infect others, and they could return with a large number of people.
Õk bármikor megfertőzhetnek másokat is, és rengeteg emberrel térhetnek vissza.
EnglishMary Beth also seems to have enjoyed living with a large number of people under one roof.
Úgy tűnik, Mary Beth azt is szerette, ha sok ember lakik egy fedél alatt.
EnglishA large number of people worldwide are chronically hungry or lack genuine, long-term food security.
A világon számos ember éhezik krónikusan, vagy nem biztosított hosszú távú élelmezésbiztonsága.
EnglishThere are a large number of people on the Internet, a very small fraction of them have photos of the Mermaid Parade.
Rengeteg ember van az interneten, de csak kis részüknek van fotója a Hableány Fesztiválról.
EnglishWe are all concerned about the very widespread, devastating effects of dementia on such a large number of people.
Mindannyiunkat aggodalommal tölt el, hogy ilyen sok ember szenved a pusztító hatásokkal járó demenciában.
English(HU) An unreasonably large number of people die or suffer because there is no organ available in time for transplantation.
(HU) Indokolatlanul sok ember hal meg, vagy szenved azért, mert nem jut beültethető szervhez időben.
EnglishIn Nigeria a large number of people are on death row.
EnglishIn view of the large number of people who were watching, we have really given an extremely poor public impression.
Tekintettel az ülést figyelemmel kísérők nagy számára, valóban rendkívül gyatra benyomást keltünk a nyilvánosság körében.
EnglishPresident, that, yes, in fact, a large number of people conspired to kill them.
Én csak azt közlöm önnel, Mr. Coal és önnel, elnök úr, hogy igen, valóban rengeteg ember tervelte ki a gyilkosságot.
EnglishThat means thatthe same person was present in three different localities and was seen necessarily by a large number of people.
Ez azt jelenti, hogy ugyanaz a személy jelen volt három különböző helységben, ahol feltétlenül rengetegen látták az illetőt.
EnglishHowever, the Member States which receive refugees are often among the poorest, and their resources do not allow them to accept a large number of people.
A menekülteket fogadó tagállamok azonban gyakran a legszegényebb országok, és erőforrásaik nem teszik lehetővé, hogy nagyszámú embert fogadjanak be.
EnglishWe do not see the sense in training a large number of people who have been in higher education but who then do not find any use for it in the labour market.
Nincs értelme olyan embereket képezni nagy számban, olyan embereknek diplomát szerezniük, akik később a munkaerőpiacon ennek semmi hasznát nem veszik.
EnglishAs previous speakers have said, there is no doubt that there is a 'mass' phenomenon in which relatively small losses affect a large number of people.
Amint azt a korábban felszólalók már elmondták, kétségtelen, hogy a "tömeges” jelenség, miszerint relatíve kis összegeket veszítenek az emberek, nagyon sokakat érint.
English. - (PL) Madam President, rarely do decisions debated in this House have such serious consequences for such a large number of people.
az UEN képviselőcsoport nevében. - (PL) Elnök asszony, az ebben a Házban megvitatott határozatoknak ritkán vannak ilyen súlyos következményei ilyen sok emberre nézve.
EnglishLet me put the following question: might a world data protection map not weaken protection as it would have to cover an extraordinarily large number of people?
Hadd tegyem fel a következő kérdést: nem lehet, hogy egy adatvédelmi világtérkép esetleg gyengítené a védelmet, mivel rendkívül nagy számú emberre kellene vonatkoznia?
EnglishEven if there are good reasons why a large number of people have to make way for major projects, a crucial starting point must also always be the welfare of the displaced population.
Még ha jól megalapozott okokból kell sok embernek elköltöznie egy jelentős beruházás érdekében, akkor is mindig a kitelepített lakosság jólétéből kell kiindulni.