angol-lengyel fordítás erre a szóra: the beginning of May

EN

"the beginning of May" lengyel fordítás

Példamondatok a(z) "the beginning of May".

Hasonló fordítások a(z) "the beginning of May" szóra lengyelül

the névelő
the kötőszó
Polish
beginning főnév
beginning melléknév
to begin ige
of prepozíció
Polish
May főnév
Polish
May melléknév
Polish
may főnév
Polish
may ige

Példamondatok a(z) "the beginning of May" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAs you know, the vote has unfortunately been postponed until the beginning of May.
Jak pani wie, niestety głosowanie zostało odroczone do początku maja.
EnglishBy the beginning of May, the nation's carefully rationed food reserve was completely exhausted.
Z początkiem maja, starannie wydzielana narodowa rezerwa jedzenia zupełnie się wyczerpała.
EnglishThey also say that the summit that should have taken place at the beginning of May will no longer be a summit.
Mówią również, że szczyt zaplanowany na początek maja nie będzie miał formy szczytu.
EnglishAt the beginning of May, an international conference will be held on the subject of 'Towards a green revolution in Africa'.
Na początku maja odbędzie się konferencja międzynarodowa na temat "W kierunku zielonej rewolucji w Afryce”.
EnglishAs a result of long and hard negotiations among several parties, the rebel troops have agreed to release a considerable number of child soldiers by the beginning of May.
W wyniku długich i trudnych negocjacji między kilkoma stronami, grupy rebeliantów zgodziły się na demobilizację z początkiem maja dużej liczby dzieci żołnierzy.
EnglishHe should re-convene the summit, so that the Heads of State and Government can assume their responsibility of discussing the employment situation in Europe at the beginning of May.
Powinien pan ponownie zwołać szczyt tak, by szefowie państw lub rządów mogli przyjąć na siebie odpowiedzialność za omówienie na początku maja sytuacji w zakresie zatrudnienia w Europie.

Más szótárak

English
  • the beginning of May

Találd meg még több szó fordítását a angol-magyar szótárban.