angol-magyar fordítás erre a szóra: a-hunt

EN

"a-hunt" magyar fordítás

EN

a-hunt {határozószó}

volume_up
1. régies

Példamondatok a(z) "a-hunt" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAnd now they hunt the deer-and Arthur will go to war against Aedwin, if he must.
Most meg a szarvasokra vadásznak, és Arthur hadba száll Aedwin ellen, ha kell.
EnglishWe are afraid of having a 'witch-hunt' when naming and shaming is carried out.
Tartunk attól, hogy a megnevezés és kipellengérezés boszorkányüldözésbe csapna át.
EnglishIf people in any of our Member States wish to hunt, they can still continue to hunt.
Ha bármelyik tagállamunkban bárki vadászni szeretne, azt továbbra is megteheti.
EnglishThey turned him into a boar during a hunt, an' he was slain by his own underpriests.
Egy vadászat során vaddisznóvá változtatták és saját alárendelt papjai ölték meg.
EnglishThe hunt hadn't changed him, though apparently he'd drunk and killed well enough.
A vadászat sem változtatta meg, noha láthatólag eleget ölt és eleget ivott.
EnglishAnd that is provocation under the Usages of the Hunt, Minister Seven Wars contributed.
Ez pedig a Vadászat Szokásai szerint provokáció tette hozzá Hétháború miniszter.
EnglishYeah, that's James Bond and that Sea Hunt guy, so they got a good shot.
Ja, ez a James Bond, meg az a tengerészkalapos fickó,...úgyhogy jó esélyük van rá.
EnglishHe goes out every sundown to hunt for the strange white beast that escaped him.
- Minden napnyugtakor vadászni indul a különös fehér vadra, amelyik elmenekült előle.
EnglishCruel in the hunt and on the field, but the best trained to arms of all the princes.
Kegyetlen vadász és harcos, de a hercegek között ő ismeri legjobban a fegyvereket.
EnglishThe nuke hunt was under way, but without results, which wasn't surprising.
Az atomfegyverek utáni vadászat folytatódik, de eredmény nélkül, ami nem meglepő.
EnglishUriens had gone to hunt with some of Arthur's men-it had been arranged days ago.
Uriens vadászni ment Arthur néhány emberével - napokkal korábban megbeszélték a dolgot.
EnglishWhat are you, some white god put on Earth to hunt the dark blood drinkers'?
Ki vagy te, fehér isten, aki azért jöttél a földre, hogy üldözd a sötét vérivókat?
EnglishThis was night, and there was a territory to patrol, there were mice to hunt.
Végtére is éjszaka van, neki járőröznie kell, és itt az egérvadászat ideje.
EnglishBrys knew it was not his world, nor did he wish to hunt down its secrets.
Brys tudta, hogy ez nem az ő világa, esze ágában sem volt megfejteni a titkait.
EnglishThe hunt was on, and this time the police knew who they were looking for.
A hajtóvadászat megindult, és a rendőrség ezúttal azt is tudta, hogy kiket keres.
EnglishSparhawk-from-Elenia will tell Ghnomb when, and Ghnomb will aid our hunt.
Eléniai Sparhawk szólni fog Ghnombnak, és Ghnomb segíteni fog a vadászatunkban.
EnglishI understand there's some kind of a murder hunt--or treasure hunt, going on.
Úgy hallom, valami kincsvadászatféle játék folyt, Hol a hulla? vagy ilyesmi?
EnglishAs for the ocean shorelines, the only vehicles that go there go to hunt Bandersnatchi.
Ami az óceán partvidékét illeti, járművek oda csak gyilkanyesszre vadászni mennek.
EnglishLike hounds surrounding their master as the hunt is about to be unleashed.
Olyanok voltak, mint a kutyák a vadászok körül izgatottan várták a hajsza kezdetét.
EnglishHe had searched eleven thousand square kilometers, risked everything to hunt it down.
Tizenegyezer négyzetkilométert átkutatott, mindent megkockáztatott, hogy megtalálja.

Hasonló fordítások a(z) "a-hunt" szóra magyarul

hunt főnév
a névelő
to hunt ige
a good deal
Hungarian
a number of
Hungarian
a great many
Hungarian
a ball of twine
a good while
Hungarian
a lot of
Hungarian
a little more
a chill came over me
Hungarian
a fat lot!
a head
a mere cipher
a peg to hang on