angol-lengyel fordítás erre a szóra: the bathroom


Találatok a(z) "the" szóra. "the bathroom" jelenleg nem található meg a szótárunkban.
EN

"the bathroom" lengyel fordítás

volume_up
the {névelő}
PL

EN the
volume_up
{névelő}

1. általános

2. "identifying"

the (és: that, this, yonder)
volume_up
ten {nm}
This state, this government, this president, scorn the rights of men and women.
Ten kraj, ten rząd, ten prezydent lekceważą prawa mężczyzn i kobiet.
The closure of two slipways would destroy that gain and that achievement.
Zamknięcie dwóch pochylni zniszczy ten dorobek i ten wysiłek.
And basically, the shape appears largely because of a kind of a first-mover advantage.
Zasadniczo, ten kształt pojawił się gdyż działa zasada "kto pierwszy, ten lepszy".

Hasonló fordítások a(z) "the bathroom" szóra lengyelül

the névelő
the kötőszó
Polish
bathroom főnév

Példamondatok a(z) "the bathroom" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishShe saved my life by letting me go to the bathroom in the teachers' lounge. ~~~ She did it in secret.
Uratowała mi życie pozwalając mi skorzystać z łazienki w pokoju nauczycielskim.
EnglishHalftime, people make a quick call and go to the bathroom.
Przerwa w połowie meczu, ludzie wykonują szybki telefon i idą do łazienki.
EnglishI mean, that guy who spent six weeks in the bathroom got a 91.
Facet, który spędził sześć tygodni w ubikacji ma 91 punktów.
EnglishYes, they gave 12 monkeys a typewriter for a week, and after a week, they only used it as a bathroom.
Dano 12 małpom maszynę do pisania na tydzień, a po tym czasie używały jej już tylko jako ubikacji.
EnglishThe IRU must be changed after accidental exposure to extremely moist conditions, e.g. steamy bathroom.
e ni rozpylająca (IRU) należy wymienić w przypadku narażenia inhalatora na działanie wilgoci np. w
EnglishOr maybe you're the only one who had to go to the bathroom."
Albo może jedyną, która musiała skorzystać z łazienki."
EnglishThe largest single contributor to that experience is watching television; the next one is being in the bathroom, sitting.
Najczęstszym czynnikiem wywołującym ją jest oglądanie telewizji, kolejny to siedzenie w łazience.
EnglishWhere did the kitchen and bathroom tiles come from?
Gdzie nabyto kuchnię oraz kafelki w łazience?
EnglishAnd one of the young women in the project, she was a fantastic lady, she actually built her room in the bathroom.
I jedna z młodych kobiet uczestnicząca w projekcie, była fantastyczną kobietą, zbudowała sobie swój pokój w łazience.
English. ~~~ Like I said, he had her in the bathroom and he -- he -- every time he hit her, she would fall.
Więc ja byłam w sypialni, a on trzymał ją w łazience i on -- on -- za każdym razem, kiedy ją uderzał, upadała.
EnglishOne of my favorite: It's 40 below, you've got to go to the bathroom, where are you going to go and how are you going to do it?
Jedno z moich ulubionych: Temperatura 40 stopni poniżej zera, musisz iść do łazienki, co robisz i jak to robisz?
EnglishIf you go to the bathroom, go by yourself, Okay?
EnglishLike, where you go to the bathroom?"
To jak wtedy kiedy idziesz do łazienki?"
EnglishIt's about the bathroom and the kitchen.
Chodzi też o łazienkę i o kuchnię.
EnglishAnd I'm standing in my bathroom getting ready to step into the shower, and I could actually hear the dialogue inside of my body.
Teraz z jakiejś ezoterycznej przestrzeni świadomość doświadczała mnie, doświadczającej ćwiczeń. ~~~ Było to bardzo dziwne.
EnglishThen, another bathroom upstairs.
EnglishLet me do it in the bathroom.
EnglishYou know where the bathroom is?
EnglishWhere is the bathroom?
EnglishWhere's the bathroom?