EN mould
volume_up
{főnév}

1. Nagy-Britannia

mould (és: decay, mold, dental caries)
mould (és: mildew, mold, must)
volume_up
pleśń {nőn.}
mould (és: condition, form, mold, pattern)
volume_up
forma {nőn.}
The moulds used to form the plastic and put in the machinery to push out all those toys are owned by China.
Formy używane do kształtowania plastiku i wykorzystywane w maszynach produkujących zabawki są własnością Chin.
Europe includes a number of states that have come from the same mould and this should be taken into consideration when examining relations between the EU and Russia.
Europa składa się z pewnej liczby państw, które zostały ukształtowane w takiej samej formie; należy to uwzględniać w analizie stosunków pomiędzy UE i Rosją.
mould (és: layout, mold, template, cliche)
volume_up
szablon {hímn.}
mould (és: casting, mold)
volume_up
odlew {hímn.}
mould (és: mold)
volume_up
foremka {nőn.}
mould (és: mold)
volume_up
wzornik {hímn.}
mould (és: mold)

2. gasztronómia, Nagy-Britannia

3. biológia, Nagy-Britannia

mould (és: mold)

Szinonimák (angolul) a(z) mould szóra:

mould

Példamondatok a(z) "mould" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThese are the people around whom you want to mould your foreign policy on energy.
To są ludzie, wokół których chcecie kształtować politykę zagraniczną w dziedzinie energetyki.
EnglishSo let Britain be a positive partner, cast in the European mould.
Niech więc Wielka Brytania będzie partnerem pozytywnym, w europejskim stylu.
EnglishWe shall mould this fragmentation into rules so that the fragmentation is the same for all.
Powinniśmy wpasować tę fragmentację w ramy zasad, tak, aby była ona taka sama dla wszystkich.
EnglishThey only want to listen to those parts of civil society that fit into the federalist mould.
Chce ona słuchać wyłącznie tych części społeczeństwa obywatelskiego, które wpasowują się w ten federalistyczny model.
EnglishLet us raise the overall level of education, yes, but chiefly we must mould training to the needs of the labour market and production.
Podnieśmy całościowy poziom edukacji - tak, ale zasadniczo musimy dopasować szkolenia do potrzeb rynku pracy i produkcji.
Englishto break the mould
EnglishThey evolve into a language of distrust and hatred, pass into everyday usage, become a model to imitate and mould a certain attitude.
Na tej bazie powstaje język nieufności i nienawiści, który przedostaje się do codziennego użycia, staje się modelem do naśladowania i kształtuje pewne postawy.
EnglishSo, in order to address enormous new challenges, the EU once again needs two European statesmen in the Adenauer, Schuman or De Gasperi mould.
Zatem w celu sprostania nowym olbrzymim wyzwaniom, UE raz jeszcze potrzebuje dwóch europejskich mężów stanu, na podobieństwo takich polityków jak Adenauer, Schuman czy De Gasperi.
EnglishEurope includes a number of states that have come from the same mould and this should be taken into consideration when examining relations between the EU and Russia.
Europa składa się z pewnej liczby państw, które zostały ukształtowane w takiej samej formie; należy to uwzględniać w analizie stosunków pomiędzy UE i Rosją.
EnglishI very much welcome this, because I believe that strengthening the position of a new supervisory authority of European mould will genuinely increase its credibility on the market.
Przyjmuję to z dużym zadowoleniem, ponieważ uważam, że wzmocnienie pozycji nowego organu nadzorczego o europejskiej formule faktycznie zwiększy jego wiarygodność na rynku.