angol-lengyel fordítás erre a szóra: spit

EN

"spit" lengyel fordítás

PL

"spity" angol fordítás

volume_up
spity {mn hímn.}

EN spit
volume_up
{főnév}

1. földrajz

spit (és: peninsula)
spit (és: sandbar)

2. egyéb

spit (és: saliva, slobber)
volume_up
ślina {nőn.}
It makes spit froth in the little corners of your mouth -- is that enough?
Sprawia, że ślina gromadzi się w kącikach ust.
The virus is found in body fluids such as blood, semen, vaginal secretions, or saliva (spit) of infected people.
Wirus ten znajduje się w płynach ustrojowych takich jak krew, nasienie, wydzielina pochwy, ślina (plwocina) osoby zakażonej.
When he had thus spoken, he spat on the ground, and made clay of the spittle, and anointed his eyes with the clay,
To rzekłszy plunął na ziemię, a uczynił błoto z śliny i pomazał onem błotem oczy ślepego,
spit
volume_up
rożen {seml.}
The virus is found in body fluids such as blood, semen, vaginal secretions, or saliva (spit) of infected people.
Wirus ten znajduje się w płynach ustrojowych takich jak krew, nasienie, wydzielina pochwy, ślina (plwocina) osoby zakażonej.

3. "tongue of sand"

spit
volume_up
przesyp {hímn.} (mierzeja z piasku)

Példamondatok a(z) "spit" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThey abhor me, they stand aloof from me, And spare not to spit in my face.
Brzydzą się mną, a oddalają się odemnie, i na twarz moję plwać się nie wstydzą.
EnglishBut he hath made me a byword of the people; And they spit in my face.
Wystawił mię zaiste na przypowieść ludziom, i jako śmiechowisko przed nimi.
EnglishThen did they spit in his face and buffet him: and some smote him with the palms of their hands,
Tedy plwali na oblicze jego, i pięściami go bili, a drudzy go policzkowali,
EnglishIt has microbes on it that are commonly associated with our skin and with our mouth, our spit.
Zawiera mikroorganizmy, które powszechnie występują na naszej skórze i w naszych ustach, ślinie.
EnglishTeachers who have been teaching science for donkey years, they just muck up the definition and they spit it out.
Nauczyciele przedmiotów ścisłych od lat tylko psują definicję i recytują ją z pamięci.
EnglishFor he shall be delivered up unto the Gentiles, and shall be mocked, and shamefully treated, and spit upon:
Bo będzie wydany poganom, i będzie naśmiewany, i zelżony, i uplwany:
EnglishRinse your mouth with water and spit it out as this may help prevent the occurrence of thrush and hoarseness.
Wypłukanie jamy ustnej wodą i wyplucie jej po inhalacji zapobiega wystąpieniu chrypki i pleśniawek.
EnglishRinse your mouth with water and spit it out as this may help prevent the occurrence of thrush and hoarseness.
Wypłukanie jamy ustnej wodą i wyplucie jej po inhalacji leku zapobiega wystąpieniu chrypki i pleśniawek.
EnglishAnd Jehovah said unto Moses, If her father had but spit in her face, should she not be ashamed seven days?
I odpowiedział Pan Mojżeszowi: Gdyby ojciec jej plunął na twarz jej, azażby nie miała się wstydać przez siedem dni?
EnglishThe reason is that the system gets reimbursed for the kids they spit out the other end, not the children who read.
Powód tego jest taki, że szkołom płaci się za ilość dzieci, które "wypluwają" ze świadectwem, a nie ilość dzieci, które umieją czytać.
Englishand they shall mock him, and shall spit upon him, and shall scourge him, and shall kill him; and after three days he shall rise again.
A oni się z niego naśmiewać będą, i ubiczują go, i będą nań plwać, i zabiją go; ale dnia trzeciego zmartwychwstanie.
EnglishAnd some began to spit on him, and to cover his face, and to buffet him, and to say unto him, Prophesy: and the officers received him with blows of their hands.
I poczęli niektórzy nań plwać, i zakrywać oblicze jego, i bić weń pięściami i mówić mu: Prorokuj
EnglishSpit out or swallow the water.
EnglishAnd you just, literally, have to send little nuclear factories up there that gobble up the iron oxide on the surface of Mars and spit out the oxygen.
I musisz tylko, dosłownie, wysyłać tam małe fabryki jądrowe, które pobierają tlenek żelaza z powierzchni Marsa i wypuszczają tlen.
EnglishAnd if he that hath the issue spit upon him that is clean, then he shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even.
Potem porządnie włożą synowie Aaronowi, kapłani, one sztuki, głowę, i tłustość, na drwa, które są na ogniu, który jest na ołtarzu.
EnglishNo, I just spit out a tooth.
Jednak nie mogę zareagować mówiąc: "Czy to najlepszy stosunek pędu do energii i czterowektora na jaki cię stać?" ~~~ Po prostu wypluwam zęba.
EnglishAnd he took hold of the blind man by the hand, and brought him out of the village; and when he had spit on his eyes, and laid his hands upon him, he asked him, Seest thou aught?
A ująwszy onego ślepego za rękę, wywiódł go precz za miasteczko, i plunąwszy na oczy jego, włożył na niego ręce, i pytał go, jeźliby co widział.