angol-magyar fordítás erre a szóra: to a great extent

EN

"to a great extent" magyar fordítás

EN

to a great extent {melléknév}

volume_up
to a great extent
In the west twentieth-century Europe was built to a great extent on social values.
Nyugaton a XX. századi Európa nagymértékben a szociális értékekre épült.
To a great extent these initiatives have had a positive effect.
Ezek a kezdeményezések nagymértékben pozitív hatással jártak.
Here our role lies in labelling, which still differs to a great extent.
Itt a mi szerepünk a címkézésben rejlik, ami még mindig nagymértékben különböző.

Példamondatok a(z) "to a great extent" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHere our role lies in labelling, which still differs to a great extent.
Itt a mi szerepünk a címkézésben rejlik, ami még mindig nagymértékben különböző.
EnglishIn the west twentieth-century Europe was built to a great extent on social values.
Nyugaton a XX. századi Európa nagymértékben a szociális értékekre épült.
EnglishHowever, the truth is that this process is paralysed, to a great extent for legal reasons.
A valóság azonban az, hogy ez a folyamat nagyrészt éppen jogi okokból bénult meg.
EnglishWell, to a great extent that depends on how much you want to help yourself.
Nos, ez jórészt attól függ, hogy ön mennyire akar önmagán segíteni.
EnglishSecondly, the activities of recreational fishermen do not affect stocks to any great extent.
Másodszor, a hobbihorgászok tevékenysége nem érinti jelentős mértékben a halállományt.
EnglishAs a result, we are now worryingly dependent on imports to a great extent.
Ennek eredményeként most nagymértékben függünk az importtól, ami jelentős aggodalomra ad okot.
EnglishI am pleased to see that the opinions of Parliament and the Commission coincide to a great extent.
Örömmel látom, hogy a Parlament és a Bizottság véleménye többnyire egyezik.
EnglishThey coincide to a great extent with the views of the European Parliament.
Ezek nagy részükben egybeesnek az Európai Parlament terveivel.
EnglishIn our amendments, we have concentrated to a very great extent on soil protection.
Ezekben nagy részben a talajvédelemre koncentráltunk.
EnglishWhether these are dangers or opportunities depends to a great extent on ourselves.
Az, hogy mindezek veszélyeket vagy éppen lehetőségeket jelentenek a számunkra, nagymértékben csak tőlünk függ.
EnglishThe report has to a great extent avoided acknowledging Russia's real role in this region.
Ez a jelentés nagymértékben kerülte, hogy Oroszországnak a régióban betöltött valós szerepét elismerje.
EnglishThe great extent of poverty is probably one of the most notable contradictions in prosperous Europe.
A szegénység széleskörű jelenléte talán a virágzó Európa egyik legszembetűnőbb ellentmondása.
EnglishTo a great extent these initiatives have had a positive effect.
Ezek a kezdeményezések nagymértékben pozitív hatással jártak.
EnglishThose countries depend on tropical forests and their economies are to a great extent linked to forests.
Azok az országok a trópusi erdőktől függnek, és gazdaságiak nagymértékben kötődnek az erdőhöz.
EnglishBelieves that Elinor did not care for him to any great extent?
Carlisle számára az ő személye nem jelentett valami sokat?
EnglishOur successful defence of our values depends to a great extent on how we are able to involve partners.
Értékeink sikeres védelme nagy mértékben függ attól, hogy hogyan tudjuk ebbe partnereinket bevonni.
EnglishI am pleased that we have been speaking the same language to such a great extent and that we share the same objectives.
Örülök, hogy ilyen mértékben egy nyelvet beszélünk, és osztjuk ezeket a célkitűzéseket.
EnglishWe need time for integration, but a country like Croatia is, to a great extent, ready for integration.
Az integrációhoz időre van szükségünk, de például Horvátország nagyrészt már készen áll az integrációra.
EnglishEconomic growth and the development of society are to a great extent dependent on the health of the citizens.
A gazdasági növekedés és a társadalom fejlődése nagymértékben függ a polgárok egészségi állapotától.
EnglishI think this is the most important thing we should think about, and it is, to a great extent, our role to do so.
Úgy hiszem, ez a legfontosabb dolog, amit át kellene gondolnunk, és ez is leginkább a feladatunk.

Szinonimák (angolul) a(z) to a great extent szóra:

to a great extent
English

Hasonló fordítások a(z) "to a great extent" szóra magyarul

great melléknév
a névelő
extent főnév
a great many
Hungarian