angol-lengyel fordítás erre a szóra: practically

EN

"practically" lengyel fordítás

PL
EN

practically {határozószó}

volume_up
practically (és: about, almost, fairly, nearly)
(FR) Mr President, I concur with the practically unanimous messages expressed this morning.
Zgadzam się z jednogłośnymi niemal opiniami wygłaszanymi dziś rano.
The Baltic is practically an internal EU sea, and no sea in the world faces such a great environmental threat.
Jest to niemal wewnętrzne morze Unii Europejskiej i nie ma drugiego tak zagrożonego ekologicznie morza na świecie.

Szinonimák (angolul) a(z) practically szóra:

practically
English
practical

Példamondatok a(z) "practically" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe solution is a practically clear, orange solution for oral administration.
Roztwór do podawania doustnego jest prawie przezroczysty, o pomarańczowej barwie.
EnglishIn other words, in 2010, there was practically no talk of H1N1 influenza.
Inaczej mówiąc w roku 2010 nie było już praktycznie żadnej wzmianki o grypie H1N1.
EnglishThe budget of the Frontex agency has practically doubled in 2008 compared with 2007.
Budżet agencji Frontex w 2008 r. w porównaniu z rokiem 2007, został praktycznie podwojony.
EnglishObviously, however, this issue has taken up practically all of this morning's debate.
Bez wątpienia jedna kwestia ta wypełniła praktycznie całą debatę prowadzoną dzisiaj rano.
EnglishGeorgia was invaded by Russia and two of its autonomous territories practically annexed.
Rosja najechała na Gruzję, przyłączając w praktyce dwa z jej terytoriów autonomicznych.
EnglishPractically everything you have said, the Commission has already proposed.
Komisja zgłosiła wnioski praktycznie we wszystkich sprawach, jakie Państwo poruszyliście.
EnglishEconomics taught in most of the elite universities are practically useless in my context.
Ekonomia, w formie wykładanej w elitarnych szkołach jest dla mnie całkiem bezużyteczna.
EnglishMother nature wastes very little, reuses practically everything.
Matka natura marnuje bardzo mało, praktycznie ze wszystkiego korzysta ponownie.
EnglishThey keep Eastern European, in this case Hungarian, female employees practically in slavery.
Kobiety w Europie Wschodniej, w tym przypadku na Węgrzech, są praktycznie niewolnicami.
EnglishAs it is, they have been practically excluded from the decision.
W obecnej sytuacji te Komisje zostały praktycznie wykluczone z procesu decyzyjnego.
EnglishIt will be reconsidered as soon as is practically possible.
Zostanie ona ponownie rozpatrzona tak szybko, jak będzie to praktycznie możliwe.
EnglishThere is practically no risk of adverse effects due to accidental oral ingestion.
Praktycznie nie istnieje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych po przypadkowym przyjęciu doustnym.
EnglishIn that, we are of course consulting practically everybody in this area in Europe.
W tym względzie prowadzimy oczywiście konsultacje praktycznie ze wszystkimi w tym obszarze w Europie.
EnglishThis is quite an achievement for a country which only a decade ago was practically at war.
To duże osiągnięcie dla kraju, który jeszcze dziesięć lat temu praktycznie był w stanie wojny.
EnglishAll the efforts we are making will have practically no effect.
Wszystkie wysiłki, jakie czynimy, praktycznie nie dadzą żadnych skutków.
EnglishThus, our resolution is practically knocking on an open door.
W ten sposób nasza rezolucja jest w zasadzie pukaniem do otwartych drzwi.
EnglishThis double challenge makes achieving debt sustainability practically impossible.
To podwójne wyzwanie powoduje, że ​​osiągnięcie zdolności obsługi zadłużenia jest praktycznie niemożliwe.
EnglishYou canoodling up to some French tart, practically slipping her one.
Że obściskujesz jakąś francuską zdzirę, praktycznie pieprzysz ją.
EnglishAs a fellow Member has just emphasised, the 20% target has already practically been achieved.
Jak przed chwilą wspomniał mój kolega, cel w wysokości 20 % praktycznie został już zrealizowany.
EnglishThis makes it practically impossible for creditors to block those funds.
Uniemożliwia to zablokowanie tych środków prze wierzycieli.