angol-lengyel fordítás erre a szóra: old man

EN

"old man" lengyel fordítás

EN old man
volume_up
{főnév}

old man (és: father)
volume_up
stary {hímn.} [pejor]
I imagine an old man crying here, out of the sight of the overseer.
wyobrażam sobie, że łka tu stary człowiek, poza wzrokiem nadzorcy.
Wymawiam imię, może jego, to dla ciebie, stary człowieku.
And she said, An old man cometh up; and he is covered with a robe.
I rzekła: Mąż stary wyszedł, a ten odziany płaszczem.
old man (és: graybeard, old-timer, oldster)
volume_up
starzec {hímn.}
And he lifted up his eyes, and saw the wayfaring man in the street of the city; and the old man said, Whither goest thou?
Ten podniósłszy oczy swe ujrzał męża onego podróżnego na ulicy miasta, i rzekł do niego starzec: Dokąd idziesz, i skądeś przyszedł?
And then one night, Priam, king of Troy, an old man, comes into the Greek camp incognito, makes his way to Achilles' tent to ask for the body of his son.
Następnie którejś nocy, król Troi Priam - starzec, przychodzi incognito do greckiego obozu i udaje się do namiotu Achillesa, by poprosić o wydanie zwłok syna.
‘Unity’, explains the old man in his ankle length white robe; placing his hands on the pommel of his curved dagger and, grinning, he repeats again: ‘Almanja jemen, nafs nafs’.
„Jedność”, wyjaśnia starzec w długiej, białej galabii, opiera dłonie na rękojeści zakrzywionego sztyletu i powtarza z uśmiechem: „Almanja Jemen, nafs nafs”.
old man
When Western scientists would join Mau on the canoe and watch him go into the hull, it appeared that an old man was going to rest.
Gdyby zachodni naukowcy dołączyli do Mau na canoe i obserwowali go wchodzącego w poszycie wyglądałoby to jak starszy człowiek udający się na odpoczynek.
And on the first day at Simikot in Humla, far west of Nepal, the most impoverished region of Nepal, an old man came in clutching a bundle of rags.
I pierwszego dnia w Simikot w Humla, daleko na zachód od Nepalu, w najbiedniejszym regionie Nepalu, przyszedł starszy człowiek trzymając kłębek szmat.
old man (és: ancestor)
volume_up
dziad {hímn.}
old man (és: old-timer, gaffer)
volume_up
staruszek {hímn.}
The old man crooked his finger as though he were firing a gun, and then he made laser sounds.
Staruszek zgiął palec, udając, że strzela laserem... udając, że strzela laserem...

Szinonimák (angolul) a(z) old man szóra:

old man

Hasonló fordítások a(z) "old man" szóra lengyelül

old melléknév
man főnév
to man ige
man! indulatszó
man!

Példamondatok a(z) "old man" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishFor that I won a big old plaque -- Man of the Year in Education.
Za to wygrałem taką wielką plakietkę -- "Człowiek Roku w Dziedzinie Edukacji".
EnglishKnowest thou [not] this of old time, Since man was placed upon earth,
Izaż nie wiesz, że to jest od wieku, od tego czasu, jako postawił Bóg człowieka na ziemi?
EnglishYou have to admit, that's a pretty boss piece of detective work for an old man on a date.
Musicie przyznać, że to niezła dedukcja, jak na staruszka na randce.
EnglishHe was a young 25 year-old man who joined the new police service and was killed because of it.
Ten 25-latek wstąpił do nowej formacji policyjnej i został zabity właśnie z tego powodu.
EnglishMy pop, he's one of the old souls, you know -- old Cuban man from Camaguey.
Mój tato - wiecie, stara szkoła... Kubańczyk z Camaguey.
English. ~~~ There was also a 65 year-old man who participated.
Ośmiolatka, dziesięciolatka, a także 65-letni mężczyzna, brali udział w projekcie.
EnglishThe case involved a 41-year-old man and a 12-year-old girl.
Przypadek ten dotyczył 41-letniego mężczyzny i 12-letniej dziewczynki.
EnglishAnd suddenly the old man turns to him and goes, "You see this bar?
Nagle starszy mężczyzna zwraca się do niego: "Widzisz ten bar?
EnglishAnd the only people in there is a bartender and an old man nursing a beer.
Są tam tylko barman i starszy mężczyzna pijący piwo.
EnglishThe week before, a 20-year-old man was hanged for a crime he had committed at the age of 15.
Tydzień wcześniej 20-letni mężczyzna został powieszony za przestępstwo, które popełnił w wieku 15 lat.
EnglishMy old man used to tell me we were going to get a flying car.
Mój ojciec zawsze mi powtarzał, że będziemy mieć latające auto.
EnglishThere's a real bond that develops between this old man and these pigeons.
Zaczniemy od wysokich i będziemy posuwać się dalej.
EnglishThis is a 78 year-old man who's lost the end of his fingertip.
To jest 78 letni mężczyzna, który utracił koniuszek palca.
EnglishAnd this man does not look like a 65-year-old wheelchair-bound man.
Nie wygląda jak przykuty do wózka 65-latek.
EnglishAnd he asked them of their welfare, and said, Is your father well, the old man of whom ye spake?
Stworzył tedy Bóg człowieka na wyobrażenie swoje; na wyobrażenie Boże stworzył go; mężczyznę i niewiastę stworzył je.
EnglishOf those rats that don't abort, atrazine causes prostate disease in the pups so the sons are born with an old man's disease.
U szczurów, które nie poroniły atrazyna wywołuje prostatę u potomstwa. ~~~ Młode rodzą się ze starczą chorobą.
EnglishBehold, the days come, that I will cut off thine arm, and the arm of thy father's house, that there shall not be an old man in thy house.
Oto, dni przychodzą, a odetnę ramię twe, i ramię domu ojca twego, aby nie było starca w domu twoim;
EnglishA 19-year-old man in London, Andrew Symeou, faces extradition to Greece on a manslaughter charge.
Sytuacja ta ma miejsce w Londynie. 19-latek, Andrew Symeou, stoi w obliczu ekstradycji do Grecji pod zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci.
EnglishThere, see the old man Bugenhagen.
Tam spotkasz człowieka o imieniu Bugenhagen.
EnglishThat this old man would interrupt his moonlight stroll with his sweetheart with the precise reason of making fun of a child.
Przerwali spacer w świetle księżyca tylko po to, Przerwali spacer w świetle księżyca tylko po to, by pośmiać się z dziecka.