angol-magyar fordítás erre a szóra: a few minutes ago

EN

"a few minutes ago" magyar fordítás

EN

a few minutes ago

volume_up
Mr Janowski explained this particularly eloquently just a few minutes ago.
Néhány perccel ezelőtt Janowski úr, különösen meggyőzően érvelt mellette.
Happened just a few minutes ago on the Psychiatric Wing.
Alig néhány perccel ezelőtt történt a pszichiátriai osztályon.
Two of them were talking face-to-face a few minutes ago.
Ketten közülük egymással beszélgettek néhány perccel ezelőtt.
I mean, it must have happened just a few minutes ago.
Szóval alig néhány perce történhetett.
It was sent to the local news bureau there and sent to us via satellite just a few minutes ago.
A felvétel műholdon keresztül néhány perce kaptuk meg a helyi tévésektől.
Aha, alig néhány perce.

Példamondatok a(z) "a few minutes ago" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAn extraordinary meeting of the Conference of Presidents ended a few minutes ago.
Az Elnökök Értekezletének rendkívüli ülése pár perccel ezelőtt fejeződött be.
English(CS) Allow me to elaborate a little on the debate held here a few minutes ago.
(CS) Engedjék meg, hogy egy kicsit elemezzem a pár perccel ezelőtt lezajlott vitát.
EnglishThe iron door through which we had passed a few minutes ago was now locked.
A vasajtó, amin még egy pár perccel korábban bementünk, most zárva volt.
EnglishMr Janowski explained this particularly eloquently just a few minutes ago.
Néhány perccel ezelőtt Janowski úr, különösen meggyőzően érvelt mellette.
EnglishEveryone, I'm sorry to tell you Jamey Farrell tried to commit suicide a few minutes ago.
Sajnálattal kell közölnöm, hogy Jamey Farrell öngyilkosságot kísérelt meg.
EnglishHe wasn't at his hotel all night, didn't get in till a few minutes ago.
Egész éjszaka nem volt a szállodájában, néhány perccel ezelőtt ért haza.
EnglishMitch told me a few minutes ago he's never been to Tallahassee.
Mitch néhány perccel ezelőtt mondta nekem, hogy sohasem járt Tallahassee-ban.
EnglishI popped out the circuit fuse a few minutes ago too, just to make sure.
Pár perce a biztosítékot is kiszedtem belőle, a biztonság kedvéért.
EnglishIt was sent to the local news bureau there and sent to us via satellite just a few minutes ago.
A felvétel műholdon keresztül néhány perce kaptuk meg a helyi tévésektől.
EnglishUntil just a few minutes ago she had been blinking her eyes with all her might, trying to wake up.
Hiszen még az előbb hunyorgott, teljes erővel igyekezvén felébredni...
EnglishIt was why I had you accomplish a thorough equipment check a few minutes ago.
Ezért kértem az előbb, hogy ellenőrizzék a műszereket.
EnglishThe stars ahead looked the same as they had a few minutes ago.
Nem engedték neki, hogy bárkivel kapcsolatba lépjen - sem az Amfiteátrummal, sem senki mással.
EnglishShe couldn't have been more unlike the hellion who had lashed out at them in the bedroom a few minutes ago.
Mintha semmi köze nem lett volna ahhoz a gyerekhez, aki az előbb a szobában őrjöngött.
EnglishAnd all these crystals here under the microscope were dead a few minutes ago, and they look alive.
Ezek a kristályok meg, a mikroszkóp alatt, mozdulatlanok voltak az előbb, és most élőnek tűnnek.
English'I was supposed to assist with a procedure that started a few minutes ago, but Bernie is covering for me.
- Asszisztálnom kellene egy műtétnél, de Bernie megcsinálja helyettem.
EnglishMrs Isler Béguin said a few minutes ago that history will not pardon us if we do nothing.
Isler Béguin asszony egypár perce azt mondta, hogy a történelem nem bocsát meg nekünk, ha nem teszünk semmit.
EnglishAs you wrote a few minutes ago in the European Parliament's golden book, we are natural allies.
Ahogy a főtitkár úr pár perce az Európai Parlament aranykönyvébe írta, természetes szövetségesek vagyunk.
EnglishCame over U.H.F GUARD emergency channel a few minutes ago.
- Néhány perccel ezelőtt vettük észre a légvédelmi csatornán.
EnglishHappened just a few minutes ago on the Psychiatric Wing.
Alig néhány perccel ezelőtt történt a pszichiátriai osztályon.
EnglishIt was such a contrast to his restraint of a few minutes ago that Armstrong was quite taken aback.
Ez annyira ellentétben volt a néhány perccel előbb tanúsított önuralmával, hogy Armstrong egészen elhűlt.