EN squeeze
volume_up
{főnév}

1. általános

squeeze (és: oppression, repression)
volume_up
ucisk {hímn.}
squeeze (és: clutch, embrace, grasp, holdfast)
volume_up
uścisk {hímn.}
squeeze (és: crowd, crush, melee, squash)
volume_up
ścisk {hímn.}
squeeze (és: press, squash)
volume_up
tłok {hímn.}
If necessary, the plunger may be squeezed further, to adjust the volume to be administered.
Jeżeli jest to konieczne, można dalej nacisnąć na tłok, aby odpowiednio dostosować podawaną objętość płynu.
There has been a credit squeeze pretty much everywhere.
Kredytowe ograniczenie (credit squeeze) było obecne niemalże wszędzie.
volume_up
przymus {hímn.}

2. amerikai angol, köznyelvi

squeeze (és: pal, butty, paisan, paisano)
volume_up
kumpel {hímn.}
squeeze
volume_up
ziom {hímn.}

Szinonimák (angolul) a(z) squeeze szóra:

squeeze

Példamondatok a(z) "squeeze" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWe will have to squeeze them in, because I am also trying to save money on the way.
Będziemy musieli ich tam upchnąć, ponieważ staram się również przy okazji oszczędzać środki.
EnglishAnd to make sure nothing goes up or down my sleeve I'm just going to squeeze my wrist right here.
Dla pewności, że niczego w nim nie chowam będę trzymał mój nadgarstek w tym miejscu.
EnglishEven now, there are proposals to squeeze the very last drop out of the taxpayer and tax sources.
Nawet teraz istnieją poprawki, które wyciskają z podatników ostatnie soki.
EnglishSqueeze the tube firmly to empty the contents in one spot.
Należy upewnić się, że cała zawartość tubki została wyciśnięta w jednym miejscu.
EnglishOpen a new sachet and squeeze some cream onto your fingertip.
Otworzyć nową saszetkę i wycisnąć niewielką ilość kremu na koniuszek palca.
EnglishNow, you can see, I can use both of my hands to kind of squeeze together and put the blobs together.
Możecie zaobserwować, że używam obu rąk, aby ścisnąć razem i łączyć ciecz.
EnglishPlace the tip of the pipette on the skin and squeeze the pipette to empty the entire contents.
Końcówkę pipety umiejscowić na powierzchni skóry i ścisnąć pipetę opróżniając całą jej zawartość.
EnglishSqueeze the two chamber release buttons at the same time on the side of the base.
ob zapoznać się z treścią ulotki dla pacjenta).
EnglishSo if I squeeze the base, the bands go from base to tip.
Więc jeśli ściśnie się podstawę, pasma biegną od podstawy, po końce.
EnglishSqueeze a big skin fold between your thumb and index finger.
Ścisnąć duży fałd skóry pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym.
EnglishSo what do you think happens if you squeeze it in the middle?
Jak myślicie, co się stanie jeśli naciśnie się je w środku?
EnglishOpen a new sachet and squeeze some cream onto your fingertip.
Otworzyć nową saszetkę i wycisnąć krem na koniuszek palca.
EnglishThe little space was too narrow for him to squeeze through.
Ta przestrzeń była zbyt wąska by on mógł się przecisnąć.
EnglishTurn the bottle upside down and squeeze it to release one drop into each eye that needs treatment.
Odwrócić butelkę do góry dnem i ścisnąć ją, tak aby zapuścić jedną kroplę do każdego oka wymagającego leczenia.
EnglishIf I squeeze the tip, they go from tip to base.
Jeśli naciśnie się końcówkę, biegną one od szczytu, do podstawy.
EnglishWe cannot squeeze Integrated Pest Management into fixed criteria, certainly not throughout Europe.
Nie możemy zamknąć zintegrowanego zarządzania szkodnikami w sztywnych kryteriach, a z pewnością nie w całej Europie.
EnglishAfter your dosing is completed Squeeze the two chamber release buttons at the same time on the side of the base.
Po przyjęciu całej dawki insuliny Nacisnąć jednocześnie po obu stronach podstawy przyciski zwolnienia komory.
EnglishIf you squeeze things together, the temperature goes up.
Jeżeli ściskamy coś to temperatura wzrasta.
EnglishWhile we need to squeeze every possibility out of this legislation, we must not promise more than we can deliver.
Jeśli mamy wycisnąć z tej legislacji wszystkie możliwości, nie wolno nam obiecywać więcej, niż możemy zrobić.
EnglishGently squeeze the sides of the cover and pull apart.
Delikatnie nacisnąć boki nasadki i zdjąć ją.