angol-lengyel fordítás erre a szóra: pro-government

EN

"pro-government" lengyel fordítás

EN pro-government
volume_up
{melléknév}

pro-government
volume_up
prorządowy {mn hímn.}

Hasonló fordítások a(z) "pro-government" szóra lengyelül

pro főnév
pro prepozíció
Polish
pro-
Polish
PRO főnév
government főnév
government melléknév
to govern ige

Példamondatok a(z) "pro-government" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe pro-European government in Chişinău has made visible progress in the few months since it took power.
W ciągu kilku miesięcy od objęcia władzy proeuropejski rząd w Kiszyniowie dokonał widocznego postępu.
EnglishDemocratic parliamentary elections were held fairly and freely and a new pro-European government was established.
Przeprowadzono sprawiedliwe i wolne wybory parlamentarne i ustanowiono nowy proeuropejski rząd.
EnglishI would like to emphasise the successful work of the pro-European Serbian Government in this not-so-easy situation.
Chciałbym także zwrócić uwagę na udaną pracę wykonaną przez proeuropejski rząd serbski w tej nie takiej prostej sytuacji.
EnglishIn May, a new pro-European government took office, with ICTY cooperation as one of its key objectives.
W maju władzę przejął nowy proeuropejski rząd, do którego głównych celów należy współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii.
EnglishMadam President, the pro-European Government in the Republic of Moldova cannot be left to become victim of the serious economic situation.
Pani przewodnicząca! Nie możemy pozwolić, aby proeuropejski rząd Republiki Mołdowy padł ofiarą poważnej sytuacji gospodarczej.
EnglishThe importance of the stabilisation and association process for reform in Serbia and for supporting the predominantly pro-European government is beyond dispute.
Nie podlega dyskusji znaczenie stabilizacji i stowarzyszenia dla reform w Serbii i wsparcia przeważająco proeuropejskiego rządu.
EnglishI wish to emphasise, in particular, the importance of the rapid, specific assistance which should be given to the Republic of Moldova's pro-European government.
Pragnę w szczególności podkreślić wagę szybkiej, konkretnej pomocy, którą należy zapewnić proeuropejskiemu rządowi Republiki Mołdowy.
EnglishI refer in particular to the case of the Republic of Moldova and its pro-European government, which is still waiting for the delivery of the EU macro-financial assistance.
Mam na myśli w szczególności przypadek Republiki Mołdowy i jej proeuropejskiego rządu, który nadal czeka na udzielenie pomocy makrofinansowej ze strony UE.
EnglishFinally, consolidating relations with the pro-European government in the Republic of Moldova may be an immediate, beneficial step towards a good neighbourhood policy.
W końcu natychmiastowym i korzystnym krokiem w kierunku skutecznej polityki sąsiedztwa może być zacieśnienie relacji z proeuropejskim rządem Republiki Mołdawii.