angol-lengyel fordítás erre a szóra: privy

EN

"privy" lengyel fordítás

EN privy
volume_up
{főnév}

1. elavult

privy (és: bog, slop bucket, trash can, can)
volume_up
kibel {hímn.} [közny.]
volume_up
wychodek {hímn.}
volume_up
wygódka {nőn.} [közny.]
privy
volume_up
prewet {hímn.}

Szinonimák (angolul) a(z) privy szóra:

privy

Példamondatok a(z) "privy" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAnd it hasn't been published, so it's totally privy information just for TED.
Pokażę wam teraz najnowszy zestaw danych, jeszcze nie opublikowany, więc to uprzywilejowane informacje, tylko dla TED.
EnglishHe that is wounded in the stones, or hath his privy member cut off, shall not enter into the assembly of Jehovah.
Nie wnijdzie wypukły, ani trzebieniec do zgromadzenia Pańskiego.
EnglishIf he is privy to data or important information relevant to Mrs Haidar's case, he should make that information available to the House.
Jeśli znane mu są dane lub ważne informacje związane ze sprawą pani Haidar, powinien je przedstawić Izbie.
Englishand kept back [part] of the price, his wife also being privy to it, and brought a certain part, and laid it at the apostles' feet.
I ujął nieco z onych pieniędzy z wiadomością żony swojej, a przyniósłszy część niejaką, położył u nóg apostolskich.
EnglishIt is preparing for this by placing control of the universities under the Privy Council, ready to hand universities over to the EU.
Przygotowuje się do tego poprzez przekazanie kontroli nad uczelniami Tajnej Radzie Królewskiej, gotowej oddać je UE.
EnglishAnd finally, a lot a people aren't privy to this, but the doodle is a precursor to some of our greatest cultural assets.
Ostatecznie, wielu ludzi nie ma świadomości, że bazgroły poprzedzają powstanie niektórych z najbardziej doniosłych dóbr kultury.
EnglishSometimes I hear them talk and I think, they're communicating with each other... in some kind of secret Yid-code that I'm not privy to.
Czasem słyszę ich rozmowy i myślę, że komunkuja się między sobą... w jakimś sekretnym Jid-kodzie do którego nie ma dostępu.
Englishto be privy to sth
EnglishThe king said moreover to Shimei, Thou knowest all the wickedness which thy heart is privy to, that thou didst to David my father: therefore Jehovah shall return thy wickedness upon thine own head.
Nadto król rzekł do Semejego: Ty wiesz wszystko złe, którego świadome jest serce twoje, coś uczynił Dawidowi, ojcu memu, i oddał Pan złość twoję na głowę twoję.