EN

a bit {határozószó}

volume_up
I am a bit discouraged by the delays put forward by the French presidency.
A francia elnökség által javasolt halasztás egy kissé elcsüggeszt.
But don't you think all this will be a bit obscure for the common reader?
De nem gondolja, hogy az átlagolvasónak mindez egy kissé homályos?
This is a bit confiising; the President said with a shrug.
Ez így egy kissé zavaros mondta az elnök a fejcsóválva.

Példamondatok a(z) "a bit" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishCaladnei, please just watch and listen and pretend ye're not here for a bit, eh?
- Caladnei, most csak hallgass, és figyelj, és tégy úgy, mintha itt sem lennél.
EnglishThere are, however, a few areas where I would seek a little bit of clarification.
Van azonban néhány olyan terület, amely véleményem szerint tisztázásra szorulna.
EnglishNow, PVC is a little bit better, but still not as good as the wood that we chose.
A PVC egy kicsit jobb, de még mindig nem olyan jó, mint a fa, amit választottunk.
EnglishYou see, using this bit, the thinky bit, the slow bit of the brain -- using that.
Látják, ezt a gondolkodó részt használjuk, az agy lassú részét -- ezt használjuk.
EnglishHis mother was still a little bit afraid, but his father's attitude was strange.
Az anyja még félt egy kicsit, de hogy az apja mit érzett, azt nem egészen értette.
EnglishThe Orc's clawlike hand gripped Pippin's arms like iron; the nails bit into him.
Az ork karmos mancsa vaskeményen szorította Pippin karját: belévágott a körme.
EnglishShe bit it and savored the juices that ran over her tongue and down her whiskers.
Beleharapott, és élvezte a zamatos gyümölcslevet, ami nyelvére, bajszára folyt.
EnglishThe demons tulwar chopped down into its right thigh, ringing as it bit into bone.
A démon szablyája így lecsaphatott a jobb combjára, s egészen a csontjáig hatolt.
English'We want to ask 'these people questions, and armours just a bit intimidating.'
Ki akarjuk kérdezni azokat az embereket, és a páncéltól túlságosan megijednének.
EnglishA cookie is a small bit of information stored on your computer by some web sites.
A süti egy kis adatcsomag, amelyet néhány webhely helyez el a helyi számítógépen.
EnglishCA: So help us understand a bit about you personally and how you came to do this.
CA: Segíts nekünk megérteni a személyedet és, hogy hogyan kezdted el ezt a munkát.
EnglishBit of a mess at the moment and all that, but we'll get there all right in the end.
A zűr pillanatnyilag nem kicsi, de kimászunk belőle, és ha a vége jó, minden jó.
EnglishShe bit the inside of her lip and turned slowly, going back into the living-room.
Brigid az ajkába harapott, aztán lassan megfordult, és visszament a nappaliba.
EnglishShe's a bit sweet on Quimper -- but Quimper will never think of marrying Emma.
Egy kicsit szerelmes Quimperbe, de Quimpernek eszébe sem jut, hogy elvegye Emmát.
EnglishThat would help Talen a bit, he thought as he returned to retrieve his sword.
Ez talán segít valamennyire Talennek, gondolta, miközben visszament a kardjáért.
EnglishThat is why we need to be a bit cautious in the areas of trade and investment.
Ezért is kell némiképpen óvatosnak lennünk a kereskedelem és a beruházások terén.
EnglishMorgaine bent her head and bit her lip, suddenly afraid she would giggle aloud.
Morgaine lehajtotta a fejét, s az ajkába harapott, mert félt, hogy elneveti magát.
EnglishBut weve been able to get it down a bit nearer than that, explained the inspector.
Módunkban állt azonban ezt az időt egy kicsit leszűkíteni magyarázta a felügyelő.
EnglishThere's some crucial bit of information missing, so we can't understand the pattern.
- Rengeteg információ hiányzik még, ezért ne is várd, hogy értsük a történteket.
EnglishRicky mumbled and wiggled a bit along the way, but quickly curled into a ball.
Ricky motyogott és rángatózott útközben, de az ágyon gyorsan labdává gömbölyödött.

Szinonimák (angolul) a(z) a bit szóra:

a bit

Hasonló fordítások a(z) "a bit" szóra magyarul

a névelő
bit főnév
a wee bit
Hungarian
a good deal
Hungarian
a number of
Hungarian
every bit határozószó
Hungarian
brace and bit főnév
Hungarian
a great many
Hungarian
a ball of twine
bit by bit határozószó
Hungarian
a good while
Hungarian
a lot of
Hungarian