angol-magyar fordítás erre a szóra: a blade of grass

EN

"a blade of grass" magyar fordítás

EN

a blade of grass

volume_up
Not a blade of grass, not a speck of green to rest on.
Sehol egy fűszál, sehol egy foknyi zöld, amelyen megpihenhet a szem.
Not a tree, not a bird, not a blade of grass.
Se egy fa, se egy madár, se egy fűszál.

Példamondatok a(z) "a blade of grass" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe's found a ball, an ant, a blade of grass, and in it he sees paradise and the abyss.
mégoly jelentőségteljes, amely mint név, mágikus erővel bírna, ha nem héberül van.
EnglishWhat goals is this ant trying to achieve by climbing this blade of grass?
Milyen célt próbál ez a hangya elérni azzal, hogy felmászik a fűszálra?
EnglishThe truth was in her voice as sure as rain and sunshine are in a green blade of grass.
Olyan tiszta, őszinte hangon beszélt, hogy Joe érezte, ez az igazság.
EnglishWith his tongue he moved the blade of grass to the other corner of his mouth, then looked up at Hank again.
A nyelvével áttornászta a fűszálat a szája másik sarkába, majd újra Hankre nézett.
EnglishNot a blade of grass, not a speck of green to rest on.
Sehol egy fűszál, sehol egy foknyi zöld, amelyen megpihenhet a szem.
EnglishJesse, Stick said, his hat tilted to one side, a blade of grass in the corner of his mouth.
Adj'isten, Eli mondta Stick, amint félrecsapott kalappal, a szokásos fűszálát rágcsálva odalépett nagyapámhoz.
EnglishTwisk tickled Sir Pellinore’s ear with a blade of grass.
Twisk megcsiklandozta Sir Pellinore fülét egy fűszállal.
EnglishMadouc selected a blade of grass and made a grass flute.
Madouc kiválasztott egy fűszálat, és sípot készített belőle.
EnglishSo you're out in the woods, or you're out in the pasture, and you see this ant crawling up this blade of grass.
Szóval az erdőben vannak, vagy a legelőn, és látják, hogy egy hangya egy fűszálon mászik felfelé.
EnglishTwisk sat pensively chewing on a blade of grass.
Twisk elgondolkodva rágcsált egy fűszálat.
EnglishEric Stevens stood at the post offices side door, chewing on a blade of grass and regarding Gordon with folded arms.
A postahivatal oldalsó kijáratánál Eric Stevens álldogált összefont karral, s egy fűszálat rágcsálva méregette Gordont.
EnglishNot a tree, not a bird, not a blade of grass.
EnglishIt climbs up to the top, and it falls, and it climbs, and it falls, and it climbs -- trying to stay at the very top of the blade of grass.
Felmászik a tetejére, és leesik, és felmászik, leesik, felmászik.. próbál a fűszál tetején maradni.
EnglishWhen he looked back at the scene around him he was half-blinded with colors no blade of grass could have laid claim to.
Amikor visszatekintett a körülötte elterülő tájra, félig magvakultan a színek kavalkádjától, egyetlen fűszálat sem látott úgy, ahogy korábban.
EnglishStick worked a blade of grass that was protruding from one corner of his mouth, and with both thumbs hung in his pants pockets, he studied our hill people.
Stick egy hosszú fűszálat rágcsálva, két hüvelykujját a nadrágzsebei szélébe akasztva, gyanakvó pillantásokkal méregette a hegylakókat.
EnglishPutting the walkie-talkie and the telescope in,his knapsack, he concentrated on a single blade of grass, focusing on it, narrowing his vision till the grass absorbed his mind.
Saul berakta az adó-vevőt és a távcsövet a hátizsákjába, és egyetlen fűszálra összpontosította a figyelmét olyan erővel, hogy a végén már nem is látta.
EnglishStick chewed on the blade of grass protruding from his lips and took a long look at the fields as if he were burdened with heavy news that might or might not be suitable for women.
Stick rágni kezdte a szájából kilógó fűszálat, és hosszan kibámult a földekre, mintha valami nagy teher nyomná a lelkét, és ezt nem szívesen osztja meg hölgyekkel.