angol-lengyel fordítás erre a szóra: the banking system

EN

"the banking system" lengyel fordítás

Példamondatok a(z) "the banking system".

Hasonló fordítások a(z) "the banking system" szóra lengyelül

the névelő
the kötőszó
Polish
banking főnév
banking melléknév
Polish
to bank ige
bank főnév
bank melléknév
Polish
system főnév
system melléknév
Polish

Példamondatok a(z) "the banking system" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe next step will be to reform the basis of the banking system at Union level.
Kolejnym krokiem będzie reforma podstaw sektora bankowego na szczeblu unijnym.
EnglishWhen a central bank provides funds to the banking system it charges interest.
Gdy bank centralny pożycza pieniądze systemowi bankowemu, pobiera z tego tytułu odsetki.
EnglishWe had a power cut right across the banking system right across the world.
Na całym świecie w całym systemie bankowym doszło do wyłączenia prądu.
EnglishA healthy banking system is a prerequisite for a sustainable economic recovery.
Zdrowy system bankowy stanowi warunek niezbędny do przeprowadzenia trwałej naprawy gospodarczej.
EnglishSuch a tax should not have a negative impact on the banking system.
Przedmiotowy podatek nie może wywrzeć negatywnego wpływu na system bankowy.
EnglishThe crisis in Ireland has altered the new data in the European banking system considerably.
Kryzys w Irlandii w znacznym stopniu zmienił nowe dane w europejskim systemie bankowym.
EnglishThe Eurosystem as the central banking system of the euro area comprises:
Eurosystem, czyli system bankowości centralnej strefy euro, tworzą:
EnglishFor Ireland, the consolidation of the banking system can be regarded as the key element.
W przygotowanym dla Irlandii za kluczowy element można uznać konsolidację systemu bankowego.
EnglishThus, it has pumped USD 700 billion into its banking system in financial aid.
W związku z tym zasilono system bankowy kwotą pomocy finansowej w wysokości 700 miliardów dolarów.
EnglishWe are now seeing the collapse of the international non-banking system.
Dzisiaj patrzymy na upadek międzynarodowego systemu pozabankowego.
EnglishTheir operation, however, is less regulated than the banking system.
Ich działalność jednak podlega słabszej regulacji niż system bankowy.
EnglishNow the taxpayers are being expected to bail out the banking system.
Teraz, dla ratowania systemu bankowego, mają za to płacić podatnicy.
EnglishWhy not ask Mrs Kroes what she thinks of the public banking system in the European Union.
Dlaczego nie zapyta pan panią Kroes, co sądzi o publicznym systemie bankowości w Unii Europejskiej.
English[1] The Eurosystem is the central banking system of the euro area.
[1] Eurosystem jest systemem bankowości centralnej strefy euro.
EnglishThere is no denying that we need transparency in the banking system.
Niewątpliwie potrzebna nam przejrzystość systemu bankowego.
EnglishMadam President, I think everybody agrees that we need to strengthen the resilience of the banking system.
Pani przewodnicząca! Chyba każdy zgadza się, że musimy wzmocnić odporność systemu bankowego.
EnglishEuropean Union aid must be increased considerably, and the global banking system must become involved.
Pomoc Unii Europejskiej musi znacząco wzrosnąć; konieczny jest też udział światowego systemu bankowego.
EnglishOpinion on measures to guarantee the stability of the banking system  (CON/2008/58)Italy, 23.10.2008,
Opinia w sprawie aktów prawnych gwarantujących stabilizację systemu bankowego (CON/2008/58)Włochy, 23.10.2008,
EnglishI say that every part of what has been a shadow banking system must now come under the supervisory net.
Podkreślam, że każdy element tego, co było szarą strefą systemu bankowego, musi teraz podlegać siatce nadzoru.
English(RO) Mr President, the stress tests are important for assessing the health of the banking system.
(RO) Panie Przewodniczący! Testy warunków skrajnych mają istotne znaczenie dla oceny stanu zdrowia systemu bankowego.

Más szótárak

English
  • the banking system

Próbáld ki a bab.la angol-magyar szótárat.