angol-lengyel fordítás erre a szóra: the battle against

EN

"the battle against" lengyel fordítás

Példamondatok a(z) "the battle against".

Hasonló fordítások a(z) "the battle against" szóra lengyelül

the névelő
the kötőszó
Polish
battle főnév
battle melléknév
to battle ige
Polish
against határozószó
against prepozíció

Példamondatok a(z) "the battle against" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishMuch has been done in the battle against illegal immigration, but it is not enough.
Zrobiono już wiele w walce z nielegalną imigracją, ale to nie wystarczy.
EnglishAs Mr Lenarčič said, the key to this must be the continuing battle against terrorism.
Jak powiedział minister Lenarčič, kluczem do tego musi być ciągła walka z terroryzmem.
EnglishThe battle against unemployment can be won only by a functioning constitutional state.
Walkę z bezrobociem może wygrać tylko funkcjonujące państwo konstytucyjne.
English. - (NL) The battle against the bulge must start from a young age.
na piśmie. - (NL) Walka z otyłością musi rozpoczynać się w młodym wieku.
EnglishHow does the Commission intend to support farmers in their battle against climate change?
Jak Komisja zamierza wesprzeć rolników w ich działaniach zwalczających zmiany klimatu?
EnglishRoosevelt in the 1930s won the political battle against the Fascists; Europe lost it.
W latach 30. ubiegłego wieku Roosevelt wygrał bitwę polityczną z faszystami; Europa przegrała.
EnglishIn the first pillar we see the battle against the global financial crisis.
W pierwszym filarze widzimy walkę z globalnym kryzysem finansowym.
EnglishThe European Union has assumed the leading role in the battle against climate change.
Unia Europejska objęła wiodącą rolę w walce ze zmianami klimatu.
English(LT) The battle against the harmful effects of alcohol is as old as time.
(LT) Walka ze szkodliwym efektami alkoholu jest stara jak świat.
English(BG) Two years ago, Europe took the initiative to lead the battle against climate change.
(BG) Dwa lata temu Europa podjęła inicjatywę, aby objąć przywództwo w walce ze zmianami klimatycznymi.
EnglishHowever, the battle against social dumping can only take place on the basis of legal mobility.
Jednakże walka z dumpingiem socjalnym może mieć miejsce tylko mając za podstawę legalną mobilność.
EnglishIndeed, how can they think of waging this battle against Chancellor Merkel?
Jak mogą myśleć o wytoczeniu wojny kanclerz Merkel?
English. - I welcome this report as an important step forward in the battle against dementia.
na piśmie - Z zadowoleniem przyjmuję to sprawozdanie jako ważny pozytywny krok w walce z demencją.
EnglishWe need to gather together all the forces for good in the battle against harmful, addictive substances.
Powinniśmy zjednoczyć wszystkie siły dobra w bitwie ze szkodliwymi substancjami uzależniającymi.
EnglishBy that time, the battle against HIV would already have been lost.
Po tym czasie bitwa przeciwko HIV byłaby już przegrana.
EnglishThe European Union will attend the Copenhagen conference as the leader in the battle against climate change.
Unia Europejska weźmie udział w konferencji w Kopenhadze jako lider walki ze zmianami klimatu.
EnglishThe battle against corruption exacts a toll on ourselves, our families, our friends, and even our kids.
Bitwa przeciwko korupcji wywiera brzemie na nas, naszych rodzinach, przyjaciołach, nawet dzieciach.
EnglishIn order to win the battle against murders of women and against impunity we need to attack on a variety of fronts.
Aby wygrać bitwę z morderstwami kobiet i z bezkarnością musimy zaatakować na wielu frontach.
EnglishFrom 1997 to 2004, the European Union invested more than a billion euros in the battle against landmines.
W latach 1997-2004, Unia Europejska zainwestowała ponad miliard euro w walkę przeciwko minom lądowym.
EnglishThe battle against this phenomenon requires much common effort and an integration of measures, methods and resources.
Walka z tym zjawiskiem wymaga wspólnych wysiłków oraz integracji działań, metod i zasobów.

Más szótárak

English
  • the battle against

Még több fordítás a angol-magyar szótárban.