angol-lengyel fordítás erre a szóra: spy

EN

"spy" lengyel fordítás

PL
PL

"sęp" angol fordítás

volume_up
sęp {hímn.}
EN

EN spy
volume_up
{főnév}

spy (és: spook)
volume_up
szpieg {hímn.}
I can vote with common sense, and I voted against the Baringdorf report because I find the whole idea of the spy in the sky and satellites deeply distasteful and extremely frightening.
Mogę głosować rozsądnie i głosowałem przeciwko sprawozdaniu posła Baringdorfa, ponieważ uważam cały ten pomysł szpiega na niebie i satelitów za mocno obrzydliwy i skrajnie przerażający.

Szinonimák (angolul) a(z) spy szóra:

spy

Szinonimák (lengyelül) a(z) sęp szóra:

sęp

Példamondatok a(z) "spy" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishHe couldn't talk about it as it was secret and I might be a spy.
Nie mógł o tym mówić, bo to była tajemnica a ja mogłam być szpiegiem.
EnglishAnd the house of Joseph sent to spy out Beth-el.
I szpiegował dom Józefów Betel; (a imię miasta tego było przedtem Luz.
EnglishAnd Moses sent to spy out Jazer; and they took the towns thereof, and drove out the Amorites that were there.
Tedy posłał Mojżesz na szpiegi do Jazer, którego wsi pobrali, wypędziwszy Amorejczyki, którzy tam byli.
Englishhath not David sent his servants unto thee to search the city, and to spy it out, and to overthrow it?
Azaż raczej nie dla tego posłał Dawid sługi swe do ciebie aby przepatrzyli miasto, i wyszpiegowali je, aby je potem zburzył?
EnglishSome people have called a cyberwar what may actually be just a spy operation -- and obviously, a quite mishandled one.
Niektórzy nazwali cyberwoją to, co może być tylko operacją wywiadowczą, i to dosyć nieudolnie przeprowadzoną.
EnglishBut Joshua the son of Nun, and Caleb the son of Jephunneh, remained alive of those men that went to spy out the land.
Ale Jozue, syn Nunów, i Kaleb, syn Jefunów, zostali żywi z mężów onych, którzy chodzili ku przeszpiegowaniu ziemi.
EnglishWe must of course oppose terrorism but that must not be used as an excuse for governments to spy on their citizens.
Oczywiście musimy walczyć z terroryzmem, lecz nie może to być dla rządów usprawiedliwieniem śledzenia własnych obywateli.
EnglishBut in the spy world, it's reversed.
W świecie szpiegów wszystko jest na odwrót.
EnglishAnd Moses sent them to spy out the land of Canaan, and said unto them, Get you up this way by the South, and go up into the hill-country:
Teć są imiona mężów, które posłał Mojżesz na przeszpiegowanie ziemi: i nazwał Mojżesz Ozeasza, syna Nunowego, Jozue.
EnglishSeveral homes in Munich were searched by the police during a raid this week and Chinese agents who do nothing but terrorise and spy on Uighurs were arrested.
W tym tygodniu policja przeszukała w Monachium kilka domów i aresztowała chińskich agentów zajmujących się terroryzowaniem i szpiegowaniem Ujgurów.
EnglishForty years old was I when Moses the servant of Jehovah sent me from Kadesh-barnea to spy out the land; and I brought him word again as it was in my heart.
Czterdzieści mi lat było, gdy mnie słał Mojżesz, sługa Pański, z Kades Barny ku przeszpiegowaniu ziemi, i odniosłem mu tę rzecz, jako było w sercu mojem.
Englishand that because of the false brethren privily brought in, who came in privily to spy out our liberty which we have in Christ Jesus, that they might bring us into bondage:
A to dla wprowadzonych fałszywych braci, którzy się wkradli, aby wyszpiegowali wolność naszę, którą mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas w niewolę podbili.
EnglishAnd the men, whom Moses sent to spy out the land, who returned, and made all the congregation to murmur against him, by bringing up an evil report against the land,
Oni tedy mężowie, których słał Mojżesz na przeszpiegowanie ziemi, którzy wróciwszy się pobudzili do szemrania przeciwko niemu wszystek lud, puszczając złą sławę o ziemi onej;
EnglishI can vote with common sense, and I voted against the Baringdorf report because I find the whole idea of the spy in the sky and satellites deeply distasteful and extremely frightening.
Mogę głosować rozsądnie i głosowałem przeciwko sprawozdaniu posła Baringdorfa, ponieważ uważam cały ten pomysł szpiega na niebie i satelitów za mocno obrzydliwy i skrajnie przerażający.