angol-magyar fordítás erre a szóra: a good while

EN

"a good while" magyar fordítás

EN

a good while

volume_up
- (PL) Madam President, it will take a good while yet until the politicians understand that it is not the burning of coal, but solar activity, which causes the phenomenon of climate change.
(PL) Elnök asszony, még ideig eltart, amíg a politikusok megértik, hogy nem a szén elégetése, hanem a Nap tevékenysége idézi elő az éghajlatváltozás jelenségét.
Sam thought that it tasted far better, somehow, than it had for a good while: Gollum's behaviour had made him attend to its flavour again.
Samu arra gondolt, hogy most valahogy jobban ízlik, mint már ideje bármikor: Gollam viselkedése megint ráébresztette az ízére.
He plodded onward for a good while, not knowing how long he had been away, nor caring, aware only of cold and the hiss of his breathing and the howling of the wind.
ideje rótta már keservesen az utat, fogalma se volt mióta, nem is törődött vele, nem létezett számára más csak a hideg, a lélegzete sípolása és a szél süvöltése.

Példamondatok a(z) "a good while" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAnd then they couldn't get Lugbúrz to pay attention for a good while, I'm told.'
Aztán meg, mint mondják, jó darabig nem tudták rávenni Lugbúrzot, hogy odafigyeljen.
EnglishWell, dear boy, said the escaped convict, I am likely to cheat death for a good while yet.
- No, fiacskám - mondta neki a szökött fegyenc -, a Nagy Kaszás még sokáig nem fog ki rajtam.
EnglishHalf an hour or so, no more, but it was good while it lasted.
Nem tartott tovább fél óránál, de amíg tartott, jólesett.
EnglishI had indeed one comrade whose fate went very near me for a good while, though I wore it off too in time.
Volt egy társnőm, akinek a sorsa különösképpen megrendített, de aztán egy idő múlva ezt is kihevertem.
EnglishThe first basket gang usually came with the water and the regular deliveries a good while after the sun had set.
Az első kosaras csoport a vizet és az egyéb szükséges dolgokat mindig jóval napszállta előtt hozza.
EnglishMight as well look good while we're here.
Nézzünk ki olyan jól ahogy csak tudunk, míg itt vagyunk.
EnglishSo I like to invent things too, and I think I'll close out my set with something I invented a good while back.
Én is szeretek tehát feltalálni, Azt hiszem, valami olyasmivel zárom az előadásom, amit már régebben találtam fel.
EnglishThey looked at each other; it was a good while.
EnglishI haven't played for a good while,' I said.
EnglishSam thought that it tasted far better, somehow, than it had for a good while: Gollum's behaviour had made him attend to its flavour again.
Samu arra gondolt, hogy most valahogy jobban ízlik, mint már jó ideje bármikor: Gollam viselkedése megint ráébresztette az ízére.
EnglishWhen he had kept him for a good while in suspense, he heaved a mighty sigh, and said: - My father, as you promise me to pray God for me, I will tell it you.
- Atyám, mivel megígérted, hogy könyörögsz érettem Istennél, megvallom neked bűnömet: tudd meg tehát, hogy kisgyermek koromban egyszer káromló szavakkal illettem anyámat.
EnglishHe plodded onward for a good while, not knowing how long he had been away, nor caring, aware only of cold and the hiss of his breathing and the howling of the wind.
Jó ideje rótta már keservesen az utat, fogalma se volt mióta, nem is törődött vele, nem létezett számára más csak a hideg, a lélegzete sípolása és a szél süvöltése.
English- (PL) Madam President, it will take a good while yet until the politicians understand that it is not the burning of coal, but solar activity, which causes the phenomenon of climate change.
(PL) Elnök asszony, még jó ideig eltart, amíg a politikusok megértik, hogy nem a szén elégetése, hanem a Nap tevékenysége idézi elő az éghajlatváltozás jelenségét.

Hasonló fordítások a(z) "a good while" szóra magyarul

a névelő
while kötőszó
while főnév
Hungarian
good melléknév
good főnév
a good deal
Hungarian