angol-lengyel fordítás erre a szóra: the bare minimum

EN

"the bare minimum" lengyel fordítás

Példamondatok a(z) "the bare minimum".

Hasonló fordítások a(z) "the bare minimum" szóra lengyelül

the névelő
the kötőszó
Polish
bare melléknév
to bare ige
to bear ige
minimum főnév
Polish

Példamondatok a(z) "the bare minimum" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe time taken for matters to be examined at Ombudsman level should be reduced to the bare minimum.
Czas rozpatrywania spraw na szczeblu rzecznika powinien być skrócony do niezbędnego minimum.
EnglishMastery of basic skills and a bare minimum of cultural literacy eludes vast numbers of our students.
Doskonalenie podstawowych umiejętności i minimum kulturowego alfabetyzmu umyka licznym spośród naszych studentów.
EnglishParliament is calling for only the bare minimum of what would be desirable, taking the budget constraints of the Member States into account.
Parlament, biorąc pod uwagę ograniczenia budżetowe państw członkowskich, domaga się jedynie zaspokojenia niezbędnego minimum potrzeb.
EnglishThe Services Directive was, in itself, a very meagre compromise and less than the bare minimum needed to bring about a true internal market.
Sama dyrektywa o usługach to wynik bardzo mizernego kompromisu i mniej niż absolutne minimum konieczne do faktycznego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego.
EnglishIn Brammertz's opinion, rather than doing its utmost to arrest the suspects, the Serbian Government has, in fact, done no more than the bare minimum that is required of it.
W opinii Brammertza rząd serbski nie uczynił wszystkiego, co mógł, by aresztować podejrzanych, ograniczając się wręcz do wymaganego odeń minimum.
EnglishThe Directive also sets out to reduce to the bare minimum the formalities which Union citizens and their families must complete in order to exercise their right of residence.
Dyrektywa ustanawia także ograniczenie do absolutnego minimum formalności, jakie obywatele Unii i członkowie ich rodzin muszą dopełnić, by skorzystać z prawa pobytu.

Más szótárak

English
  • the bare minimum

Próbáld ki a bab.la angol-magyar szótárat.