angol-lengyel fordítás erre a szóra: the bands

EN

"the bands" lengyel fordítás

Példamondatok a(z) "the bands".

Példamondatok a(z) "the bands" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishNow the reason we know it's 1584 is that these corals have growth bands.
Wiemy, że był to rok 1584 dlatego, że na koralach znajdują się pręgi wzrostowe.
EnglishOpaque, white with two gold bands marked 7767 and 200 (INVENTED NAME 200 mg).
Nieprzezroczyste, biale kapsulki z dwoma zlotymi paskami oznaczone " 7767 " oraz " 200 ".
EnglishOpaque, white with two blue bands marked 7767 and 100 (INVENTED NAME 100 mg).
Nieprzezroczyste, biale kapsulki z dwoma niebieskimi paskami oznaczone " 7767 " oraz " 100 ".
EnglishWhite, opaque capsules with two gold bands marked 7767 and 200.
Białe, nieprzezroczyste kapsułki z dwoma złotymi paskami oraz oznakowaniem 7767 i 200.
EnglishConcern was also expressed about the criteria for severity bands.
Wyrażono również obawy co do kryteriów wyznaczania zakresów dotkliwości.
EnglishAccording to Scott Joplin, the bands were playing on riverboats and clubs.
Według Scotta Joplina, kapele grywały na statkach i w klubach.
EnglishAnd like the one you just saw, it can produce these as bands of light.
I tak jak poprzednie stworzenie, potrafi produkować pasma światła.
EnglishWhite, opaque capsules with two gold bands marked 7767 and 400.
Białe, nieprzezroczyste kapsułki z dwoma zielonymi paskami oraz oznakowaniem 7767 i 400.
EnglishNow the bands of the Moabites invaded the land at the coming in of the year.
A kupy swawolne Moabskie wtargnęły do ziemi roku drugiego.
EnglishWe made a music video for one of my favorite bands, Radiohead.
Zrobiliśmy teledysk dla jednego z moich ulubionych zespołów, Radiohead.
EnglishThe other bands should be released by 1 January 2012, as stipulated in the Commission proposal.
Pozostałe pasma powinny być zwolnione do 1 stycznia 2012 r., jak to przewiduje wniosek Komisji.
EnglishThe locusts have no king, Yet go they forth all of them by bands;
Szarańcze króla nie mają, a wszakże wszystkie hufami wychodzą;
EnglishHe goes to his box and he pulls out a bag of these little rubber bands.
On na to: "OK." Wyciągnął ze skrzyni torbę małych gumek.
EnglishThe members of various armed bands in the eastern DRC are culpable of this mass rape.
Winnymi tego masowego gwałtu są członkowie różnych grup zbrojnych ze wschodniej Demokratycznej Republiki Konga.
EnglishSo if I squeeze the base, the bands go from base to tip.
Więc jeśli ściśnie się podstawę, pasma biegną od podstawy, po końce.
EnglishWhen you cut them, slice those cores in half and x-ray them, you see these light and dark bands.
Kiedy przetniecie rdzenie na pół i zrobicie im zdjęcie rentgenowskie, zobaczycie te jasne i ciemne prążki.
EnglishAnd then, new change, we had hair bands, clothing and the condom for your mobile phone during the rainy season.
Mieliśmy opaski, ubrania, a to etui na komórkę na porę deszczową.
EnglishCanst thou bind the cluster of the Pleiades, Or loose the bands of Orion?
Możeszże związać jasne gwiazdy Bab?
EnglishAnd we get about two or three bands a day signing up.
Codziennie dwa lub trzy zespoły zgłaszają się do nas.
EnglishAnd before I even let him explain, I said, "I want to do it the right way, with the rubber bands."
"Chcę to zrobić jak należy, z gumkami".

Más szótárak

English
  • the bands

Próbáld ki a bab.la angol-magyar szótárat.