angol-lengyel fordítás erre a szóra: taxpayer

EN

"taxpayer" lengyel fordítás

EN taxpayer
volume_up
{főnév}

taxpayer

Példamondatok a(z) "taxpayer" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIn a nutshell it would increase the burden on the British taxpayer by the EU.
Jednym słowem, UE nałożyłaby jeszcze większe obciążenia na podatnika brytyjskiego.
EnglishThese problems were handled by 70 officials, costing the taxpayer EUR 9 million.
Problemami tymi zajmowało się 70 urzędników, co kosztowało podatników 9 milionów euro.
EnglishThe taxpayer does not necessarily have to pay for the speculation errors made by banks.
Podatnik nie musi zawsze płacić za błędy spekulacyjne popełniane przez banki.
EnglishAppointing a tax representative does not exempt a taxpayer from registering for VAT.
Ustanowienie przedstawiciela podatkowego nie zwalnia z obowiązku rejestracji dla celów VAT.
EnglishWe need to be aware that every euro we spend comes from the taxpayer.
Musimy mieć świadomość, że każde euro, które wydajemy pochodzi z kieszeni podatnika.
EnglishIn future, the taxpayer should not be made to pay for the damage.
W przyszłości nie będzie się już zmuszać podatnika, aby to on płacił za straty.
EnglishThis is bound to be at the direct or indirect cost of the British taxpayer.
Czyli niewątpliwie odbędzie się to bezpośrednio lub pośrednio kosztem podatnika brytyjskiego.
EnglishUnfortunately and unfairly, the UK taxpayer is caught up in this.
Niefortunnie i niesprawiedliwie w układzie tym uwięziony został brytyjski podatnik.
EnglishUntil now, the European taxpayer has borne the main financial brunt of the economic crisis.
Do tej pory główny ciężar finansowy kryzysu gospodarczego ponosili europejscy podatnicy.
EnglishIt is an indication of the fact that we acknowledge our responsibility towards the taxpayer.
Fakt ten pokazuje, że uznajemy naszą odpowiedzialność wobec podatników.
EnglishWhere is the money to help the British taxpayer afford all this?
Gdzie są pieniądze, które pomogłyby brytyjskiemu podatnikowi podołać temu wszystkiemu?
EnglishEven now, there are proposals to squeeze the very last drop out of the taxpayer and tax sources.
Nawet teraz istnieją poprawki, które wyciskają z podatników ostatnie soki.
EnglishIt is the taxpayer, both in Europe and in America, who has to pay for this rapacity and dishonesty.
Za tę pazerność i nieuczciwość płaci podatnik - nie tylko europejski i amerykański.
EnglishThe European taxpayer and Opel's other workers in Europe should not foot that bill.
Podatnicy europejscy i pracownicy innych europejskich zakładów spółki Opel nie powinni za to płacić.
EnglishThe taxpayer must always have accurate and proper knowledge of what their money is being spent on.
Podatnicy muszą zawsze dokładnie wiedzieć, na co wydawane są ich pieniądze.
EnglishMadam President, on behalf of the British taxpayer, I beg you to stop this rip-off.
Pani Przewodnicząca! W imieniu brytyjskiego podatnika proszę Panią o położenie kresu temu zdzierstwu.
EnglishI think the taxpayer back in the UK will be absolutely appalled by this.
Myślę, że podatnicy w Wielkiej Brytanii będą tym zbulwersowani.
EnglishTo be clear, we do not ask the UK taxpayer for one single cent.
Ściślej rzecz biorąc, nie bierzemy od brytyjskich podatników ani centa.
EnglishThere are many ways to save money for the European taxpayer.
Istnieje wiele sposobów umożliwiających oszczędzanie pieniędzy europejskiego podatnika.
EnglishIf the market lends the money, then maybe the market should take the loss, not the taxpayer.
Jeśli rynek pożycza pieniądze, to być może rynek, a nie podatnik, powinien także pokrywać straty.