EN

a hair

volume_up
That is not necessarily protectionism, but at times, they are only a hair's breadth away.
Ez nem feltétlenül protekcionizmus, de néhol csupán egy hajszál választja el tőle.
God even knows when a single hair moves on your head.
Isten még azt is tudja, ha egy hajszál mozdul a fejeden.

Példamondatok a(z) "a hair" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWas that dark brown hair she saw beneath the bandages that surrounded the skull?
Valóban sötétbarna hajat látott a pólya alatt, ahol a homlok vonalát szegélyezi?
EnglishI lay on the floor in the arms of Allesandra, who rocked me and stroked my hair.
A földön feküdtem, Allessandra karjaiban, aki ringatott, és a hajamat simogatta.
EnglishJessop pointed out a small man with crafty eyes and a shock of curly, fair hair.
Jessop egy alacsony, ravasz pillantású, bozontos fekete üstökű fickóra mutatott.
EnglishHe stroked my forehead and hair with his silky hands and he looked into my eyes.
Arion megsimogatta hajamat és homlokomat selymes ujjaival, és a szemembe nézett.
EnglishHe had curly black hair and heavy eyebrows that almost met over his thick nose.
Haja feketén göndörödött, sűrű szemöldöke kis híján összeért vastag orra fölött.
EnglishHis snowy hair flew free in the wind, his white robes shone dazzling in the sun.
Hófehér haja szabadon lobogott a szélben, fehér köntöse vakítóan fénylett a napon.
EnglishHis dark hair was shaggy and unkempt, his broad face shaded by a three-day beard.
Sötét haja csapzott és bozontos volt, széles arcát háromnapos szakáll árnyékolta.
EnglishDark hair, worn rather long, curled above and around the broad, grooved forehead.
Meglehetősen hosszú, barna haja hullámosán hullott széles, barázdált homlokába.
EnglishShe snugged the hearing protection over her head, pressing down her red-gold hair.
Megmarkolta a pisztolyát, szabályos, háromszög tüzelőpozíciót vett fel, célzott.
EnglishHis lips were scarcely moving, but I could see his hair mussed in the breeze.
A szája szinte nem is mozgott, de láttam, hogy a haja felborzolódik a szellőtől.
EnglishThe color is called Black Rose and by some freak it goes nicely with my hair.
- A színe Fekete Rózsa, és valami különös véletlen folytán jól illik a hajamhoz.
EnglishThe old queen vampire smiled almost wanly and ran her white claws through her hair.
Az öreg vámpír királynő zordonan mosolygott, és beletúrt hajába fehér karmaival.
EnglishShe was of average height, with dark hair tied in a scholarly bun atop her head.
Átlagos termetű lány volt, sötét haját iskolás kontyba tekerte a fejebúbjára.
EnglishWith his free hand, he gently pushed her hair back from the right side of her neck.
Candy szabad kezével finoman félrehajtotta áldozata haját a nyaka bal oldaláról.
EnglishEvery time I drifted deep into thought, someone struck me or yanked at my hair.
Ha elmerültem a gondolataimba, valaki mindig megütött, vagy megrángatta a hajamat.
EnglishNormal forehead, full hair, nice hair, combed, but nothing dandified like mine.
Rendes homlok, dús haj, szép haj, ápolt, de nem olyan piperkőcösen, mint az enyém.
EnglishThe women, looking down at the stricken victims, wailed and tore their hair.
Az asszonyok nézték a földre sújtott áldozatokat, és a hajukat tépve üvöltöttek.
EnglishIn a flurry of streaming black hair and shimmering silver cloth she vanished.
Az örvénylő fekete hajkorona és a sziporkázó ezüstruha pillanatok alatt eltűnt.
EnglishHer wispy white hair was mussed from her nap, her face wrinkled, pale, and slack.
Töredezett ősz haja összekócolódott az alvástól, arca ráncos, fakó és beesett volt.
EnglishThe banshee, too, turned; its wild hair flowed like water about its shoulders.
A banshee is megfordult, haja úgy hullámzott vállain, mint szélfútta tó tükre.

Hasonló fordítások a(z) "a hair" szóra magyarul

a névelő
hair főnév
head of hair főnév
Hungarian
to be exact to a hair ige
mop of hair főnév
Hungarian
a good deal
Hungarian
a number of
Hungarian
a great many
Hungarian
a ball of twine
lank hair főnév
Hungarian