angol-lengyel fordítás erre a szóra: penicillin

EN

"penicillin" lengyel fordítás

EN

penicillin {főnév}

volume_up
1. gyógyászat
penicillin
It's not roads, or penicillin, or factory tires; it's the new stuff.
Nie drogi, czy penicylina, czy opony. ~~~ To te nowinki.

Példamondatok a(z) "penicillin" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishDo not use in case of hypersensitivity to cephalosporin or penicillin antibiotics.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na cefalosporyny lub penicyliny.
EnglishYou have ever had a severe allergic reaction to any sort of penicillin antibiotic
jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek w przeszłości ciężka reakcja alergiczna na dowolną
EnglishSo if we put you in the category of you've got syphilis, we can give you penicillin.
Umieszczamy cię w kategorii chorych na kiłę, i aplikujemy ci penicyliny.
EnglishDo not use in case of hypersensitivity to cephalosporin or penicillin antibiotics.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na cefalosporyny i penicyliny.
EnglishThey get soap, hygiene, education, vaccination, penicillin and then family planning.
Dostają mydło, higienę, edukację, szczepionki, penicylinę.
EnglishThat was how quickly penicillin was produced and became one of the greatest medical advances of all time.
Tak przyśpieszyła produkcja penicyliny, która stała się medycznym osiągnięciem wszechczasów.
EnglishDo not use in animals with known hypersensitivity to penicillin or other substances of the β -lactam group.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na penicylinę lub inne substancje z grupy β- laktamów.
EnglishDo not use in animals with known hypersensitivity to penicillin or other substances of the β -lactam group.
Nie stosować w przypadku znanej nadwrażliwości na penicylinę lub inne substancje z grupy betalaktamów.
EnglishAnd I gave him a prescription for penicillin and sent him on his way.
Przepisałem mu penicylinę i odesłałem.
EnglishThese types of antibiotic are similar to penicillin.
Antybiotyki z tej grupy są podobne do penicyliny.
EnglishStreptococcal isolates susceptible to penicillin (MIC90 ≤ 0.12µg/ ml) may be considered susceptible to cefuroxime.
Wyizolowane paciorkowce wrażliwe na penicylinę (MIC90 ≤ 0, 12µg/ ml) można uznać za wrażliwe na cefuroksym.
EnglishSeveral cases of allergic reactions in humans following the ingestion of food containing penicillin residues were reviewed.
Rozpatrzono kilka przypadków reakcji alergicznych u ludzi, po spożyciu żywności zawierającej pozostałości penicyliny.
EnglishPenicillin was discovered in 1928, but even by 1940, no commercially and medically useful quantities of it were being produced.
Penicylinę odkryto w 1928 r., ale jeszcze w 1940 r. jej produkcja była zbyt mała jak na potrzeby handlu i medycyny.
EnglishHowever, it should not be used in dogs or cats which have shown an allergy to any cephalosporin or penicillin-type antibiotics.
Nie należy go jednak stosować u psów i kotów uczulonych na jakiekolwiek antybiotyki z grupy cefalosporyn lub penicylin.
EnglishAnd not only did they do it, but within two years, they scaled up penicillin from preparation in one-liter flasks to 10,000-gallon vats.
Mało tego - w ciągu dwóch lat rozkręcili produkcję z poziomu litrowych butelek do kadzi mieszczących 45 000 litrów.
EnglishPrevious immediate and / or severe hypersensitivity reaction to a penicillin or to any other type of beta- lactammedicinal products.
Występująca w przeszłości natychmiastowa i (lub) ciężka reakcja nadwrażliwości na penicylinę lub którykolwiek z antybiotyków beta- laktamowych.
EnglishThe initial step in drug action consists of binding of the drug to cell receptors, called Penicillin-Binding Proteins.
Początkowy etap działania polega na przyłączeniu leku do receptorów komórkowych określanych jako białka wiążące penicyliny (penicillin- binding proteins PBP).
EnglishMode of action Ertapenem inhibits bacterial cell wall synthesis following attachment to penicillin binding proteins (PBPs).
Sposób działania Ertapenem hamuje syntezę bakteryjnej ściany komórkowej poprzez przyłączanie się do białek wiążących penicylinę (PBPs - penicillin binding proteins).
EnglishBacteriostatic medicinal products including doxycycline may interfere with the bacteriocidal action of penicillin and beta-lactam antibiotics.
Bakteriostatyczne produkty lecznicze z doksycykliną włącznie mogą mieć wpływ na działanie bakteriobójcze penicyliny i antybiotyków beta- laktamowych.
EnglishFor Streptococcus pneumoniae, there is no cross- or co-resistance between telithromycin and other antibacterial classes including erythromycin A and/ or penicillin resistance.
do pomiędzy telitromycyną i lekami przeciwbakteryjnymi z innych grup, w tym oporność na erytromycynę A i (lub) penicylinę.