angol-lengyel fordítás erre a szóra: to slip into

EN

"to slip into" lengyel fordítás

EN

to slip into {ige}

volume_up
1. köznyelvi
to slip into
volume_up
narzucić na siebie {bef. ige}

Példamondatok a(z) "to slip into" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIt must not slip to number two as a result of the current economic difficulties.
Nie może ona spaść na drugie miejsce w wyniku obecnych trudności gospodarczych.
EnglishBut to breathe a sigh of relief and slip back into bad habits would be a grave error.
Ale odetchnięcie z ulgą i powrót do złych nawyków byłyby poważnym błędem.
EnglishMr Leinen, you are absolutely right: it was a slip of the tongue.
Panie pośle Leinen! Ma pan całkowitą rację: to było z mojej strony przejęzyczenie.
EnglishIt couldn't do that before; it would just slip and get stuck and tip over.
Wcześniej nie było to możliwe, noga ześlizgiwała się za każdym razem.
EnglishPlace the vial on a rigid, non-slip surface and hold it firmly with one hand.
Postawić fiolkę na sztywnej powierzchni przeciwpoślizgowej, trzymając ją stabilnie w jednej ręce.
EnglishCarefully lay the pen down on a hard, flat, non-slip surface.
Należy ostrożnie położyć wstrzykiwacz na twardej, płaskiej, nieśliskiej powierzchni.
EnglishI am sorry, I do not know whether Mr Coûteaux is still here, perhaps it was a slip of the tongue.
Przepraszam, nie wiem, czy pan Coûteaux nadal jest tutaj, może tylko mu się wymsknęło.
EnglishWe should not let these achievements slip out of our hands in the face of any old headwind.
Nie możemy pozwolić, aby te osiągnięcia wymknęły się nam w obliczu starego przeciwnego wiatru.
EnglishBut, as this House knows well, the momentum cannot be allowed to slip.
Nie możemy sobie jednak pozwolić na odsunięcie tego momentu, z czego ta Izba zdaje sobie sprawę.
EnglishWe let slip a few years of confused and incomplete political freedom.
Mamy za sobą kilka lat zawiłej i niepełnej wolności politycznej.
EnglishWe were able to slip a lot of things that are important to us into this negotiating mandate.
Udało nam się zawrzeć w mandacie negocjacyjnym wiele elementów, które są dla nas bardzo istotne.
EnglishOn passengers' rights in international rail transport, we have let an opportunity slip.
W odniesieniu do praw pasażerów w międzynarodowym transporcie kolejowym, nie wykorzystaliśmy możliwości.
EnglishIt is unfortunate that we have let both these opportunities slip.
Szkoda, że nie udało się nam skorzystać z obu tych możliwości.
EnglishIt is important to ensure that the perpetrators of such crimes cannot slip through the law's fingers.
Ważne jest zapewnienie, by sprawcy takich przestępstw nie uniknęli kary wskutek luk prawnych.
EnglishWe must not allow 'our generation's Sputnik moment' to slip away.
Nie możemy pozwolić umknąć "Sputnikowi naszego pokolenia”.
EnglishIt also needs self-restraint if it is never again to slip down that slope of intolerance and inhumanity.
A jeśli ma na zawsze wydobyć się z nietolerancji i brutalności, potrzebuje również samokontroli.
EnglishWe must not let this opportunity slip through our fingers.
Nie możemy pozwolić, by ta możliwość przeszła nam obok nosa.
EnglishManufacturer The manufacturer can be identified by the batch number printed on the slip of the carton and on the label:
– w przypadku gdy drugim i trzecim znakiem jest W5, S6, P5, K7 lub ZF, wytwórcą jest
EnglishThat one can slip into another language at any time?
A może, że jest się w stanie w każdej chwili zmienić język?
EnglishWe cannot allow social standards to slip.
Nie wolno doprowadzić do spirali zaniżania standardów socjalnych.