angol-lengyel fordítás erre a szóra: to mount up

EN

"to mount up" lengyel fordítás

EN to mount up
volume_up
{ige}

to mount up (és: to grow, to grow up, to mount, to rise)
to mount up (és: to accrue, to go up, to grow, to mount)
volume_up
wzrastać {foly. ige}
to mount up (és: to accrue, to build, to mount, to accrete)
volume_up
narastać {foly. ige}
to mount up (és: to expand, to extend, to swell)

Hasonló fordítások a(z) "to mount up" szóra lengyelül

mount főnév
to mount ige
to be up to ige
up melléknév
up határozószó
Polish
up prepozíció
to up ige

Példamondatok a(z) "to mount up" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAnd they told Sisera that Barak the son of Abinoam was gone up to mount Tabor.
I powiedziano Sysarze, iż wyszedł Barak, syn Abinoemów na górę Tabor.
EnglishTake Aaron and Eleazar his son, and bring them up unto mount Hor;
Weźmijże Aarona i Eleazara syna jego, a każ im wstąpić na górę Hor;
EnglishAnd saviours shall come up on mount Zion to judge the mount of Esau; and the kingdom shall be Jehovah's.
I wstąpią wybawiciele na górę Syon, aby sądzili górę Ezawa; a tak będzie królestwo samego Pana.
EnglishAnd Moses did as Jehovah commanded: and they went up into mount Hor in the sight of all the congregation.
I uczynił Mojżesz, jako rozkazał Pan; i wstąpili na górę Hor przed oczyma wszystkiego zgromadzenia.
EnglishThat's why you get, you know, you get seashells up on Mount Everest.
Dlatego muszle morskie znajdowano na Evereście.
EnglishAnd Jehovah came down upon mount Sinai, to the top of the mount: and Jehovah called Moses to the top of the mount; and Moses went up.
I czynił dobrze Bóg onym babom; i krzewił się lud, i zmocnili się bardzo.
EnglishThe sojourner that is in the midst of thee shall mount up above thee higher and higher; and thou shalt come down lower and lower.
Cudzoziemiec, który mieszka w pośrodku ciebie, urośnie nad cię znacznie; ale ty wielce poniżonym będziesz.
EnglishThese are new times and a particular feature of new times is that crises mount up and proliferate and are not resolved.
Są to nowe czasy, a ich charakterystyczną cechą jest to, że kryzysy narastają, rozpowszechniają się i nie są rozwiązywane.
EnglishHe would tell me about Captain Scott walking all the way to the South Pole and Sir Edmund Hillary climbing up Mount Everest.
Opowiadał jak kapitan Scott wędrował na biegun południowy. ~~~ O Sir Edmundzie Hillarym wspinającym się na Mt. ~~~ Everest.
EnglishThough Babylon should mount up to heaven, and though she should fortify the height of her strength, yet from me shall destroyers come unto her, saith Jehovah.
Chociażby Babilon wstąpił na niebo, i obwarował na wysokości moc swoję, przecie odemnie przyjdą pustoszyciele jego, mówi Pan.
Englishbut they that wait for Jehovah shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles; they shall run, and not be weary; they shall walk, and not faint.
Ale którzy oczekują Pana, nabywają nowej siły; podnoszą się piórami jako orły, bieżą a nie spracują się, chodzą a nie ustawają.
Englishand die in the mount whither thou goest up, and be gathered unto thy people, as Aaron thy brother died in mount Hor, and was gathered unto his people:
I umrzesz na tej górze, na którą wstąpisz, i będziesz przyłączony do ludu twego, jako umarł Aaron, brat twój, na górze Hor, i przyłączon jest do ludu swego;
EnglishThe current European crisis was caused by those who irresponsibly allowed debt to mount up and those who failed to comply with the agreements made.
Bieżący kryzys europejski spowodowały podmioty, które w sposób nieodpowiedzialny pozwalały na narastanie długu i które nie zdołały dotrzymać przyjętych porozumień.
Englishfrom mount Halak, that goeth up to Seir, even unto Baal-gad in the valley of Lebanon under mount Hermon: and all their kings he took, and smote them, and put them to death.
Od góry Halak, która idzie ku Seir, aż do Baalgad, w równinie Libańskiej pod górą Hermon; i wszystkie króle ich pojmał, i poraził je, i pozabijał je.
EnglishAnd he hewed two tables of stone like unto the first; and Moses rose up early in the morning, and went up unto mount Sinai, as Jehovah had commanded him, and took in his hand two tables of stone.
EnglishIf problems mount up in relation to the application of Community law to particular matters, that may be because the law itself is unclear or contradictory.
Jeśli gromadzą się problemy w odniesieniu do stosowania prawa wspólnotowego do konkretnych spraw, być może jest tak dlatego, że przepisy same w sobie są niejasne lub sprzeczne.
EnglishAnd when the cherubim went, the wheels went beside them; and when the cherubim lifted up their wings to mount up from the earth, the wheels also turned not from beside them.
A gdy chodzili Cherubinowie, chodziły i koła podle nich; a gdy ponosili Cherubinowie skrzydła swoje, aby się wzbili od ziemi, nie odwracały się też koła od nich.