EN mop
volume_up
{főnév}

mop (és: cot, shed, cote)
volume_up
szopa {nőn.}

Szinonimák (angolul) a(z) mop szóra:

mop

Példamondatok a(z) "mop" szó használatára lengyelül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWhile you're reading the sign, we pull a rope behind the counter and eight mop heads drop on your head.
" Kiedy czytasz ten znak, my ciągniemy linę za kasą i osiem mopów spada ci na głowę.
EnglishCouncil's strategy for the Bali Conference on Climate Change (COP 13 and COP/MOP 3) (debate)
Strategia Rady na Konferencję w Bali w sprawie zmian klimatycznych (COP 13 i COP/MOP 3) (debata)
English(Video) Voice Over: The new Play-Doh Mop Top Hair Shop.
I była tam jedna szczególna zabawka która dała nam wskazówkę.
EnglishI'd rather be dead...... than have that mop on my head.
Wolałbym zdechnąć...... niż nosić mopa na głowie.
EnglishEuropean strategies on biological diversity (COP 9) and biosafety (COP-MOP 4) (debate)
Europejska strategia w dziedzinie różnorodności biologicznej (COP 9) i zapobiegania zagrożeniom biotechnologicznym (COP-MOP 4) (debata)
EnglishAnd I wrapped the oven cleaner around the end of the mop handle and was desperate, desperate to have an opportunity to get some sharks.
Owinąłem myjkę wokół końcówki kija i tylko czekałem, by mieć okazję trafienia na rekiny.
EnglishI welcome the participation of Members of the European Parliament at COP 9 and MOP 4, as they are called in the language we use in this context.
Popieram udział posłów do Parlamentu Europejskiego w obu wspomnianych konferencjach.
EnglishAnd I'm not saying you shouldn't mop up your water if you have cancer, but I'm saying that's not really the problem; ~~~
Cóż, na początku wejdziemy tam i wytrzemy część wody.
EnglishFor instance, I didn't know that the Spaniards invented the mop, but they were very proud so every Spaniard said "la frego."
Na przykład: nie wiedziałam, że Hiszpanie wynaleźli mopa, ale byli bardzo dumni. ~~~ każdy Hiszpan mówił 'la frego'.
English"Kitchen water, well, first of all, we'll go in there and we'll mop out a lot of it. ~~~ And then we know that if we sprinkle Drano around the kitchen, that helps.
Kiedy hydraulik zapyta: "Gdzie jest woda?" Odpowiesz: "W kuchni." "Aa, zatem musisz mieć zalanie kuchenne."
EnglishIt became mop heads.
EnglishIt would also help to mop up skills and potential in the non-EU countries themselves, encouraging that very brain drain that we are currently seeking to combat in Europe.
Pomogłaby ona również pochłonąć umiejętności i potencjał z samych krajów nienależących do UE, propagując drenaż mózgów, z którym obecnie próbujemy walczyć w Europie.
EnglishI welcome the participation of Members of the European Parliament at MOP3, and am interested to hear your priorities and expectations for this meeting.
Z zadowoleniem przyjmuję udział posłów Parlamentu Europejskiego w III Posiedzeniu Stron i z zainteresowaniem wysłucham, jakie są państwa priorytety i oczekiwania w związku z tym spotkaniem.