angol-magyar fordítás erre a szóra: a good many

EN

"a good many" magyar fordítás

HU
EN

a good many

volume_up
a good many (és: a great many)
A good many men did so, guessing that this was what Tiberius wanted, but they guessed wrong.
Sokan csakugyan gyászolni kezdtek abban a hitben, hogy Tiberius ezt akarja, de tévedtek.
He did not know it, but a good many customers would have been surprised if they had seen that room.
A bolt vevői közül sokan meghökkentek volna, ha ezt a helyiséget meglátják.
Elég sokan vándorolnak ki más világokra.

Példamondatok a(z) "a good many" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI thought a good many things of it, but I was careful not to say them to Caroline.
Gondolni sok mindent gondoltam róla, de vigyáztam, hogy el ne mondjam Caroline-nak.
English'I suppose,' said Virginia, 'that you have taken a good many risks in your life?'
- Képzelem - mondta Virginia -, hogy az életében jó sok kockázatot vállalt.
EnglishThere were a good many of these but most of them he tore across and chucked away.
Egész paksaméta levél hevert előtte, legtöbbjüket azonban széttépte és félrehajította.
EnglishThat is to say, he's played God Almighty for a good many months every year.
Vagyis minden esztendőben jó néhány hónapig a Mindenható szerepét játszotta.
EnglishWhitehead has been a valued customer for a good many years, he explained.
Mr. Whitehead évekig nagyon jó vásárlóm volt magyarázta -, évekig tőlem vitte az epret.
EnglishThere are a good many mysteries here for a lodging-house! he said to himself.
- Ejha, de sok rejtélyes dolog akad egy polgári penzióban! - dörmögte.
EnglishA good many years ago, this woman had been one of Washington's most stunning call-girls.
Jó néhány évvel ezelőtt ez az asszony Washington egyik leglenyűgözőbb callgirlje volt.
EnglishI've a good many other people to see and I don't want to waste time.
Még sok mindenkivel beszélnem kell, és nem szeretném vesztegetni az időt.
EnglishMost were Homer's, but a good many belonged to the perpetrator.
A legtöbb Homeré volt, de jó néhány a gépkocsi tolvajához, a gyilkoshoz tartozott.
EnglishA good many men did so, guessing that this was what Tiberius wanted, but they guessed wrong.
Sokan csakugyan gyászolni kezdtek abban a hitben, hogy Tiberius ezt akarja, de tévedtek.
EnglishThere are a good many, said Craddock, looking up and down the narrow hall.
Hát van éppen elég felelte Craddock, körülnézve a keskeny hallban.
EnglishHe was getting on for forty, you know, and he'd been married a good many years.
Crale már közel volt a negyvenhez, és hosszú évek óta nős.
EnglishMacKenzie, you knew him a good many years ago.
Úgy tudom, Mrs. MacKenzie, ön jól ismerte az illetőt, hosszú évekkel ezelőtt.
EnglishI knew a good many of his fellow authors and they recommended me.
Sokat ismertem íróbarátai közül, s ők ajánlottak az ismerőseiknek aztán.
EnglishHe did not know it, but a good many customers would have been surprised if they had seen that room.
A bolt vevői közül sokan meghökkentek volna, ha ezt a helyiséget meglátják.
EnglishI had not seen him, however, for a good many years - it must be something like twelve wears.
Most azonban már sok éve nem láttam, van már talán tizenkettő is.
EnglishA good many Rebel victories had resulted from the secret intelligence Madine had delivered to Mon Mothma.
A tábornok valamikor a Birodalom titkosszolgálatának magas rangú tisztje volt.
EnglishOf course, the Army and Navy Stores had had a good many face lifts since those days.
gyáruház természetesen már jó néhányszor megfiatalodott.
EnglishIt lay on the table near the door with a good many other knick-knacks.
Az ajtó melletti asztalon feküdt jónéhány csecsebecse között.
EnglishWe have taken a good many of them over the years, but not one has lived.
Jó párat begyűjtöttünk az évek során, de már egyik sem élt.

Hasonló fordítások a(z) "a good many" szóra magyarul

a névelő
many főnév
many határozószó
Hungarian
good melléknév
good főnév
a good deal
Hungarian
a great many
Hungarian
a good while
Hungarian