EN stamp
volume_up
{főnév}

stamp (és: signet, seal, cachet, sigil)
This communication bears the stamp of Commissioner Ferrero-Waldner.
Komunikat ten nosi pieczęć pani komisarz Ferrero-Waldner.
pieczęć urzędu skarbowego
I would like to remind the Council and the Commission that the people did not elect us in this chamber in order to be a rubber stamp.
Chciałbym przypomnieć Radzie i Komisji, że ludzie nie wybierają nas do tej izby po to, żebyśmy automatycznie stawiali pieczęć pod każdym wnioskiem.
stamp (és: sign)
volume_up
znaczek {hímn.}
It's smaller than a postage stamp, and it can generate power just by being attached to your shirt as you move.
Jest mniejszy niż znaczek pocztowy i może wytworzyć energię po prostu będąc przyczepionym do twojej koszuli kiedy się ruszasz.
(Laughter) ~~~ But what he meant was that what we've done, really, is stamp collect there.
Lecz miał na myśli to, że to czego dokonaliśmy, to naprawdę zbieranie znaczków.
Getting back to my premise, I used stamps, by the way, because you don't have to pay anybody for the rights.
Wracam do tego, o czym chciałem mówić. ~~~ Użyłem znaczków, bo nie trzeba płacić nikomu za prawo do wykorzystania ich.
stamp (és: signet, seal)
Otherwise, it is a kind of extortion, and this with the sanction of the European Union and the European Parliament's stamp of approval.
Inaczej jest to taki swoisty haracz i to w majestacie Unii Europejskiej, z pieczątką Parlamentu Europejskiego.
The same is not true in Scotland, where the beef industry can label meat from any age of animal with the country stamp.
Sprawa nie dotyczy Szkocji, gdzie w przemyśle mięsa wołowego wolno znakować mięso zwierząt w dowolnym wieku pieczątką wskazującą kraj pochodzenia.
Parliament, of course, was determined that the Board had to be more than a rubber stamp for the Commission's report.
Oczywiście Parlament był zdecydowany, że rola Rady Konsultacyjnej musi polegać na czymś więcej, niż tylko przybijaniu pieczątek na sprawozdaniach Komisji.
stamp (és: mark, stigma, cachet, earmark)
volume_up
piętno {seml.}
I am certain, Commissioner, that the new approach of the CAP after 2013 will also bear the stamp of the European Parliament.
Jestem przekonany, Panie Komisarzu, że Parlament Europejski odciśnie własne piętno na kierunku WPR po 2013 roku.
stamp (és: coupon, token, lottery ticket)
volume_up
kupon {hímn.}
stamp
volume_up
stempel {hímn.}
The general public has been given the impression that if a regulation has an FSA stamp on it it cannot go wrong.
Społeczeństwo ma poczucie, że jeżeli przepisy mają stempel FSA, to nie mogą być błędne.
stamp
volume_up
pokrój {hímn.}
stamp (és: postage stamp)
It's smaller than a postage stamp, and it can generate power just by being attached to your shirt as you move.
Jest mniejszy niż znaczek pocztowy i może wytworzyć energię po prostu będąc przyczepionym do twojej koszuli kiedy się ruszasz.

Példamondatok a(z) "stamp" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWe complain that Belarus has a weak rubber-stamp parliament, but look around you.
Narzekamy, że Białoruś ma słaby, marionetkowy parlament, lecz rozejrzyjmy się dokoła.
EnglishThe Union supported the government's efforts to stamp out the para-state.
Unia poparła wysiłki tureckiego rządu zmierzające do położenia kresu parapaństwu.
English(Laughter) ~~~ But what he meant was that what we've done, really, is stamp collect there.
Lecz miał na myśli to, że to czego dokonaliśmy, to naprawdę zbieranie znaczków.
EnglishNo one will make a move in this town without the Harrington stamp of approval on it.
Zrobi ruch Nikt nie może tu niczego zrobić bez zgody Harrington.
EnglishIn addition, the European Parliament was able to put its clear stamp on this regulation.
Ponadto Parlament Europejski był w stanie zaznaczyć swój wkład w przedmiotowe rozporządzenie.
EnglishWe didn't qualify for medical treatment, no food stamp, no GR,
Nie mieliśmy praw do opieki zdrowotnej, kuponów żywnościowych, zasiłków od hrabstwa,
EnglishAny attempt to stamp out such thoughts and ideas will always fail.
Każda próba zdławienia takich myśli i idei zawsze spełznie na niczym.
EnglishThen did the horsehoofs stamp By reason of the prancings, the prancings of their strong ones.
Tedy się popadały kopyta końskie od wielkiego tąpania mocarzów jego.
EnglishCommissioner, in some cases, these vets have become nothing but stamp machines.
Panie komisarzu! W niektórych przypadkach lekarze weterynarii pełnią zaledwie rolę maszynek do stemplowania.
EnglishIt's what made you smack your baby brother, stamp on a cockroach, scratch your mother.
To jest to, co zmusiło was by uderzyć waszego młodszego brata, nadepnąć na karalucha, zadrapać waszą mamę.
EnglishCare must be taken not to destroy professionalism and to maintain a European stamp on the missions.
Musimy uważać, by nie zmniejszyć profesjonalizmu misji i utrzymywać kontrolę nad każdą z nich.
EnglishWe need proper education and awareness-raising to stamp out violence and stereotypes.
Potrzebne jest nam odpowiednie wykształcenie i podnoszenie świadomości, żeby wykorzenić przemoc i stereotypy.
EnglishI clean the church, wash, cook, fill in and stamp the cards...
Sprzątam kościół, piorę, gotuję, wypełniam i stempluję karty...
EnglishWe actually take a very small piece of the bladder from the patient -- less than half the size of a postage stamp.
Pobieramy bardzo mały fragment pęcherza pacjenta -- mniej niż połowa znaczka pocztowego.
EnglishIt controls the main power, while we in this House give it the rubber stamp of democracy.
Dzierży główną władzę, podczas gdy my, posłowie do PE, mechanicznie zatwierdzamy jej decyzje, stwarzając pozory demokracji.
EnglishNow this is Isaac from a Vietnamese stamp.
A to jest Izaak Newton na wietnamskim znaczku pocztowym.
English." ~~~ So I put a big C stamp on your forehead and then I say, "Here's a unicycle."
Jesteś rowerzystą w 80 procentach." I stawiam dużą tróję na czole i kwituję to słowami: "Masz tutaj monocykl."
EnglishBATCH NUMBER Lot { number } See embossed stamp.
Nr serii { numer } Wytłoczone na opakowaniu.
EnglishEXP { MM/ YYYY } See embossed stamp.
Termin ważności { MM/ RRRR } Wytłoczone na opakowaniu.
EnglishSame strategy, we take a very small piece of the bladder, less than half the size of a postage stamp.