EN

a few

volume_up
a few
He was the sum of a few dollars, a few photographs, a few clothes.
Nem volt más, mint néhány dollárbankó, néhány fotográfia, néhány ruhadarab.
Does this mean by a few hundredths, a few tenths or a few points?
Ez néhány századot, néhány tizedet vagy néhány százalékpontot jelent?
Bankers, lawyers, executives, entrepreneurs, a few politicians and a few aristocrats.
Bankárok, jogászok, igazgatók, vállalkozók, néhány politikus és néhány arisztokrata.

Példamondatok a(z) "a few" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAce stood in the darkness for a few minutes like a robot with a flat power-pack.
Ász úgy állt a sötétségben néhány percig, mint a robotember, ha az elem gyöngül.
EnglishPanamon laughed sharply, taking a few quick strides toward the hesitant Valeman.
Panamon élesen fölnevetett, és néhány fürge lépést tett a habozó völgylakó felé.
EnglishThe work, as you know, has been guided by a few basic principles that we share.
Ez a munka, mint azt Önök is tudják, néhány közös alapelvnek megfelelően zajlik.
EnglishOf course, there were a few conflicts and I would like to mention some of these.
Nyilvánvalóan volt néhány konfliktus, amelyek közül szeretnék kitérni néhányra.
EnglishShe returned a few minutes later with a small shabby black notebook in her hand.
Pár perccel később tért vissza, kezében egy kis fekete, ütött kopott notesszal.
EnglishThese are four subjects that I think are important for the forthcoming few years.
Úgy vélem, ez a négy kérdés fontos szerepet játszik az elkövetkező néhány évben.
EnglishThere are, however, a few areas where I would seek a little bit of clarification.
Van azonban néhány olyan terület, amely véleményem szerint tisztázásra szorulna.
EnglishAnd a few, like Bert and myself, who seemed to have landed up there by mistake.
És akadt néhány olyan ember is, mint Bert meg én, aki véletlenül kerülhetett oda.
EnglishHe was two hundred years old, perhaps, but what were a few years between friends?
Talán kétszáz éves, de mennyit számít például néhány barátok közt eltöltött év?
EnglishI have a few prospects, a couple of tax professors, and I might try them tomorrow.
Van néhány ötletem, egy-két adójogi tanárral majd esetleg megpróbálkozom holnap.
EnglishIt took a few more seconds for Gregory's mind to catch up with what had happened.
Beletelt még néhány másodpercbe, mire Gregory agya fel tudta fogni, mi történt.
EnglishBut they had to earn money the hard way, just a few dollars at a time, instead.
De nekik keservesen kellett megkeresniük a pénzt, pár dolláronként összeszedni.
EnglishThe students and their guides stood watching her for a few moments in silence.
A hallgatók és vezetőik ott álldogáltak, s néhány pillanatig csendben figyelték.
EnglishA few brief answers regarding the gas pipeline which has been mentioned by many.
Néhány rövid válasz az oly sokak által felemlített gázvezetékkel kapcsolatban.
EnglishUp... the Canadian Rockies, and then it's only a few hundred miles to Anchorage.
Azután fel... egész a Kanadai hegyekbe, és innen csak néhány mérföld az Anchorage.
EnglishEverything since then, almost a decade of his life, pivoted on those few minutes.
Minden, ami azóta történt, majdnem egy egész évtized, azon a pár percen múlott.
EnglishYou probably will only have a few birds, so don’t let him spoil it for you.
És valószínűleg nem sok madarat lősz, ne hagyd hát, hogy elrontsa a mulatságodat.
EnglishHe spoke earnestly with the Dwarfs for a few minutes, his face lined in thought.
Néhány percig élénken csevegett a törpékkel, arcán töprengő barázdák húzódtak.
EnglishIt hadn't even resulted in a story, as it might have done a few years earlier.
Még csak sztorit sem kreáltak ebből, ahogyan néhány évvel korábban tették volna.
EnglishUnfortunately, Benazir Bhutto was assassinated a few weeks prior to the elections.
Benazir Bhuttó sajnos merénylet áldozata lett néhány héttel a választások előtt.

Szinonimák (angolul) a(z) a few szóra:

a few

Hasonló fordítások a(z) "a few" szóra magyarul

a névelő
few határozószó
a fair few
Hungarian
a good deal
Hungarian
a number of
Hungarian
a great many
Hungarian
a ball of twine
a good while
Hungarian
a lot of
Hungarian
a little more
a chill came over me
Hungarian
a fat lot!
a head
a mere cipher
a peg to hang on
a thought better
a piece of meat