EN show
volume_up
{főnév}

1. általános

volume_up
pokaz {hímn.}
To see where the file is located on your computer, click Show in folder.
Aby sprawdzić jego lokalizację na komputerze, kliknij Pokaż w folderze.
Let us not make this scheme a one-off initiative, just for show.
Niech ten program nie będzie jednak jednorazową akcją, akcją na pokaz.
If you don't see the equation toolbar, click View and select Show equation toolbar.
Jeśli nie widzisz paska narzędzi równań, kliknij menu Widok i wybierz polecenie Pokaż pasek równań.
And a show and a platform gave them the stage to realize their dreams.
Program dał im scenę Program dał im scenę do realizacji marzeń.
It was a television show -- it was a NOVA show on PBS -- about caves in New Mexico.
To był program telewizji NOVA, nadawany na kanale PBS, opowiadający o jaskiniach w Nowym Meksyku.
Let us not make this scheme a one-off initiative, just for show.
Niech ten program nie będzie jednak jednorazową akcją, akcją na pokaz.
show
volume_up
show {seml.}
However, it will not be a debating society or just a 'talk show'.
Nie będzie to jednak klub dyskusyjny czy talk-show.
Clearly, it didn't come out of a Tonight Show monologue.
Oczywiście, dowcip nie pochodził z Tonight Show.
I produced in Dubai a show for Ahmed Ahmed to showcase his new Axis special to a packed room.
Nagrałem w Dubaju show dla Ahmed Ahmed'a i zaprezentowałem nowy odcinek 'Osi' pełnej sali.
(ET) Yesterday a Hungarian puppet show opened in Parliament.
(ET) Wczoraj w Parlamencie otwarto węgierskie przedstawienie marionetkowe.
So this is, relatively, a new show that we're now beginning to tour.
To jest względnie nowe przedstawienie, z którym ruszamy w trasę.
Obejżałabyś takie przedstawienie?
I was doing a show, and they said, "We're going to send a driver to pick you up."
Miałem występ i powiedzieli mi, że wyślą po mnie kierowce.
If you like what's going on, show the green.
Jeśli występ się wam podoba, pokażcie zieloną stronę.
Tak wygląda występ.
show (és: performance, spectacle)
volume_up
spektakl {hímn.}
In both cases, though, Vontobel showed how it is possible to make brilliant drama out of such texts.
W przypadku obydwu tych inscenizacji Vontobel zaprezentował, jak z tego rodzaju tekstów można zrobić znakomite spektakle.
show (és: performance, showing)
volume_up
seans {hímn.}
show (és: display)
volume_up
popis {hímn.}
If, however, that would have just been a publicity stunt to show that the EU is present, her decision was absolutely right.
Jeśli jednak miałby to być jedynie publiczny popis, mający na celu zaakcentowanie obecności UE, to decyzja lady Ashton była słuszna.

2. film és TV

show (és: screening)

Szinonimák (angolul) a(z) show szóra:

show

Szinonimák (lengyelül) a(z) show szóra:

show
Polish

Példamondatok a(z) "show" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishHowever, I hope that the European Union will show more initiative in this regard.
Mam jednak nadzieję, że Unia Europejska okaże w tym względzie więcej inicjatywy.
EnglishPreliminary election results show a very small gap between the two contestants.
Wstępne wyniki wskazują, że między kandydatami jest bardzo mała różnica głosów.
EnglishThis is - and I should like to emphasise this - a commendable show of restraint.
Jest to - i chciałbym to podkreślić - godny pochwały przejaw powściągliwości.
EnglishShow us how effective these measures are using open documents, not secret ones.
Pokażcie nam jak skuteczne są te środki, prezentując jawne dokumenty, a nie tajne.
EnglishIt is time for the EU to take action and to show solidarity with the Icelanders.
Nadszedł czas, by UE podjęła działania i okazała solidarność z Islandczykami.
EnglishI think this is the best way to show our respect for the victims of the massacre.
Uważam, że to najlepszy sposób na okazanie naszego szacunku dla ofiar masakry.
EnglishStudies show that antioxidants are known to decrease these heterocyclic amines.
Badania pokazują, że antyoksydanty zmniejszają poziom amin heterocyklicznych.
EnglishWhen verification is complete, business information changes will show up on Google.
Po zakończeniu weryfikacji zmiany w informacjach o firmie będą widoczne w Google.
EnglishBy acting in this way, we show our unity and empathy at times of natural disasters.
Działając w ten sposób demonstrujemy jedność i empatię w czasie klęski żywiołowej.
EnglishAnd let me show you why by converting back to the old-time digital technology.
Pozwólcie, że pokażę dlaczego powracając do starodawnej technologii cyfrowej.
EnglishThese images from the American Society for Microbiology show us the process.
Te ilustracje Amerykańskiego Towarzystwa Mikrobiologii pokazują, jak to działa.
EnglishThe European economy has continued to show strong growth based on solid foundations.
Gospodarka europejska nadal wykazuje silny wzrost oparty na solidnych podstawach.
EnglishData were as follows (values in brackets show the 95 % confidence intervals):
Dane były następujące (wartości w nawiasach pokazują 95 % przedział ufności):
EnglishDiagrams A and B show you all the different parts of the pen and the injection needle.
Ryciny A i B przedstawiają wszystkie części wstrzykiwacza i igły do wstrzykiwań.
EnglishThese results show that IONSYS has a benefit in controlling pain after an operation.
Wyniki te pokazują skuteczność systemu IONSYS w kontrolowaniu bólu pooperacyjnego.
EnglishIf possible, take your tablets or the box with you to show the doctor or pharmacist.
O ile to możliwe, zgłaszając się do lekarza należy zabrać ze sobą opakowanie leku.
EnglishI am waiting for the show of hands by Madam President and my fellow Members.
Oczekuję, że podniesie rękę pani przewodnicząca oraz panie i panowie posłowie.
EnglishAnd let me show you my own sort of family history -- we made these graphs here.
Pozwólcie, że Wam pokażę moją historię rodzinną - zrobiliśmy takie wykresy.
EnglishThis is a 16th century image to show you how widespread his veneration actually was.
Oto obraz z XVI wieku, który pokazuje, jak powszechnym szacunkiem się cieszył.
EnglishRemember the 40 dots on the nighttime map that show the hubs of the global economy?
Pamiętajcie o 40 punktach na nocnej mapie pokazujących centra światowej gospodarki.