angol-magyar fordítás erre a szóra: a bite

EN

"a bite" magyar fordítás

EN

a bite

volume_up
Itt... van egy falat... szendvics a számodra.
Now Adele, she said to the clan matriarch, Mister Krantz hasnt had a bite since noontime.
- No de Adele - rótta meg a matriárkát -, Krantz úrnak egy falat sem volt a szájában dél óta!

Példamondatok a(z) "a bite" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI am delayed in my travels and you must suffer the bite of this brisk sea air.
- Engem hátráltatnak az utamban, maguk pedig megfáznak ebben a hűvös hajnali szélben.
EnglishNettle Cobb, he said thoughtfully, cutting another bite from his slice of cake.
- Nettie Cobb? - visszahangozta Gaunt tűnődőn, és újabb szeletet metszett.
EnglishDo you mean there's actually a shot to make him so he won't bite any more people?
- Csak nem olyat - nevetett Midge -, hogy elmegy a kedve a harapdálástól?
EnglishHe tried to steel himself for their bite, but they only continued crawling.
Kern megpróbálta megkeményíteni magát a harapásra, de a férgek csak tovább másztak.
EnglishIn this one she would bite a poison apple, be attacked by trolls, be eaten by tigers.
Mérgezett almába kell harapnia, koboldok vetik rá magukat, felfalja a tigris.
EnglishHe said quietly behind me; I hadn't even heard him until then: Had a bite yet?
Lycurgus hangja csendesen szólalt meg a hátam mögött, észre se vettem a léptei neszét.
EnglishA chill prickled through me equal to the sharpest bite of the winter night outside.
A hideg úgy futkosott a hátamon, mintha a legfagyosabb téli éjszakába léptem volna ki.
EnglishMark crammed the last bite of bread into his mouth and followed Axle to the bathroom.
- Mark a szájába tömte az utolsó darab kenyeret és követte Axle-t a mosdóba.
EnglishI'm told they don't bite; in fact, they might not even leave that jar.
Az mondták nekem, hogy nem csípnek, tényleg, talán még az üveget sem hagyják el.
EnglishAzriim took a loud bite of his apple, glared at the peddler, and said nothing.
Azriim nagyot harapott a friss almába, majd a házaló szemébe nézett, de nem szólt semmit.
EnglishI tell him that if he doesn't settle down I'll bite his goddamned nose off.
Ha kell, közlöm vele, hogy ha nem higgad le, kiharapom az orrát abból a barom arcából.
EnglishI'd sooner bite out my tongue,' Talen agreed nervously, digging into the pack.
Előbb harapnám le a nyelvem felelte idegesen a fiú a zsákban turkálva.
EnglishListen a minute-- The blonde spat at me and threw herself on my leg and tried to bite that.
A szőke felém köpött, rávetette magát a lábamra, és most abba próbált beleharapni.
EnglishDave froze just as he was preparing to take the first bite from his banana.
Dave megdermedt abban a mozdulatban, ahogy bele akart harapni a banánba.
EnglishThe cuffs were clunking in a half-bite, missing the hole in the sweat and the fear.
A bilincs harapott, de a verejtéktől és félelemtől elvétette a lyukat.
EnglishHer skin began to redden, not just with bite-marks, but with arousal.
Ellen bőre teljesen kipirult, és nemcsak a harapás-nyomoktól, de a vágytól is.
EnglishTerrible, he said, handing me back all but a bite of what I had handed to him.
- Szörnyű - mondta, és egyetlen harapás híján visszaadta az egészet.
EnglishThe dogs of war have sharp teeth, but any dog may turn and bite his master.
A háború vérebeinek éles foguk van, és egy ilyen kutya könnyen a gazdája ellen fordulhat.
EnglishIf he tries to bite your head off, it's our fault, mine and the Judge's.
Ha le akarná harapni a fejét, Jack, a mi hibánk lesz: az enyém és Arthuré.
EnglishShe lifted him with a moist grunt, and Paul had to bite back a scream of agony.
Annie rekedt morgással fölemelte; Paul alig bírta megállni, hogy fel ne kiáltson fájdalmában.

Hasonló fordítások a(z) "a bite" szóra magyarul

a névelő
bite főnév
to bite ige
a good deal
Hungarian
a number of
Hungarian
a great many
Hungarian
a ball of twine