angol-lengyel fordítás erre a szóra: supervision

EN

"supervision" lengyel fordítás

EN supervision
volume_up
{főnév}

supervision (és: oversight, scrutiny, surveillance)
volume_up
nadzór {hímn.}
It will take no time at all to approve them, and financial supervision will be applied.
Zatwierdzenie ich potrwa bardzo krótko, a nadzór finansowy będzie zastosowany.
National supervisors have responsibility for prudential supervision at the national level.
Za nadzór ostrożnościowy na szczeblu krajowym odpowiadają krajowe organy nadzoru.
Where there is European supervision, national momentum comes to a standstill.
Tam, gdzie w grę wchodzi europejski nadzór, motywy krajowe tracą na znaczeniu.
supervision (és: control, evaluation, review, scrutiny)
Arava should be administered to patients only under careful medical supervision.
Produkt leczniczy Arava należy stosować jedynie pod ścisłą kontrolą lekarską.
In case of overdose, close clinical supervision of the patient is required.
W przypadku przedawkowania wymagana jest ścisła kontrola kliniczna.
Then there is the subject of supervision of the intelligence services.
Kolejnym tematem godnym uwagi jest kontrola usług wywiadu.
supervision (és: attendance, oversight, groundskeeping)
volume_up
dozór {hímn.}

Szinonimák (angolul) a(z) supervision szóra:

supervision

Példamondatok a(z) "supervision" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishYes, we need better supervision and better regulation of the financial markets.
Tak, potrzebujemy lepszego nadzoru i lepszego uregulowania rynków finansowych.
EnglishThe very first injection of Puregon should be given under medical supervision.
Pierwsze podanie leku Puregon powinno być wykonywane pod ścisłym nadzorem lekarza.
EnglishThe very first injection of Fertavid should be given under medical supervision.
Pierwsze podanie leku Fertavid powinno być wykonywane pod ścisłym nadzorem lekarza.
EnglishAs for alternative funds, the supervision system should also apply to them.
Jeżeli chodzi o fundusze alternatywne, system nadzoru powinien również je objąć.
EnglishAlso, we have now to think about the longer-term vision of European supervision.
Ponadto musimy obecnie pomyśleć o długofalowej wizji europejskiego nadzoru.
EnglishI would like to express my fundamental confidence in the system of public supervision.
Chciałbym powiedzieć, że mam bezwzględne zaufanie do systemu nadzoru publicznego.
EnglishNow we need to strengthen Europe's role in the supervision of the financial markets.
Teraz musimy wzmocnić rolę Europy w zakresie nadzoru nad rynkami finansowymi.
EnglishMedical supervision for up to several days and assisted ventilation may be necessary.
Niezbędna może stać się kilkudniowa opieka lekarska i wspomaganie oddychania.
EnglishI wonder: has the regulation and supervision mission demanded by Parliament been set up?
Zastanawiam się, czy powstała misja kontroli i nadzoru, której zażądał Parlament?
EnglishWe have also been looking at strengthening the supervision of cross-banking groups.
Przyglądaliśmy się także możliwościom wzmocnienia nadzoru nad grupami międzybankowymi.
EnglishSecondly, publication of out-of-print works requires special supervision.
Po drugie wymaga szczególnego nadzoru kwestia wydawania dzieł niewznowionych.
EnglishI shall be brief now, and address a few issues regarding supervision and governance.
Teraz postaram się już krótko omówić parę zagadnień dotyczących nadzoru i zarządzania.
EnglishWe want to look into the situation as regards the supervision of the supervisors.
Chcemy przyjrzeć się sytuacji dotyczącej nadzoru nad organami nadzoru.
EnglishWe need common financial market supervision and a financial transactions tax.
Potrzebujemy wspólnego nadzoru rynku finansowego oraz podatku od transakcji finansowych.
EnglishI think that it is also just as important to apply the same level of supervision to them.
Uważam, że tak samo ważne jest stosowanie do nich jednakowego poziomu nadzoru.
EnglishPatients should be under close medical supervision during the Visudyne infusion.
Nie zaleca się wprowadzania kaniuli do małych żył na grzbiecie ręki.
EnglishThe first is the question of implementing supervision structures at European level.
Pierwszy to kwestia wdrażania struktur nadzoru na szczeblu europejskim.
EnglishThe financial crisis has revealed the weak points in our financial supervision system.
Kryzys finansowy obnażył słabe punkty naszego systemu nadzoru finansowego.
EnglishI am thinking about the 'financial supervision' package and the hedge funds document.
Myślę tu o pakiecie "nadzoru finansowego” i dokumencie w sprawie funduszy hedgingowych.
EnglishTheir adoption is also essential from the point of view of parliamentary supervision.
Ich przyjęcie ma również znaczenie z perspektywy nadzoru parlamentarnego.