angol-lengyel fordítás erre a szóra: scanner

EN

"scanner" lengyel fordítás

EN scanner
volume_up
{főnév}

1. általános

scanner (és: reader)
volume_up
czytnik {hímn.}

2. IT

scanner (és: graphics scanner)
volume_up
skaner {hímn.}
Here's the scanner going through, scanning the wound.
Mamy tu skaner wykonujący analizę rany.
They get people into a fMRI scanner, and while they're lying there, through a tube, they get to sip wine.
Wkładają ludzi w skaner fMRI i podczas gdy oni tam leżą, przez rurkę podaje im się wino.
Because in reality, what you want to do is you actually want to have the patient on the bed with the wound, and you have a scanner, basically like a flatbed scanner.
Zasada jest taka, że potrzebujesz pacjenta z jakąś raną, bierzesz skaner podobny do tego, jakim posługujesz się na co dzień.

Szinonimák (angolul) a(z) scanner szóra:

scanner

Példamondatok a(z) "scanner" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishEvery pharmacist can identify using a scanner whether a product is falsified or genuine.
Każdy farmaceuta może sprawdzić za pomocą skanera, czy produkt jest sfałszowany czy autentyczny.
EnglishWhat I and my colleagues did was put 32 people, who were madly in love, into a functional MRI brain scanner.
Podłączyliśmy 32 szaleńczo zakochane osoby do skanera rezonansu magnetycznego mózgu.
English(FR) Mr President, I would like to make the connection between the scanner, health and terrorism.
(FR) Panie przewodniczący! Chciałabym wskazać na związek między skanerami, zdrowiem a terroryzmem.
EnglishThis is a data set that was captured using a CT scanner.
To jest zestaw danych uzyskanych za pomocą tomografu komputerowego.
EnglishAnd if you can hit that lower-right sound icon, that's an example of what was recorded in the scanner.
I jeśli wciśniesz tą ikonę po prawej na dole, to jest przykład tego co zostało zapisane w skanerze.
EnglishFor me personally, a manual search is perhaps more invasive than being checked in a body scanner.
Osobiście uważam, że rewizja osobista jest bardziej inwazyjna niż kontrola urządzeniem do prześwietlania.
EnglishIf the body scanner is a sound instrument, then it is presented in the wrong manner.
Jeżeli urządzenie do prześwietlania pasażerów jest instrumentem pewnym, to w takim razie nieprawidłowo się je przedstawia.
EnglishSo I could present things to him while he's in the scanner.
Będę mógł mu coś pokazać podczas badania rezonansem.
EnglishHe put a dodo leg bones on a scanner with a ruler.
Zreplikowałem i zestawiłem wszystkie kości co do jednej.
EnglishThe second is the inclusion on the list of possible screening methods of the notorious body scanner.
Drugi to włączenie wykazu możliwych metod prześwietlania powszechnie znanego urządzenia do prześwietlania pasażerów.
EnglishNow when you're in an fMRI scanner, you're in a big magnet that's aligning your molecules in certain areas.
Teraz, gdy jesteś w fMRI skanerze jesteś w wielkim magnesie który naświetla twoje molekuły w pewnych obszarach.
EnglishCL: That was recorded in the scanner, by the way.
CL: Zostało to nagrane w skanerze, tak przy okazji.
EnglishThe body scanner is the last frontier in this modern torture, as Stefano Rodotà describes it.
Urządzenie do prześwietlania pasażerów to ostatnia do pokonania granica w tych nowoczesnych torturach, jak to opisuje Stefano Rodotà.
EnglishTechnology is moving ahead, and these large cargo scanner X-rays that work with the digital system are getting better and better and better.
Technologia się rozwija. ~~~ Wielkie rentgenowskie skanery cyfrowe stają się coraz lepsze.
English(Video) CL: That's Emmanuel in the scanner.
EnglishWe're just pushing the body through the whole CT scanner, and just in a few seconds we can get a full-body data set.
Przesuwając ciało człowieka przez tomograf komputerowy już w kilka sekund otrzymujemy zestaw danych ze skanowania całego ciała.
EnglishIt's a bit like a CT scanner in a hospital.
EnglishSo we can put people in an MRI scanner and have them do a little video game like the one I showed you and look for this signal.
Wykonując rezonans magnetyczny i pozwalając komuś zagrać w grę video, którą widzieliście wcześniej, możemy szukać sygnału.
EnglishFurther tests are essential to show which types of scanner are safe for health and any possible side effects of their use.
Niezbędne są dalsze testy w celu wskazania typów skanerów bezpiecznych dla zdrowia oraz ewentualnych ubocznych skutków ich użycia.
EnglishSo, I have to use a 1980s drum scanner, which was designed in the days when everyone shot photographs on film. ~~~ They scan each individual X-ray.
Używam skanera bębnowego z lat 80, zrobionego kiedy używało się błon filmowych, Skanuje oddzielne zdjęcia.