angol-lengyel fordítás erre a szóra: penetration

EN

"penetration" lengyel fordítás

EN penetration
volume_up
{főnév}

penetration (és: penetrance)
Given the minimal cutaneous penetration of eflornithine (see section 5.2), overdose is highly unlikely.
Zwa ywszy, e penetracja eflornityny przez skór jest minimalna (patrz punkt 5. 2), przedawkowanie jest mało prawdopodobne.
The true extent of penetration or relationship with any clinical efficacy is unknown.
Rzeczywisty zakres penetracji oraz związek z kliniczną skutecznością nie jest znany.
We also have one of the highest mobile penetration rates.
Mamy także jeden z najwyższych wskaźników penetracji telefonii komórkowej.
penetration (és: infiltration)
penetration (és: trespass)
penetration
penetration (és: inquisitiveness)
penetration
volume_up
przepust {hímn.} (otwór w ścianie)

Szinonimák (angolul) a(z) penetration szóra:

penetration

Példamondatok a(z) "penetration" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe true extent of penetration or relationship with any clinical efficacy is unknown.
Rzeczywisty zakres penetracji oraz związek z kliniczną skutecznością nie jest znany.
EnglishAnd you can see how the Internet penetration has changed over the years.
Możecie tam zobaczyć jak zasięg internetu zmieniał się na przestrzeni lat.
EnglishPenetration of the outer ring may result in damage to the vial stopper.
Wciskanie w pierścień zewnętrzny może spowodować uszkodzenie korka.
EnglishThere is already a much higher diesel penetration in the vans market.
Na rynku furgonetek już obecnie w zdecydowanie większym stopniu wykorzystuje się olej napędowy.
EnglishThere are no data concerning the penetration of indinavir into the central nervous system in humans.
Brak jest danych odnośnie przenikania indynawiru do ośrodkowego układu nerwowego u ludzi.
EnglishWe now have an average penetration rate in Europe of 119%.
Na dzień dzisiejszy średni współczynnik penetracji wynosi w Europie 119%.
EnglishWe also have one of the highest mobile penetration rates.
Mamy także jeden z najwyższych wskaźników penetracji telefonii komórkowej.
EnglishThis relatively high distribution volume indicates an effective tissue and fluid penetration.
Ta względnie duża objętość dystrybucji świadczy o skutecznym przenikaniu do tkanek i płynów ustrojowych.
EnglishThis relatively high distribution volume indicates an effective tissue and fluid penetration.
Ta stosunkowo duża objętość dystrybucji wskazuje na skuteczne przenikanie do tkanek i płynów ustrojowych.
EnglishThe true extent of CNS penetration of lamivudine and its relationship with any clinical efficacy is unknown.
Rzeczywista wielkość przenikania lamiwudyny do OUN i jej wpływ na skuteczność kliniczną nie są znane.
EnglishThese findings indicate rapid corneal penetration.
Te dane wskazują na szybkie przenikanie leku przez rogówkę.
EnglishThere is no penetration through to real, needed reforms.
Brak jest przełożenia na realne, konieczne reformy.
EnglishThe true extent of CNS penetration of lamivudine and its relationship with any clinical efficacy is unknown.
Faktyczny zakres przenikania lamiwudyny do OUN oraz jego związek ze skutecznością kliniczną nie jest znany.
EnglishCSF penetration of amprenavir is negligible in humans.
Amprenawir wydaje się przenikać do nasienia.
EnglishI also believe that we can enhance this penetration through cohesion policy, regional policy and the Cohesion Fund.
Sądzę również, że możemy zwiększyć tę penetrację poprzez politykę spójności, politykę regionalną i Fundusz Spójności.
EnglishThe industry has also - and this is interesting - seen a steady rise in the penetration rate of the mobile phones used by citizens.
Ponadto, co ciekawe, branża odnotowuje stały wzrost liczby telefonów komórkowych używanych przez obywateli.
EnglishThe new rules are good news for Lithuania, which has one of the highest Internet penetration rates in Europe.
Te nowe przepisy to dobra wiadomość dla Litwy, gdzie odnotowuje się jeden z najwyższych wskaźników penetracji Internetu w Europie.
EnglishIn this way we could take into account the fact that internet penetration in all the Member States is not at the same level.
W ten sposób moglibyśmy uwzględnić fakt, iż nie we wszystkich państwach członkowskich dostępność Internetu jest na tym samym poziomie.
EnglishIn Pakistan, it is promoting a free trade agreement which will allow greater penetration of the euro-unifying monopolies in southern Asia.
W Pakistanie Unia promuje umowę o wolnym handlu, która umożliwi zjednoczonym monopolom lepszą penetrację południowej Azji.
EnglishSir, negative on drill penetration.