angol-lengyel fordítás erre a szóra: so

EN

"so" lengyel fordítás

EN so
volume_up
{határozószó}

so (és: as, like that)
volume_up
tak {hsz}
So similar, so different, so European (Hidden treasures of Europe)
Tak podobne, tak różne, tak europejskie (ukryte skarby Europy)
Kismet: Do you really think so? Do you really think so? Do you really think so?
Kismet: Czy naprawdę tak myślisz? ~~~ Czy naprawdę tak myślisz?
I therefore so run, as not uncertainly; so fight I, as not beating the air:
Ja tedy tak bieżę, nie jako na niepewne; tak szermuję, nie jako wiatr bijąc.
Is your goal perhaps to weaken the Hungarian Presidency in doing so?
Czy Państwa celem jest osłabienie w ten sposób prezydencji węgierskiej?
In so doing the EU has obstructed the local food supply in developing countries.
Postępując w ten sposób, UE utrudniała lokalną podaż żywności w krajach rozwijających się.
So, even a straight line, defined with calculus, is a curve.
Także nawet linia prosta, zdefiniowana w ten sposób, jest krzywą.
so
volume_up
tako {hsz}
That is precisely why this Court is so important.
To właśnie dlatego ten sąd jest tako ważny.

Szinonimák (angolul) a(z) so szóra:

so

Példamondatok a(z) "so" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishSo the biggest and the most important thing is our neutral point-of-view policy.
Największym i najważniejszym elementem jest polityka neutralnego punktu widzenia.
EnglishWithout action, our words on the promotion of shared values are so much hot air.
Bez czynów nasze słowa o promowaniu wspólnych wartości są tylko czczą gadaniną.
EnglishHowever, in my opinion, this is not so clearly reflected in the work programme.
Moim jednak zdaniem nie znalazło to wyraźnego odzwierciedlenia w programie prac.
EnglishSo Michal let David down through the window: and he went, and fled, and escaped.
Przetoż spuściła Michol Dawida oknem, który uszedłszy uciekł, i zachowany jest.
EnglishCustoms authorities managed to redeploy their forces and to do so in a modern way.
Władze celne zdołały przerzucić swoje siły w inne miejsce i w sposób nowoczesny.
EnglishSo if a family suffers from one cot death, you'd put them in a high-risk group.
Jeśli w rodzinie wystąpi jedna śmierć łóżeczkowa, może być ona w grupie ryzyka.
EnglishSo it is in this context that we are closely watching developments in Belarus.
Oto kontekst, w którym przyglądamy się uważnie temu, co się dzieje na Białorusi.
EnglishWe are tormented by the fact that our little Madeleine... is so full of hate.
Jesteśmy dręczeni faktem, iż nasza mała Madeleine... jest taka pełna nienawiści.
EnglishThey fly, not with rotating components, so they fly only by flapping their wings.
Latają, nie dzięki obracającym się częściom, ale dzięki uderzeniom skrzydłami.
EnglishSo that's the concept here for how we think this life extension ability exists.
To pojęcie pomaga nam zrozumieć istnienie zdolności organizmów do wydłużania życia
EnglishSo, as an aside, I firmly believe in the field of trying to identify cancer early.
Jako osoba stojąca z boku, mocno wierzę w dziedzinę wczesnego rozpoznawania raka.
EnglishBoy: So? Marcus: So I've done my bit for Queen and country, now I work for myself.
No i? ~~~ No i zrobiłem swoje dla królowej i dla kraju, teraz pracuję dla siebie.
EnglishI ask the Commission, what countermeasures have you taken so far vis-à-vis Belgrade?
Pytam Komisję, jakie przeciwdziałania podjęła dotychczas w stosunku do Belgradu?
EnglishSo this is our icon to non-violence in our world -- one of our living icons.
To nasza ikona wyrzeknięcia się przemocy w naszym świecie jedna z żyjących ikon.
EnglishSo Honey Bee Network builds upon the resource in which poor people are rich.
Stąd Pszczela Sieć opiera się na tych zasobach, w które biedni ludzie są bogaci.
EnglishSo this is the end of a Ph.D. project from one of the best robotics institutes.
Oto koniec projektu doktorskiego z jednego z najlepszych instytutów robotyki.
EnglishSo this person is a key link in connecting mass media and social media together.
Osoba ta jest głównym ogniwem łączącym ze sobą mass media i media społeczne.
EnglishAnd the reason for doing so, at the center of this photograph, is Linus Pauling.
A powodem postawienia tego pytania jest, pośrodku fotografii, Linus Pauling.
EnglishSo I'm going to talk today about collecting stories in some unconventional ways.
Będę dzisiaj mówił o kolekcjonowaniu historii niekonwencjonalnymi sposobami.
EnglishSo given a dozen news stories, we will preferentially look at the negative news.
Spośród przedstawionych historii, najbardziej zainteresują nas te negatywne.