angol-lengyel fordítás erre a szóra: road safety

EN

"road safety" lengyel fordítás

EN road safety
volume_up
{főnév}

As we see it, there is room for improvement in other areas that this Parliament considers important - such as road safety.
Naszym zdaniem w innych obszarach uważanych przez Parlament za ważne, jak na przykład bezpieczeństwo ruchu drogowego, istnieją możliwości wprowadzenia usprawnień.
road safety (és: traffic safety)
volume_up
BRD {seml.} [röv.]

Hasonló fordítások a(z) "road safety" szóra lengyelül

road főnév
road melléknév
Polish
safety főnév
safety melléknév

Példamondatok a(z) "road safety" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishClearly, this is potentially detrimental to road safety and to competition.
Dzieje się to rzecz jasna ze szkodą dla bezpieczeństwa drogowego i dla konkurencji.
EnglishThereafter, European Road Safety Day will be marked in cities on 13 October.
Następnie, 13 października, będziemy mieli Europejski Dzień Bezpieczeństwa na Drogach.
EnglishSecondly, its development must have a positive effect on road safety.
Po drugie, opracowany samochód musi mieć pozytywny wpływ na bezpieczeństwo drogowe.
EnglishThis will ensure better road safety in each of the Member States.
Zagwarantuje to wzrost bezpieczeństwa drogowego w każdym państwie członkowskim.
EnglishCross-border enforcement in the field of road safety (debate)
Transgraniczne egzekwowanie prawa dotyczącego bezpieczeństwa drogowego (debata)
EnglishThe current Council Presidency had as one of its primary goals the improvement of road safety.
Jednym z głównych celów obecnej prezydencji Rady była poprawa bezpieczeństwa drogowego.
EnglishImproving road safety - as this House has repeatedly said - has a horizontal dimension.
Poprawa bezpieczeństwa na drogach - jak wielokrotnie powtarzała Izba - ma wymiar horyzontalny.
EnglishI believe we are truly making a very useful and important contribution to road safety in Europe.
Wierzę, że naprawdę wnosimy przydatny i ważny wkład w bezpieczeństwo na drogach Europy.
English(DE) Mr President, road safety is an important subject in Europe.
(DE) Panie przewodniczący! Bezpieczeństwo na drogach to temat niezwykle ważny w Europie.
EnglishIn road safety standards in cities? In standards of citizens' access to mobility?
Czyż nie są to podstawowe prawa, które Unia Europejska ma pomagać gwarantować wszystkim Europejczykom?
EnglishDrivers, vehicles and infrastructure all influence road safety.
Kierowcy, pojazdy i infrastruktura - wszystko to ma wpływ na bezpieczeństwo na drogach.
EnglishMrs Lichtenberger reminded us of the importance of these provisions for road safety.
Pani poseł Lichtenberger przypomniała nam o ważnym znaczeniu tych przepisów dla bezpieczeństwa na drogach.
EnglishMore could be done here, but only if it adds value to road safety.
Można zrobić jeszcze więcej, ale tylko w przypadku dodania wartości do bezpieczeństwa drogowego.
English(CS) Road safety should be backed up by assistance systems.
(CS) Bezpieczeństwo na drodze powinno zostać wzmocnione za sprawą układów wspomagających.
EnglishThe Commission is currently working on the European Road Safety Strategy for the next decade.
Komisja pracuje teraz nad europejską strategią bezpieczeństwa drogowego na kolejne dziesięciolecie.
EnglishRoad transport safety has always been a concern of the EU.
Bezpieczeństwo transportu drogowego zawsze było przedmiotem uwagi UE.
EnglishCross-border enforcement in the field of road safety (
Transgraniczne egzekwowanie prawa dotyczącego bezpieczeństwa drogowego (
EnglishAs no expansion of these road safety measures is planned, I voted 'no'.
Ponieważ nie planuje się dalszego rozszerzania tych środków bezpieczeństwa drogowego, głosowałem przeciwko.
EnglishWe are gradually achieving this in road safety.
Udaje się nam to stopniowo osiągać w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego.
EnglishThis report is published on the Europa road safety website.
Sprawozdanie to opublikowano na stronie internetowej poświęconej bezpieczeństwu drogowemu w Europie.