angol-lengyel fordítás erre a szóra: orientation

EN

"orientation" lengyel fordítás

EN orientation
volume_up
{főnév}

orientation (és: bearing)
How is health or sexual orientation relevant to combating terrorism?
Jaki związek posiada zdrowie czy orientacja seksualna ze zwalczaniem terroryzmu?
It also confirmed that no type of sexual orientation is a disorder.
Stwierdziła również, iż żadna orientacja seksualna nie jest zaburzeniem.
Sexual orientation and gender identity at the UN Human Rights Council (
Orientacja seksualna i tożsamość płciowa na forum Rady Praw Człowieka ONZ (
orientation

Szinonimák (angolul) a(z) orientation szóra:

orientation

Példamondatok a(z) "orientation" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

English. ~~~ I did try in [the] clouds, but you lose [orientation completely].
YR: Tak, starałem się odzyskać kontrolę, ale w chmurach straciłem orientację.
EnglishWe must therefore be very clear on the orientation to which we want to commit ourselves.
Musimy zatem mieć całkowitą jasność co do kierunku, w którym chcemy podążać.
EnglishUN language is less specific but would also cover sexual orientation.
Język ONZ jest mniej szczegółowy, lecz obejmuje on także orientację seksualną.
EnglishA ban on discrimination because of sexual orientation is nothing new.
Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną nie jest niczym nowym.
EnglishThis is also in line with the orientation of the ongoing Council discussions.
Jest to również zgodne z ukierunkowaniem toczących się dyskusji Rady.
EnglishWe recommend that you use images that are wider than they are tall (landscape orientation).
Zalecamy używanie obrazów zorientowanych poziomo (szerszych niż wyższych).
EnglishI hope of course that the European Council will confirm and endorse this orientation.
Mam oczywiście nadzieję, że Rada Europejska potwierdzi ten kierunek działań i będzie go wspierać.
EnglishStill some Europeans contest the project, ignoring its new orientation.
Niektórzy Europejczycy kwestionują jednak przedmiotowy projekt, ignorując jego nową orientację.
EnglishThis idea is central to the market orientation that has been achieved by the past reforms.
Takie jest podstawowe założenie orientacji rynkowej wypracowanej za sprawą poprzednich reform.
EnglishThey are not so much homophobes, as sexual orientation chauvinists.
Są oni nie tyle homofobami, co szowinistami orientacji seksualnej.
EnglishHowever, a genuine future strategy needs a social orientation.
Jednak prawdziwa strategia przyszłości wymaga orientacji społecznej.
EnglishThe state may not prohibit relationships on the basis of religion, colour or sexual orientation.
Państwo nie może zakazać związków ze względu na wyznanie, kolor skóry czy orientację seksualną.
EnglishI am convinced that Europe, in the throes of a crisis, needs a strong hand and orientation at the helm.
Jestem przekonana, że nękana kryzysem Europa potrzebuje silnej i zdecydowanej ręki u steru.
EnglishI shall include most of those messages in my orientation paper which I will present to Council at the end of May.
Większość z nich uwzględnię w dokumencie, który przedstawię Radzie pod koniec maja.
EnglishIt also recognizes where you're looking, your head orientation.
Potrafi określić też gdzie patrzysz i jak masz ułożoną głowę.
EnglishThis very basic shift in my physical orientation helped me shift my perspective in relation to the glacier.
Ta elementarna zmiana w fizycznym położeniu pomogła mi zmienić sposób relacji z lodowcem.
EnglishThe first is the issue of sexual orientation and the second concerns so-called reproductive rights.
Po pierwsze, zagadnienia orientacji seksualnej, po drugie, zagadnienia tzw. praw reprodukcyjnych.
EnglishI did not find any such negative orientation in the debates held in the committees - not at all.
Nie zauważyłam takiej postawy w trakcie debat w komitetach.
EnglishI'm sure adoption will be possible, whatever your sexual orientation.
Romain, za kilka lat...... jestem pewna że adopcja będzie możliwa, niezależnie od orientacji seksualnej.
EnglishIts market orientation will continue as at present.
Jej zorientowanie na rynek będzie kontynuowane w obecnej formie.