angol-magyar fordítás erre a szóra: a day off

EN

"a day off" magyar fordítás

EN

a day off

volume_up
One day off work isn't going to destroy your chances of fulfilling the dream.
Egy szabadnap még nem fogja tönkretenni az álmaidat.
You never got a day off here, at least not in the sense that most people un­derstood the term.
Itt nem volt olyan, hogy szabadnap, legalábbis a szó szoros értelmében nem.
Yes, I killed a Chinese agent on Tuesday and you always get a day off with pay for that sort of thing, he said seriously, then grinned.
Igen, kedden megöltem egy kínai ügynököt, és az embernek ilyenkor mindig jár egy szabadnap mondta nagy komolyan, aztán elvigyorodott.

Példamondatok a(z) "a day off" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAs a matter of fact, I thought I was entitled to a day off after the good news!
Õszintén szólva úgy gondoltam, hogy megérdemlek egy szabad napot a jó hír örömére.
EnglishIf you don't mind, sir, I'd just as soon take the rest of the day off.
Ha nem bánná, uram, szeretném szabadnapnak kivenni a mai nap hátralévő részét.
EnglishWhat, thought Monk, will a fit Russian officer do on a blazing hot day off?
Vajon mit csinál egy belevaló szovjet katonatiszt ilyen kánikulában?
EnglishSo come King's birthday, I want everybody to take the day off and get your freak on.
Szóval ha jön King születésnapja, azt akarom, mindenki vegyen ki egy napot és kezdjen gazolni.
EnglishYou never got a day off here, at least not in the sense that most people un­derstood the term.
Itt nem volt olyan, hogy szabadnap, legalábbis a szó szoros értelmében nem.
EnglishIn the Middle Ages, however, they respected Sunday as a day off.
A középkorban azonban tiszteletben tartották a vasárnapot, mint szabadnapot.
EnglishOne day off work isn't going to destroy your chances of fulfilling the dream.
Egy szabadnap még nem fogja tönkretenni az álmaidat.
EnglishThe morning of the big event, he had awakened late, needing a day off, and it was a good time for it.
A nagy esemény reggelén későn ébredt, mert szüksége volt egy szabadnapra, és most épp megfelelt az idő.
EnglishIt was a big day, off for a weekend at Grandmother's house.
Nagy nap volt ez a mai, víkendre indultak a nagymamához.
EnglishYou know when the last time was I had a day off?
Tudod, mikor volt utoljára, hogy egy nap szabadságot kivettem?
EnglishNo passengers; it was our day off, I thought.
Sehol egy utas a láthatáron, szabadnaposak vagyunk, gondoltam.
EnglishI'd have thought your day off would have made you look rested.
Azt hittem, sikerült kissé kipihenned magad.
English'Morning, baby, Ding said, before he rolled out of bed, as always starting his day off with a kiss.
- Jó reggelt, bébi - szólalt meg Ding, mielőtt legördült volna az ágyról, hogy mint mindig, egy csókkal kezdje a napot.
EnglishThat evening, Karpov told his grateful regular driver he could have the following day off to take his family out.
Aznap este Karpov közölte hálás személyi sofőrjével, hogy másnapra szabadnapot kap, vigye el a családját kirándulni.
EnglishAsked for the day off today, he did, said Briggs.
EnglishGot the day off on account of the rain.
Szabadnapot kellett kivennünk az eső miatt.
EnglishI said, Isn't tomorrow your day off?
- Holnap szabadnapos vagy, ugye? - kérdeztem.
EnglishRidley could almost hear the Goddamn it, don't I ever get a day off! at the other end before the line went dead.
Ridley elképzelte, hogy Moore leteszi a kagylót, és odamorogja a néma készüléknek: a fenébe, egy perc nyugta sincs az embernek.
EnglishI wonder if I could have the day off.
Tudom, hogy porszívózni kellene odafönn...
EnglishThe only thing important about that is it was the chauffeur's day off and nobody saw Regan take his car out.
Ezzel kapcsolatban az egyetlen lényeges momentum, hogy ez a sofőr szabad napja volt, és senki sem látta, hogy Regan kivinné a kocsiját.

Hasonló fordítások a(z) "a day off" szóra magyarul

a névelő
day főnév
Hungarian
day melléknév
Hungarian
off határozószó
off melléknév
to have a day off ige